روش های عددی در جبر خطی و تکنولوژی ماتریس اسپارس


روش های عددی در جبر خطی و تکنولوژی ماتریس اسپارسکتاب : روش های عددی در جبر خطی و تکنولوژی ماتریس اسپارس

نویسنده : احمد گلبابائی

دانلود »

کد:
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنیدفصل یک:زمینه هایی در جبر خطی 1-1:بردار و ماتریس 1-2:نرم ماتریس ها 1-3:نرم کانونیک ماتریس 1-4:نرمال و ماتریس های هرمیتی 1-5:ماتریس های نامنفی و Mماتریس 1-6:ماتریس منفی و مثبت فصل دو:مفاهیم پایه ای در دستگاه های خطی 2-1:وجود جواب 2-2: 2-3:ماتریس های اسپارس sparse 2-4: روشهای تکراری پایه ای 2-5:ژاکوبی-گاوس سایدل 2-6:ماترسی های تکراری و پیش شرطی 2-7:همگرائی 2-8:نتیجه ی کلی همگرائی 2-9:ماتریس مسلط قطری فصل سه:روش های امتداد متناوب فصل چهار:روش های تصویری 4-1:تعاریف پایه ای و الگوریتم ها 4-2:روش های تصویر عمومی 4-3:نمایش ماتریس 4-4:تئوری کلی 4-5:دو نتیجه ی بهینه ای 4-6:تکرار مانده ی می نیمال 4-7:حداقل نرم بردار مانده فصل پنج:روش های زیرفضای کریلر 5-1:مقدمه 5-2:زیرفضای کریلر فصل شش:پیش شرط های تکراری 6-1:مقدمه 6-2:پیش شرط گرادیان مزدوج

مثلثات

1:چند سئوال در مورد پيوستگي

2:

لینکت خرابه


بچه ها اگه به این سوال ج بدید جایزه میدم

3:

سلام دانلود نمی شه.


جواب بده جایزه بگیر


درخواست کتاب مبتکران اول دبستان!!!!

4:

دانلود نمیشه!


یه سواله سخت هندسه دیگه!!

5:

مدیریت محترم سایت لطفا از babelirani بخواهید لینک صحیح بگذارد
ممنون


68 out of 100 based on 33 user ratings 508 reviews

@