تعیین نقطه اکسترمم تابع ترکیب x از n بطوریکه x متغییر و n عدد ثابت می باشد


تعیین نقطه اکسترمم تابع ترکیب x از n بطوریکه x متغییر و n عدد ثابت می باشدبا سلام
همانطور که میدانید ترکیب x از n برابر است با n! / x! * (n-x)! a من دنبال مقداری برای x هستم که این تابع در آن نقطه ماکزیمم شود بعبارتی در حالتیکه این تابع پیوسته بود باید مشتق تابع را برابر صفر برنامه داده و مقدار x را بر حسب n بدست آورد. اگر کسی می تواند لطفا در حل این مسئله به من کمک کندحل سیمپلکس - تحقیق در عملیات - فوری

1:

سلام.


مشکل در حل تمرین امار »»» فوری فوری


این تابع در دامنه ی اعداد حقیقی پیوسته نیست چون فقط در اعداد طبیعی تعریف میشه.


مشکل در حل تمرین آمار مساله 2 »»»
پس تعیین نقاط اکسترمم به روش مشتق امکان پذیر نیست چرا که شرط لازم برای مشتق پذیری یک تابع، پیوسته بودن اون تابع هستش.

اما با توجه به مثلث خیام-پاسکال، میتونین ثابت کنین که همواره اون x ای مقدار رو ماکزیمم میکنه که نزدیکترین عدد به نصف مقدار n باشه.


مشکل در حل تمرین ریاضی»»» فوری فوری
یعنی اگه n زوج باشه، مقدار و اگه n فرد باشه، یا باعث ایجاد ماکزیمم مقدار در تابع ترکیب میشن.


مثلث خیام پاسکال:

=

در این مثلث، با کمی دقت میتونیم بفهمیم که مقدار درون هر یک از خانه های 6ضلعی بالا، از مجموع مقدار درون دو شش ضلعی بالای سرش به دست می آید.


برنامه ریزی خطی
(به جز شش ضلعی واقع در راس بالای مثلث که خودمان برابر با یک قرارداد کرده ایم که در حقیقت همان هست.) و همانطور که مشخص هست، در هر سطر، بزرگترین عنصر متعلق به اون خانه ای هست که در مرکز اون سطر برنامه گرفته هست.موفق باشین.
91/4/12


حل فوری مساله احتمال گسسته

2:حل فوری فوری مساله احتمال گسسته

3:


اگر دنبال این هستید که در میان x های صحیح، کدام x ماکزیم مقدار (Binomial(n,x را بدست می دهد، کافی هست نسبت (Binomial(n,x+1 به (Binomial(n,x را محاسبه کنید، جواب را به سادگی میتوانید بیابید.


حل فوری فوری حل مساله از قانون بینر


اما اگر به دنبال ماکزیمم در میان x های حقیقی هستید، در اینصورت باید از تابع گاما برای فاکتوریل هستفاده کنید، چون فاکتوریل به طور معمول برای اعداد غیر صحیح تعریف نشده هست.

برای این مسئله، میتوانید با به کار گیری نابرابری کوشی-شوراتز نشان دهید که ماکزیمم برای x=n/2 اتفاق می افتد.

حال بفرمایید کدام مسئله شماست، تا اگر لازم بود، توضیح بیشتری بدهم.

ویرایش: با تشکر از davy jones گرامی، پست ایشان را ندیده بودم.


4:


5:

با تشکر
عالی بود.

من جوابم را گرفتم.50 out of 100 based on 55 user ratings 430 reviews

@