همه چيز در مورد Page Rank و راههاي افزايش آن


همه چيز در مورد Page Rank و راههاي افزايش آنهمه چيز در مورد Page Rank و راههاي افزايش آن
پيج رنک روش گوگل براي اندازه‌گيري «اهميت» صفحات است. زمانيكه تمام فاكتورهاي ديگر نظير درصد تکرار کلمات در عنوان صفحه، درصد تعداد تکرار کلمات در متن صفحه، ارزش مکاني کلمات و ... محاسبه شدند، گوگل از‍ پيج رنک براي تنظيم نتايج جستجو، استفاده می‌كند و لذا سايتهايي كه مهمتر هستند به رده‌هاي بالاتر می‌ايند.

PageRank تنها قسمتي از مسائل تعيين كننده رتبه در ليستهاي گوگل است. به طور مثال شواهد نشان داده است كه گوگل اين روزها به متن موجود در يك href براي تگ اهميت بيشتري قائل است تا PageRank .
PageRank جزئي از داستان ليست شدن در فهرست گوگل است، تلاش گوگل اين است که همواره مربوط ترين نتايج را ليست کند، بزرگترين حسن يک موتور جستجو همين است، براي همين همه چيز در پيج رنک خلاصه نمي شود.

چگونه می‌توان PageRank ‌ يك صفحه را دانست؟
براي اين كار می‌توان تولبار مخصوص گوگل را از آدرس زير دريافت کنيد:http://toolbar.google.com
البته در حال حاضر دسترسي به اين قسمت از سايت گوگل براي كاربران ايراني مقدور نمي‌باشد!

تولبار گوگل چقدر دقيق است ؟
بايد توجه کرد پيج رنکي که گوگل در تولبارش نشان مي دهد با آني که عملا در سيستم رتبه بندي اش از آن استفاده مي کند، تفاوت دارد. در حقيقت تولبار گوگل دير به دير به روزرساني مي گردد و خود گوگل نيز به اين موضوع اعتراف کرده است. لذا مديران سايتها نبايد نگران پيج رنک پايين سايت خود در تولبار گوگل باشند زيرا امکان دارد پيج رنک واقعي سايت آنها بيشتر از مقدار نشان داده شده باشد.

همچنين تولبار گوگل‌ در بيان پيج رنک خيلي دقيق نيست. اين تولبار دو محدوديت دارد:
تولبار بعضي وقت ها حدس مي زند. اگر كاربر، صفحه‌اي را مشاهده كند كه در بايگاني گوگل وجود ندارد، اما صفحه‌اي خيلي نزديك به آن در بايگاني گوگل وجود دارد، تولبار تخميني از پيج رنک را نشان می‌دهد.

تولبار تنها جايگزيني از پيج رنک واقعي را نشان مي دهد. در حاليكه پيج رنک خطي است، گوگل از يك گراف غير خطي براي نشان دادن آن استفاده كرده است. لذا در تولبار تغيير از ‍PR=2 به PR=3 نياز به افزايش كمتري دارد، نسبت به حالتي كه تغييري از PR=3 به PR=4 انجام گيرد.

تمرکز بيش از حد بر روي پيج رنک براي بالا بردن رتبه ها در گوگل بي مورد است. در حقيقت سايتهاي مي توانند با بهينه سازي صفحات و ارايه محتواي مناسب به رتبه هاي مناسبي دست يابند.

پيج رنک واقعي:

Real PageRank
Toolbar PageRank
(log base 10)

0 - 10
0

100 - 1,000
1

1,000 - 10,000
2

10,000 - 100,000
3


و به همين ترتيب ادامه دارد...

در ضمن الگوريتم محاسبه پيج رنک يک فرمول کاملا سري مي باشد که گوگل همواره آنرا مخفي و در فواصل زماني مختلف آنرا تغيير جزئي مي دهد که سوء استفاده از آن به حداقل برسد.شما وقتي پيج رنک بالاتري داشته باشيد در نتيجه بازديد کننده بيشتري و در نهايت سايت گرانتري خواهيد داشت حتي خيلي افراد وب سايت ها را با پيج رنکشان مقايسه مي کنند، به قول آقاي حسين شرفي (يکي از بنيانگذاران سئو در ايران) اگر سايت شما بمنزله خانه شما در دهکده جهاني باشد ، سايت هاي با پيج رنک بالا مثل خانه هايي که در بالا شهر برنامه دارند هستند.

PageRank چگونه محاسبه مي گردد؟
زمانيكه گوگل، هنوز يك پروژه دانشگاهي بود، طراحان آن، فرمول اصلي خود را در محاسبه پيج رنک بدين گونه بيان كردند. البته امكان دارد كه آنها ديگر از اين فرمول استفاده نكنند، اما امروزه هم به اندازه كافي دقيق به نظر ميرسد.

فرض كنيم كه صفحه A داراي صفحات T1 تا Tn است كه به آن اشاره مي كنند. d هم يك فاكتور كند كننده ( damping factor ) است كه مقداري بين 0 تا 1 دارد. معمولا براي d مقداري معادل 0.85 انتخاب ميشود. همچنين C(A) تعداد لينكهائي كه اين صفحه به صفحات ديگر داده است. در اين صورت PageRank صفحه A مساوي است با :

PR(A) = (1-d) + d(PR(T1)/C(T1)+...+PR(Tn)/C(Tn))

d يك فاكتور تضعيف است كه معمولا برابر هشتاد و پنج صدم در نظر گرفته ميشود. T1, T2,..., Tn صفحاتی‌اند كه به صفحه A لينك داده اند. C(T1) نيز تعداد لينك‌هايي است كه از صفحه T1، خارج شده است.

دقت كنيد كه PageRank صفحه Home معمولا دو نيم برابر صفحات داخلي ميباشد. بنابراين حالت سلسله اي راي ها را براي PageRank در يك صفحه متمركز ميكند.
تمامي صفحات تعداد لينكهاي مساوي دارند و تمامي صفحات هم PageRank يكسان دارند.

3 اصل مهم :
اگر صفحه اي داراي اهميت بالائي مي باشد ، آنرا در بالاي مدل سلسله مراتبي برنامه دهيد.
اگر صفحات سايت شما داراي لينكهاي خروجي زيادي هستند، سعي كنيد لينكهاي داخلي سايت را افزايش دهيد تا PageRank صفحات را ثابت نگه داريد.
اگر صفحاتي از سايت شما داراي لينك خروجي نيست، افزايش تعداد لينكهاي داخلي هيچ تائيري بر PageRank ندارد. پس دقت كنيد كه سايت خود را از حالت قابل استفاده خارج نكنيد.

اهميت داشتن Site Map
داشتن Site Map به دودليل مهم است
اگر كاربر URL اشتباه وارد كند ، اكثر سايتها يك صفحه غير مفيد به عنوان ‛404 Page not found’ نمايش ميدهند. اين براي كاربر مايوس كننده ميباشد. بهتر است كه صفحه اين خطا به حالتي تغيير كند كه اولا علت خطا را نمايش دهد و ثانيا Site Map را هم نمايش دهد .
لينك دادن به Site Map در هر صفحه تعداد لينكهاي داخلي را افزايش ميدهد و در نتيجه از هدر رفتن آراء بر اي ارتقاء PageRank جلوگيري ميكند.

يك layout خوب براي صفحات وب كه شامل document طولاني مي باشد اين است كه، آن document را به چند صفحه تقسيم كنيم و بروي صفحات يك Navigator براي رفتن به صفحات بعد و قبل برنامه دهيم و همچنيم در تمام صفحات هم به صفحه Home يك لينك دهيم.

پس ميتوان گفت كه : با اضافه كردن تعداد لينكهاي داخلي به سايت خود ، مي توانيد PageRank را به طور مساوي بين صفحات سايت تقسيم كنيد.

ولي در مدل سلسله مراتبي ميتوان راي ها را به سمت صفحه Home‌ متمركز كرد و PageRank آنرا بالا برد.

از اين روش برخي از سايتها براي بالا بردن PageRank استفاده مي كنند كه اگر رباتهاي گوگل (Google's robots‌) متوجه آن شوند به احتمال زياد از حضور آن سايتها در فهرستهاي گوگل جلوگيري ميكنند.

بنابراين ، پيشنهاد ميكنم كه از دو روش صحيح زير براي بالا بردن PageRank سايت خود در گوگل استفاده كنيد.

1 - يك سايت بزرگ داشته باشيد
سايتهاي بزرگ مانند
http://news.bbc.co.uk داراي دهها و شايد صدها نويسنده و ويراستار خبري ميباشد. هر كدام از صفحات اين سايت داراي مطالب جهاني و مهم هستند و تمامي آنها نيز به صفحه Home سايت لينك داده اند. بنابراين مي بينيم كه PageRank صفحه Home آن 9 از 10 است.

پس هيچ جايگزيني براي محتواي خوب وجود ندارد!

2 - يك چيز مفيد براي ارائه به ديگران داشته باشيد
براي مثال سايت Stat counter تنها سايتي است که به غير از گوگل دراري پيج رنک 10 است. علت اين امر خيلي ساده است ميليون ها سايت هستند که از خدمات آمار گيري Stat Counter استفاده مي کنند و در هر کدام از اين سايتها بايد يک لينک از Stat Counter باشد. پس سايت stat Conter داراي ميليون ها راي است که باعث مي شود به پيج رنک دست نيافتني 10 برسد.

ابزارهاي مفيد رايگان در اختيار ديگران برنامه دهيد تا مديران سايتها پس از استفاده از آن با رقبت به سايت شما لينك دهند.

گرفتن لينک از سايتهاي ديگر
بسياري از مديران به دليل آشنا نبودن با پيج رنگ گوگل به هنگام لينک گرفتن يا لينک دادن تنها به صفحات داراي پيج رنک بالا فکر مي کنند. اين تصور اشتباه است، شما اگر مدير سايتي هستيد به محتواي سايتها بيشتر توجه کنيد تا پيج رنک آنها. در حقيقت لينک از يک صفحه مرتبط با پيج رنک کم در بالا رفتن رتبه سايتان بسيار موثر است. اگر درخواست لينکي از يک سايت مرتبط اما با پيج رنک کم از شما مي شود، آنرا رد نکنيد!

- منبعبرترین کشورهای دنیا در زمینه سرعت اینترنت/ یک آسیایی در رده اول

1:

براي چك كردن rank هر وبسايتي ميتونيد از اين آدرس هستفاده كنيد: http://www.pagerankim.com/


نرم افزار بعنوان یک سرویس، از طریق اینترنت - معایب و تهدیدها

2:

یه مورد هم با اجازه مدیر محترم این هست که

به هیچ وجه از نرم افزارهایی مانند WebPosition Gold هستفاده نکنید

این نرم افزار گرچه می توانند به صورت تقلبی ظرف مدت کوتاهی رنک سایت شما رو ببرند بالا ولی سریعا توسط گوگل شناسایی و آدرس سایت شما به لیست سیاه منتقل میشه


بنيانگذار gnu ريچارد استالمن: پردازش ابري يك دام است.

3:

ترافیک رنک سایت رو همیشه از سایت alexa ببینید هر بعدازظهر آپ می شه
http://www.alexa.com/data/details/tr...s/hammihan.com


الان رنک هم میهن تو ایران 196 هست

همه چيز در مورد Page Rank و راههاي افزايش اون
برای اینکه بتونید رنک هرسایت رو داشته باشید برنامه تولبار خود الکسا رو نصب کنید که بسیار عالی ومفید هست
http://www.alexa.com/site/download


وبلاگی چند روزه با بالاترین رتبه در گوگل

4:

سلام
من پیج رنکمو N/A نشون میده، با اینکه هزار بار سایتمو از هزار روش ثبت کردم
میگید چیکار کنم؟

سایتم اینه Www.MusicRizan.Com


82 out of 100 based on 42 user ratings 1342 reviews

@