مزاحمت شرکتهای خدمات اینترنتی برای کاربران آمریکایی


مزاحمت شرکتهای خدمات اینترنتی برای کاربران آمریکاییمزاحمت شرکتهای خدمات اینترنتی برای کاربران آمریکایی
بيساري از کاربران آمريکايي معتقدند کميسيون ارتباطات فدرال آمريکا (FCC)بايد در راستاي محافظت از حقوق اينترنتي کاربران، در برابر مزاحمتهاي شرکتهايي خدماتي که از باندهاي پهن استفاده مي کنند قدمهايي بردارد.
معترضان به مزاحمتهايي چون ترافيک بالاي شبکه و ردگيري مشترکان از جانب شرکت هاي خاطي اشاره مي کنند.
در همين رابطه"مرج کروگر" (Marge Krueger) مدير کارکنان ارتباطات و مخابرات آمريکا (CWA) در ايالات "پنسيلوانيا" و "دلوير" گفت: "FCC بايد هر چه سريعتر عليه شرکت هايي که جلوي دسترسي و استفاده قانوني کاربران آنلاين را گرفته و براي آنها ايجاد مزاحمت مي کنند ، اقامه دعوا کند. بخصوص آن دسته از اين شرکتهايي که حتي به مشترکين خود اطلاع چنين کاري را هم نمي دهند."
هرچند "کروگر" به نام هيچ يک از اين شرکتها اشاره اي نکرد اما نام Comcast جزو اسامي است که طي ماههاي اخير از آنها بعنوان شرکتهايي که دسترسي به شبکه اشتراک فايل BitTorrent را کند کرده اند، نام برده شده است. اما
نماينده Comcast که روز دوشنبه در دانشگاه Carnegie Mellon واقع در Pittsburgh اتهامات را شنيد آن را رد کرد و اين در حالي است که همين شرکت بارها و بارها تکرار کرده است که بطور موقت چندين بار در اوج ساعت ترافيک استفاده از اين خدمات، حتي ترافيک BitTorrentرا کاهش هم داده است.
برخي شاهدان نيز شکايت کرده اند که تعدادي از اين شرکتها از تکنيکهاي بازرسي deep-packet براي رديابي مشترکين اينترنتي استفاده مي کنند تا بدين وسيله بتوانند تبليغات هدفمند (targeted advertising) خود را به نمايش بگذارند. شرکت NebuAd از جمله شرکتهاي آمريکايي مستقر در کاليفرنيا است که شرکتها و کاربراني که داراي اينترنت با پهناي باند زياد هستند را مورد آگهي هاي هدفمند برنامه داده است، اما با اين حال سازمانهاي با فعاليتهاي محرمانه و قانونگذاران زيادي در آمريکا هستند که به اين رديابيها اعتراض کرده و با آن مخالفت کرده اند.
در اين ميان اين تنها سازمانها و شرکتها نيستند که از اين وضع ناراضي اند بلکه تعداد زيادي از عموم مردم نيز در همين رابطه شکايت خود را تسليم FCC کرده اند که اين مي تواند مانعي براي اين شرکتها در مسدود نمودن يا کُند کردن دسترسي به محتواي روي وب باشد.
يکي از دانشجويان دانشگاه Carnegie Mellonنيز گفت: توليد کنندگان کوچک فيلم و ساير تجارتهاي آنلاين کوچک قادر نخواهند بود بدون رعايت قوانين بيطرفي شبکه، به رقابت خود ادامه دهند، و در صورت ادامه وضعيت فعلي مدتي طول نمي کشد که شاهد ورشکستگي اين گروهها خواهيم بودیک کلیک برای نجات یک گرسنه

1:

تو خود ایران یکی از شرکت هایی که خدمات ISP بود اسمش رو یادم نبود {دریا بود فکر کنم } تو Page Google تبلیغات گذاشته بود که سپس مدت ها برداشته شد !


56 out of 100 based on 61 user ratings 886 reviews

@