فهرست استانهای آلوده به نرم افزارهای مخرب


فهرست استانهای آلوده به نرم افزارهای مخربفهرست استانهای آلوده به نرم افزارهای مخرب
عرش نیوز:به گزارش خبرگزاری مهر، بدافزار واژه کوتاه شده نرم افزار مخرب (malicious software) است که برای توصیف تمام ویروسها، کرمها، جاسوس افزارها و تقریبا هر چیزی که به طور خاص برای صدمه به رایانه و یا سرقت اطلاعات طراحی شده به کار می رود. براین اساس سازمان فناوری اطلاعات با راه اندازی مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه ای نسبت به ایجاد تله بدافزار در کشور اقدام کرده تا از حملات رایانه ای در سطح شبکه اینترنت جلوگیری کند. این شبکه که با هدف ثبت نقاط ضعف امنیتی سیستم‌های رایانه ای و نوع حمله به آنها در کشور به عنوان یک پروژه ملی تعریف شده طی دو سال گذشته بدافزارهای بسیاری را به دام انداخته است. مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه ای – ماهر- برای ارتقای امنیت فضای تبادل اطلاعات در پایان هر ماه پس از جمع آوری و تحلیل داده‌ از شبکه "تله بدافزار" گزارشی مبنی بر میزان گسترده آلودگی سیستم های رایانه ای به انواع بدافزار در استانهای کشور ارائه می کند که این امر بیانگر تعداد آدرسهای اینترنتی آلوده شناسایی شده در هر استان است. براساس این فهرست که مربوط به آدرس های اینترنتی شناسایی شده در فروردین ماه 92 است، 66 آدرس اینترنتی در کشور آلوده به انواع نرم افزارهای مخرب شناسایی شده که استان تهران با 28 آدرس آلوده در صدر آلوده ترین استانها برنامه دارد. در این بررسی استانهای گیلان، قزوین، مرکزی و خوزستان به ترتیب استانهای آلوده بعدی در این رده بندی اعلام شده اند اما تعداد آدرس های آلوده شناسایی شده در این استانها به مراتب کمتر از تهران بوده و تفاوت بارزی را نشان می دهد. در این راستا و براساس اعلام این مرکز، نمودارهای حملات اینترنتی صورت گرفته نشان می دهد که میزان حملات انواع بدافزار در استانهای کشور به مراتب نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است. فهرست استانهای آلوده به نرم افزارهای مخرب74 out of 100 based on 59 user ratings 334 reviews

@