اس کیو ال sql


اس کیو ال sqlاس کیو ال sql
سوالات sql اگه دارید امیدوارم که نداشته باشید ولی اگر دارید این جا طرح کنید سعی می کنم پاسخ بدهمبدست آوردن پروداکت کی کاملا ارجینال ویندوز سون(سریال اصلی و قانونی ویندوز 7)

1:

ا کیو ال چی هست؟خوردتیه ؟توجیب جامیشه؟
شوخی کردم یک زبان ساختمان داده هست


88 out of 100 based on 68 user ratings 868 reviews

@