تصاویری از بازی ایرانی remember dead


تصاویری از بازی ایرانی remember deadتصاویری از بازی ایرانی remember dead
تیم بازیسازی AHTEAM در حال کار روی یک بازی در ژانر وحشت به نام Remember Dead برای Smart Phoneها هست و امید است که تا قبل از عید به پایان برسد و در فروشگاه های داخلی و خارجی برنامه گیرد.

تصاویری از بازی ایرانی remember dead

تصاویری از بازی ایرانی remember dead

تصاویری از بازی ایرانی remember dead

تصاویری از بازی ایرانی remember dead

تصاویری از بازی ایرانی remember dead

تصاویری از بازی ایرانی remember deadمورد انتظار ترین بازی ها در سال 2014

1:

ما که خیری از بازی ایرانی ندیدیم


ورود معنادار عربستان به صنعت بازی های کامپیوتری

2:

ایشالا از ارتش فرازمینی ها و شبگرد خیر میبری


62 out of 100 based on 37 user ratings 112 reviews

@