تلفن‌های همراهی با بدنه‌ای شفاف


تلفن‌های همراهی با بدنه‌ای شفافتلفن‌های همراهی با بدنه‌ای شفاف
اولین نمونه‌های ساخته شده صفحه نمایش‌های شفاف، نوید از آن می‌دهند که به زودی آن طرف تلفن شما پیداست.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، محققان در آزمایشگاه‌های خود ایده‌ای که از چندی پیش در سر خود پرورانده بودند را جامه‌ی عمل پوشاندند.

تلفن‌های همراهی با بدنه‌ای شفاف که در صورت بیکار بودن همانند یک سطح شیشه‌ای به نظر می‌رسد.

تلفن‌های همراهی با بدنه‌ای شفاف

در سال جاری تلفن‌های همراهی با صفحه نمایش‌های منعطف حضور خود را اعلام کردند، اگر تکنولوژی صفحات نمایش شفاف با صفحه نمایش‌های منعطف تلفیق شوند، دست‌آوردی بزرگ در زمینه تلفن همراه خواهد بود.گوشی‌های هشت هسته‌ای ارزان می شود

1:

این فناوری خیلی وقته حرفش هست ولی فک نکنم تولیش شده یاشه>>>!!!


74 out of 100 based on 29 user ratings 454 reviews

@