بهترین داستان "خیلی کوتاه" جهان؛ در 6 کلمه !


بهترین داستان "خیلی کوتاه" جهان؛ در 6 کلمه !


مادام بوواری

1:

منم بلدم

هیچ حواسم نبود

دو تا بشقاب گذاشتمقلعه حیوانات

2:

دو تا قاشق ! و یک نمکدان و دو لیوان و یک کانادا...! هم یادت رفت !


جنایت و مکافات

3:

نه دیگه خرابش نکن
در فیلم ها هم اینطور نشون میده
زنی که بنا به عادت دو بشقاب روی میز میذاره
با اینکه میدونه او نمی آید


چند روایت معتبر

4:

خب اون دو بشقاب این وسط چیکارست؟

آیا باید نون و هوا ! بخوریم...؟


شفای کودک درون

5:

داستان کوتاه ترسناک هم بود

رفتم جلوی آینه..


پیرمرد و دریا
خودم رو درست کردم
رفتم ولی تصویرم نیامد !


تونل

6:

آی امت!

تراژدی دردناک! در 2 کلمه !


دخترک کولی

7:

این شش کلمه در زندگی تمامی عاشقان به ساعت ها تفکر و اشک ریختن نیاز دارد.
آفرین

8:

من اخرین باوقتده ی بشر بودم

ناگهان کسی در زد

9:

9 کلمه شد!

پ ن : چقد آشنایی شما

بنظر میشناسمتون!

10:

اوهوم

دوست دارم اين متنو

11:

داستان کوتاه نبود ؟

12:

همه ساکت بودند ناگهان خری فرمود

13:

شاید
اینجا
آخر
راه
باشد.


14:

شما هم قیافتون واسه من آشنا میزنه

15:

نه

16:

عجیبه...

مساله پیچیده تر از قبل شد

بهتره یه داستان براش بنویسیم! البته نه در این اندازه طولانی!

نوشته اصلي بوسيله _nazli_ نمايش نوشته ها
نه
این یه بارو قبول کنید !

17:

ببخشید شما کنت مونت کریستو نیستید احیانا؟؟

18:

نه من کنت مونت کریستو نیستم

اینا همش شایعه هست

من دادبینم

تیم سار داد بین !

شما چطور؟ آیا با الساندر دومای معروف نسبتی چیزی؟

19:

عه تیمسار شمایید ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ چقدر قیافتون شبیه کنت مونت شده عه

20:

غرولند این مسافر
غرولند اون مسافر
قر و اطوار عروسکان عابر
غم نان، غم گرانی
غم آلودگی هوا و حال و روز کشور
همه را -به جز غم تو-
همه را جواب کردم...
تو نبودی و مسافرکش پیر باز خندید
کرایه را دوباره
دو نفر حساب کردم...

محمد مهدی سیار

21:

نویسنده بیچاره اگه بیاد نظرات دوستان رو بخونه که ...


22:


دیگـه زیادی کوتاه نشـده احیاناً ؟

نوشته اصلي بوسيله inspector نمايش نوشته ها
عه تیمسار شمایید ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ چقدر قیافتون شبیه کنت مونت شده عه
تغییـر چهـره دادن


74 out of 100 based on 29 user ratings 604 reviews

@