♥*•..•*♥دو اثر از یک نویسنده را با یکدیگر مقایسه کنید ♥*•..•*♥.


♥*•..•*♥دو اثر از یک نویسنده را با یکدیگر مقایسه کنید ♥*•..•*♥.♥*•..•*♥دو اثر از یک نویسنده را با یکدیگر مقایسه کنید ♥*•..•*♥.♥*•..•*♥دو اثر از یک نویسنده را با یکدیگر مقایسه کنید ♥*•..•*♥.

سلام دوستان
در این جستار می توانیددو اثر از یک نویسنده را با یکدیگر مقایسه کنید.

♥*•..•*♥دو اثر از یک نویسنده را با یکدیگر مقایسه کنید ♥*•..•*♥.


♥*•..•*♥دو اثر از یک نویسنده را با یکدیگر مقایسه کنید ♥*•..•*♥.
کتاب

1:

فیروزه جزایری دوما دو تا کتاب داره که به فارسی ترجمه شده :: اولیش ، فارسی شکر هست و دومیش ، خنده ی لهجه ندار

من اولی رو خیلی دوست داشتم و یه نفس خوندم ولی دومین کتاب هنوز نصفه رها شده تو قفسه ها ...


میزان سرانه مطالعه در ایران چقدر است؟
شاید دلیلش ترجمه ی بسیااار بد کتاب هست .


200 سالگی "غرور و تعصب


62 out of 100 based on 17 user ratings 1042 reviews

@