ماجـرای کـلاغ عـــاشــق!


ماجـرای کـلاغ عـــاشــق!ماجـرای کـلاغ عـــاشــق!
ماجـرای کـلاغ عـــاشــق!(طـــنـــــــز)

یه روزی آقـــای کـــلاغ،
یا به قول بعضیا جناب زاغ
رو دوچرخه پا میزد،
رد شدش از دم باغماجـرای کـلاغ عـــاشــق!


پای یک درخت رسید،
صدای خوبی شنید

نگاهی کرد به بالا،
صاحب صدا رو دید

یه قناری بود قشنگ،
بال و پر، پر آب و رنگ

وقتی جیک جیکو میکرد،
آب میکردش دل سنگماجـرای کـلاغ عـــاشــق!

ماجـرای کـلاغ عـــاشــق!


قلب زاغ تکونی خورد،
قناری عقلشو برد

توی فکر قناری،
تا دو روز غذا نخوردماجـرای کـلاغ عـــاشــق!


روز سوم کلاغه،
رفتش پیش قناری

گفتش عزیزم سلام،
اومدم خواستگاری!
روز سوم کلاغه،
رفتش پیش قناریماجـرای کـلاغ عـــاشــق!


نگاهی کرد قناری،
بالا و پایین، راست و چپ

پوزخندی زد به کلاغ،
گفتش که عجب! عجب

منقار من قلمی،
منقار تو بیست وجب

واسه چی زنت بشم؟
مغز من نکرده تب

کلاغه دلش شیکست،
ولی دید یه راهی هست

برای سفر به شهر،
بار و بندیلش رو بست

یه مدت از کلاغه،
هیچ کجا خبر نبود

وقتی برگشت به خونه،
از نوکش اثر نبود

داده بود عمل کنن،
منقار درازشو

فکر کرد این بار میخره،
قناریه نازشو

باز کلاغ دلش شیکست،
نگاه کرد به سر و دست

آره خب، سیاه بودش!
اینجوری بوده و هست

دوباره یه فکری کرد،
رنگ مو تهیه کرد

خودشو از سر تا پا،
رفت و کردش زرد زرد

رفتش و گفت: قناری!
اومدم خواستگاری

شدم عینهو خودت،
بگو که دوسم داری

اخمای قناریه،
دوباره رفتش تو هم!ماجـرای کـلاغ عـــاشــق!


کله مو نگاه بکن،
گیسوهام پر پیچ و خم

موهای روی سرت،
وای که هست خیلی کم

فردا روزی تاس می شی!
زندگیمون میشه غم

کلاغ رفتش به خونه
نگاه کرد به آیینه

نکنه خدا جونم!
سرنوشت من اینه؟!

ولی نا امید نشد،
رفت تو فکر کلاگیس

گذاشت اونو رو سرش،
تفی کرد با دو تا لیس

کلاه گیسه چسبیدش،
خیلی محکم و تمیز

روی کله ی کلاغ،
نمیخورد حتی یه لیزماجـرای کـلاغ عـــاشــق!


نگاه که خوب میکنم،
میبینم گردنتو

یه جورایی درازه،
نمیشم من زن تو

کلاغه رفتشو من،
نمیدونم چی جوری

وقتی اومدش ولی،
گردنش بود اینجوریماجـرای کـلاغ عـــاشــق!


خجالت نمیکشی؟
با اون گوشتای شیکم!؟

دوست دارم شوهر من،
باشه پیمناست دست کم!

دیگه از فردا کلاغ،
حسابی رفت تو رژیم

میکردش بدنسازی،
بارفیکس و دمبل و سیم

بعدش هم میرفت تو پارک،
میدویید راهای دور

آره این کلاغ ما،
خیلی خیلی بود صبورماجـرای کـلاغ عـــاشــق!


واسه ریختن عرق،
میکردش طناب بازی

ولی از روند کار،
نبودش خیلی راضی

پا شدو رفتش به شهر،
دنبال دکتر خوب

دو هفته بستری شد،
که بشه یه تیکه چوب

قرصای جور و واجور،
رژیمای رنگارنگ

تمرینهای ورزشی،
لباسای کیپ تنگ

آخرش اومد رو فرم،
هیکل و وزن کلاغ

با هزار تا آرزو،
اومدش به سمت باغ

وقتی از دور میومد،
شنیدش صدای ساز

تنبک و تنبور و دف،
شادی و رقص و آواز

دل زاغه هری ریخت!
نکنه قناریه؟

شایدم عروسی
بازای شکاریه!

دیدش ای وای قناری،
پوشیده رخت عروس

یعنی دامادش کیه؟
طاووسه یا که خروس؟

هی کی هست لابد تو تیپ،
حرف اولو میزنه!

توی هیکل و صورت،
صد برابر منه

کلاغه رفتشو دید،
شوهر قناری رو

شوکه شد، نمی دونست،
چیز اصل کاری رو!

می دونین مشکل کار،
از همون اول چی بود؟

کلاغه دوچرخه داشت،
صاحب بی ام و نبود


ماجـرای کـلاغ عـــاشــق!بـــرادر

1:

جالب بود و متاسفانه وصف حال بعضی دختران که به مادیات بیشتر توجه میکنن
هر چند این خانم قناری کلا ظاهر بین هم بود56 out of 100 based on 21 user ratings 496 reviews

@