سه پرسش


سه پرسشسه پرسش

هر زمان شایعه ای روشنیدیدو یا خواستید شایعه ای را تکرار کنید این فلسفه را در ذهن خود داشته باشید!
در یونان باستان سقراط به دلیل خرد و درایت فراوانش مورد ستایش بود. روزی فیلسوف بزرگی که از آشنایان سقراط بود،با هیجان نزد او آمد و گفت:سقراط میدانی راجع به یکی ازشاگردانت چه شنیده ام؟
سقراط پاسخ داد:”لحظه ای استقامت کن.قبل از اینکه به من چیزی بگویی از تومی خواهم آزمون کوچکی را که نامش سه پرسش است پاسخ دهی.”مرد پرسید:سه پرسش؟سقراط گفت:بله درست است.قبل از اینکه راجع به شاگردم بامن صحبت کنی،لحظه ای آنچه را که قصدگفتنش را داری امتحان کنیم.
اولین پرسش حقیقت است.کاملا مطمئنی که آنچه را که می خواهی به من بگویی حقیقت دارد؟مرد جواب داد:”نه،فقط در موردش شنیده ام.”سقراط گفت:”بسیار خوب،پس واقعا نمیدانی که خبردرست است یا نادرست.
حالا بیا پرسش دوم را بگویم،”پرسش خوبی”آنچه را که در موردشاگردم می خواهی به من بگویی خبرخوبی است؟”مردپاسخ داد:”نه،برعکس…”سقراط ادامه داد:”پس می خواهی خبری بد در مورد شاگردم که حتی درموردآن مطمئن هم نیستی بگویی؟”مردکمی دستپاچه شد و شانه بالا انداخت.
سقراط ادامه داد:”و اما پرسش سوم سودمند بودن است.آن چه را که می خواهی در مورد شاگردم به من بگویی برایم سودمند است؟”مرد پاسخ داد:”نه،واقعا…”سقراط نتیجه گیری کرد:”اگرمی خواهی به من چیزی رابگویی که نه حقیقت داردونه خوب است و نه حتی سودمند است پس چرا اصلا آن رابه من می گویی؟رای گیری ششمین دوره ی مسابقه ی داستان نویسی با کلمات

1:

ممنون


رای گیری دور سوم مسابقه ی یک عکس!یک داستان!

2:

بسیار خوب بود


اسبي كه رام نشد(آريو بتيس)

3:

این سه پرسش به درد ما ایرانی ها خیلی میخوره...ولی حیف که؟


امروز ظهر شیطان را دیدم و گفتم؟؟؟

4:

ایرانی ها عموماً برعکسند؛ اگر خبر خوب بشنوند، با وسواس زیاد نظیر همین سه پرسش سعی مینمايند در مورد خبر تشکیک یا ردش نمايند، و اگر خبر و شایعه ناجوری در مورد کسی بشنوند، بلافاصله باور مینمايند و خودشان هم تبدیل به یکی از شرایط انتشارش میشوند.


از روزگار خسته اي+ (داستان آموزنده)


داستان پير مرد و مزاحمت بچه هاي مدرسه

5:

چقدر جالب و قشنگ بود ارام جووووونم....واقعا حقیقته....تنکس


شاد کردن دل ديگران

6:

سلام...
بسیار جالب و زیبا بود...
ممنون

یا حق


68 out of 100 based on 63 user ratings 988 reviews

@