من اومدم


من اومدممن اومدم
این هم از اولین شعرم


دوست داری شاعرم باشی موافق نیستم

در خودم تغییر کردم دیگر عاشق نیستم

این نه تقصیر تو است نه حرف های دیگران

من خودم پیش از تو فهمیدم که لایق نیستم

دیگر حس و حال قبلا را ندارم گرچه تو

مثل قبلا مانده ای من مثل سابق نیستم

پیش از این درد از غزل میساخت احوال مرا

بعد از این دیگر پی آیینه دق نیستم

از همه دل می کنم می خواهم از حالا به بعد

با خودم باشم منی که دیگر عاشق نیستماشــعار برگزیده یِ شاعرانِ نو /. با قیــد نام./

1:

آفرین بر طبع تو چون بی عشق گویی چنان
آفرین بر تو که گویی اینچنین شعر روان
شاعر ان را جمله عاشق دیده ام اندر جهان
این عجب بر شاعر ما ، گشته از عشقش رمان
طبع چون باران لطیفت.


شعر یارانه ها
حیف باشد گر نخواند
در مقام دلبری ، حوری وشی ابرو کمان
عاشقی را پیشه کن از نو ز عشق اشعار گو
بال پروازت بگستر ، کن سفر در لامکان
عالم هستی نباشد غیر عشق و عاشقی
فرموده بودند و بگویند هر زبان این داستان


refahi.ir

2:مرسی


عکس: «علی ای همای رحمت» با خط شهریار

3:74 out of 100 based on 59 user ratings 1084 reviews

@