خاكستر عشق 2(غزليات هامون دفتر خاكستر عشق)


خاكستر عشق 2(غزليات هامون دفتر خاكستر عشق)خاكستر عشق 2(غزليات هامون دفتر خاكستر عشق)
افسانه ي جهانم در عشق تو روان است
دل بر كسي نبندم تا چون تو در جهان است
جادوي نرگس امشب خواب دو ديده را برد
امشب غمي چو لاله در سينه ام نشان است
اسطوره ي سكوتم در عاشقانه خواندن
در عاشقانه خواندن گويي زبان زبان است
ديشب بهار مي رفت با كوله بار گل ها
پايان آشنايي اندوه بي كران است
تا آشناي ما رفت غم آشناي ما شد
آري غم جدايي درد و بلاي جان است
همچون بهار و گلها بايد سفر گزيم
كين چرخ پست گردون هم صحبت خزان است
جام جواني ما بشكسته همچو پيران
تا درد و غمگساري بر پير و بر جوان است
صد ها ستاره هر شب در آسمان درخشد
امشب به سينه ي من غوغاي كهكشان است
هامون نمي توان گفت از دولت فراغت
تا همچو تير سمي،غربت در اين ميان است
اين خاك پر طلاطم،افسانه اي عجيب است
ديوانگي و مستي،آرامش روان استپل الوار (Paul Éluard )

1:

غمخوار من به خانه ی غم ها خوش آمدی
با من به جمع امت تنها خوش آمدی

بین جماعتی که مرا سنگ می زنند
می بینمت برای تماشا خوش آمدی

راه نجاتم از شب گیسوی دوست نیست
ای دل به آخرین شب دنیا خوش آمدی

پایان ماجرای دل و عشق روشن هست
ای قایق شکسته به دریا خوش آمدی

با برف پیری ام سخنی غیر از این نبود
منت گذاشتی به سر ما خوش آمدی

ای عشق ! ای عزیز ترین میهمان عمر
دیر آمدی به دیدنم اما خوش آمدی


کنت رکسروث

2:

غزل سوم دفتر خاكستر عشق
دیده ی ما روز و شب،در پی دلدار هست
گوش به فرمان عشق،عاشق دیدار هست
آتش چشمان تو،خرمن اندیشه سوخت
تا عطش عشق تو،در دل آوار هست
امشب اگر ماه نیست،چهره ی چون ماه هست
گر گل شب بو نبود،بوی تن یار هست
خواب خوشی گر نبود،یاد خوش یار بود
هر سخن نازکت،بهتر از این تار هست
دیده به گل دوختم،در نگه چشم تو
دیده ی یارم چو من،دیده ی بیمار هست
پنجره ی خانه ات،قبله ی چشم من هست
چون که دراون پنجره،چشم گرفتار هست
گوهر ناياب من، تا كه بدزدم تورا
مي شكنم بين ما،هر چه كه ديوار هست
نيست گلي چون تنت،تازه و خوشبو و مست
دست نيازم ز تو،ناز،خريدار،هست
مهر تو خورشيد را،خيس و پر از شرم كرد
زهره ندارد سخن،تا چو تو در كار هست
عاشق عشق تو ام،بيش تر از روز پيش
گرچه كه چشمان تو،در پي پيكار هست
ديده ي معشوقه باز،در عطش آبروست
تا برسي بر لبي،سر به سر دار هست
گر چه كه هامون ز غم،آتش و طوفان بديد
آتش دل سخت نيست،آتش پندار هست


50 out of 100 based on 55 user ratings 430 reviews

@