زندگی زیباست چشمی باز کن....... رفیق


زندگی زیباست چشمی باز کن....... رفیقزندگی زیباست چشمی باز کن....... رفیق
زندگـــی زیبـاســـت چشمـی بـاز کـن
گردشـــی در کوچــه باغ راز کن
هر که عشقش در تماشا نقش بست
عینک بد‌بینی خود را شکسـت
من مـیـــان جســـم‌ها جــان دیـــده‌ام
درد را افکنـــده درمـان دیـــده‌ام
دیــــده‌ام بــر شـــاخه‌ها احـســـاسـ‌ـها
می‌تپــد دل در شمیــــم یاسها
زنــدگــی موسـیـقـی گنـجشـکهاست
زندگی باغ تماشـــای خداســت
گـــر تـــو را نــور یـقیــــن پیــــــدا شود
می‌تواند زشــت هم زیبا شــود
حال من، در شهر احسـاسم گم است
حال من، عشق تمام مردم است!
زنـدگــی یــعنـی همیـــــــن پــروازهــا
صبـــح‌هـا، لبـخند‌هـا، آوازهـــا
ای خــــطوط چهــــره‌ات قـــــــرآن من
ای تـو جـان جـان جـان جـان مـن
با تـــو اشــــعارم پـر از تــو مــی‌شـود
مثنوی‌هایـم همــه نو می‌شـود
حرفـهایـم مــــرده را جــــان می‌دهــد
واژه‌هایـم بوی بـاران می‌دهـــدزندگی نامه پل الریخ

1:

حواست باشد....


زندگی نامه پیر کوری


یار من موی سرش ، قیمت صدشیرین هست

قصه اش قصه ی لیلاست ، حواست باشد ...

گرچه بدجور شکسته هست دل تنگ مرا

همچنان شاه غزل هاست ، حواست باشد

او نگاهم نکند ، یا نخرد حرف مرا...


زندگی نامه ی رنه دکارت


هرچه هست بین خود ماست ،حواست باشد...!!!


زندگی نامه رابرت بویل

2:

تغيير دنيا کار احمقانه اي هست اما تغيير چشم انداوقت آسان ترين وموثرترين راه ميباشد*آسان بينديش، راحت زندگي کن*


زندگی نامه رابرت هوک

3:

زندگی زیباست زشتی های اون تقصیر ماست

در مسیرش هر چه نا زیباست اون تدبیر ماست

زندگی آب روانیست و روان میگذرد...

اونچه تقدیر من و توست همان میگذرد


زندگی نامه شلدون لی گلاشو

4:

زندگی زیباست ای زیبا پسند
زنده اندیشان به زیبایی رسند
اونچنان زیباست این بی بازگشت
کز برایش میتوان از جان گذشت


68 out of 100 based on 43 user ratings 418 reviews

@