تفکرازاد


تفکرازادتفکرازاد
کجا رواست که از دستِ دوست هم بکشد

کسی کـه ایــن همه از دستِ روزگار کشیدآرشیو ِ شعر های ِ خوابگاهیون

1:

زندگی چون قفسی هست
قفسی تنگ
پر از تنهایی
و چه خوب هست
لحظه ای غفلت اون زندانبان
سپس اون هم
پرواز
فلسفه چهارشنبه سوری به روایت شاهنامه

2:

ترانه‌هایت را برای که می‌نویسی
برای من که در گذشته‌ات مانده‌ام
یا برای او که در گذشته‌اش مانده‌ای؟


پارسی سره آسان

3:

من به دوستى نياز ندارم كه وقتى تغيير مى كنم تغيير كند و وقتى سر تكان مى دهم سر تكان دهد، سايه ام اين كار را بسيار بهتر انجام مى دهد!

پلوتارک


56 out of 100 based on 61 user ratings 1186 reviews

@