شاید صدایم زده باشد ونشنیده باشم .....


شاید صدایم زده باشد ونشنیده باشم .....شاید صدایم زده باشد ونشنیده باشم .....
من هستم... زنده ام. نفس می کشم...
هنوز گاهی اوقات دیوانه می شوم و بی هوا به سرم می زند تمام مسیر محل کارم را تا خانه پیاده بیایم..
هوس می کنم تنها قدم بزنم... تنها گریه کنم...
تنها گوشه ای ساعت ها بنشینم و زندگی ام را مرور کنم.
اما هنوز هستم..
هنوز عاشق بارانم...
هنوز بوی اقاقیا... بوی نعنا..
بوی چای تازه دم مادرم را دوست دارم
شاید صدایم زده باشد ونشنیده باشم .....
از تو چه پنهان بعضی روزها هوایی خانه کودکی هایم می شوم..
دلم برای حیاطی که نیست... مادربزرگی که نیست..
برای بوته یاس و درخت شمشاد و آب و جاروهای بعد از ظهرها تنگ می شود...
شاید صدایم زده باشد ونشنیده باشم .....
می روم محله قدیمی... دست میکشم به روی دیوار.
.. و قدم میزنم در پیاده رو خانه مان ......
که دیگر نیست...
سرم را بلند می کنم شاید مادرم پشت پنجره بیاید..
. شاید برایم گوجه سبز... زالزالک خریده باشد...انار دانه کرده باشد... شاید
شاید صدایم زده باشد و من نشنیده باشم
شاید صدایم زده باشد ونشنیده باشم .....

.. نمیدانی چقدر دلم برای درد دل های مادر بزرگم پر کشیده.
.. چقدر برای وقتی که صدایم می زد تا موهایش را برایش ببافم..
چقدر دلم می خواهد دوباره صدایم بزند..
. نه پنجره ای نیست...
مادر بزرگی نیست...
من هستم و پیاده رویی که انگار او هم قدم های مرا از یاد برده...
شاید صدایم زده باشد ونشنیده باشم .....
به سرم می زند به خواهرم زنگ بزنم تا صدایش را بشنوم
رفیقم... خواهرم...این دیوارها فراموش کردند خنده ها و دعواهایمان را.
.. دلم می خواهد بزنم زیر آواز و باز او سرم داد بکشد..
. با هم بخندیم و صدای خنده هایمان آنقدر بلند شود... که به خدا برسد...
شاید دلش برای غصه هایمان بسوزد...
شاید صدایم زده باشد ونشنیده باشم .....
چقدر خسته ام... دلم می خواهد بخوابم...بر گردم... همه این راه را برگردم...
درست انجا که مادر عصرها همه را صدا می زد...
... دلم برای عصرانه هایش تنگ شده
دلم برای درس خواندن ها و شیطنت های برادرم
موهای مشکی و بلند خواهرم تنگ شده
شاید صدایم زده باشد ونشنیده باشم .....
دلم برای بالا رفتن از درخت آلبالو تنگ شده.
دلم می خواهد بخوابم و وقتی بیدار شوم ببینم تمام روزهایی که گذشت خواب بوده ام...
شاید صدایم زده باشد ونشنیده باشم .....
نه رفیق نگو میان گذشته ها جا مانده ام...
ولی
... مگر می شود برای چیزی عمرت را صرف کنی و فراموش شود؟
شاید صدایم زده باشد ونشنیده باشم .....
نگران من نباش...زنده ام نفس میکشم... و دلتنگی هایم را دیگر بغض نمی کنم
... میگذارم چشم هایم ببارند..
شاید صدایم زده باشد ونشنیده باشم .....
زمستان اگر دلت را سبک نکنی اگر با درخت ها ی بی برگ
با غروب سخت اش هم دردی نکنی
تمام فصل های دیگر حس می کنی چیزی را ....حسی را گم کرده ای...
حالا رفیق آمده ام بگویم... خوبم. نفس می کشم...
هنوز شعر می خوانم... شعر می گویم..... می نویسم..
شاید صدایم زده باشد ونشنیده باشم .....
. با صدای خش خش جاروی رفتگر... با صدای درویش محله... با صدای باد... با صدای باران.
.. با صدای قدم های خسته رهگذری که سایه خمیده اش آنقدر درد دارد که برای شاعر شدن کافیست..
من با هر بهانه ای این روزها می بارم
با هر برگ که از شاخه فرو می افتد
شاید صدایم زده باشد ونشنیده باشم .....
و با هر پرنده ای که می خواند
هر قطره بارانی که میبارد
و
هر نسیم خنکی که به صورتم می وزد ..
زنده می شوم
و امیدوارتر که خداوند هنوز ا ز بشر نا امید نشده است
====اسپم ادبی../.

1:

چقد اروم


دفتر مشق shahtut

2:حس ِ خهلی خوبی داش ..
هی ...


✔ هــزار نـکتــه بـاریــکتر زمــو ✔

3:

نه رفیق نگو میان گذشته ها جا مانده ام...
ولی
...


-> متدلوژی نقد ِ ادبی <-
مگر می شود برای چیزی عمرت را صرف کنی و فراموش شود؟


ممکنه فراموش نشه اما
ممکنه هم دیگه از اون هستفاده نشه
.
.
.
شاید ناراحتی دوست رنجیده ام از من ، بخاطر صدای آهسته دلش باشد که مرا صدا کرده در نیازش
ولی من
نشنیده باشم
در هیاهوی دنیای بی دوست خود گم شده بودم
حس دیدنم
بودنم
امیدش را کم فروغ کرده باشد...


62 out of 100 based on 27 user ratings 1102 reviews

@