ܓܨرضا یزدانی رکورد زد ܓܨ


ܓܨرضا یزدانی رکورد زد ܓܨܓܨرضا یزدانی رکورد زد ܓܨ
رضا یزدانی خواننده بنام راک - پاپ موسیقی ایران، با فروش گسترده آنلاین «ساعتا خوابن»، رکورد جدیدی در فروش دیجیتال در ایران ثبت کرد.

ܓܨرضا یزدانی رکورد زد ܓܨ

آفتاب:
به گزارش خبرآنلاین، رضا یزدانی توانسته است از طریق بییپ تونز فروشی بالغ بر 16000 (شانزده هزار) نسخه از قطعات آلبوم را ثبت کند، که حاکی از ایجاد بلوغی در فرهنگ رعایت کپی رایت و رواج موسیقی دیجیتال در ایران دارد.74 out of 100 based on 59 user ratings 1234 reviews

@