همسر شهاب حسینی: در ۱۵ سالگی با شهاب ازدواج کردم!


همسر شهاب حسینی: در ۱۵ سالگی با شهاب ازدواج کردم!همسر شهاب حسینی: در ۱۵ سالگی با شهاب ازدواج کردم!
همسر شهاب حسینی: در ۱۵ سالگی با شهاب ازدواج کردم!


« شهاب حسینی» از آن گروه بازیگران كم حاشیه سینماست كه به رغم ستاره یا سوپر استار بودن، جنبه های منفی سوپراستارها را ندارد. او خیلی زود ازدواج كرده، به راحتی اعتراف می كند عاشق شده وجواب «نه» شنیده، اصرار كرده تا جواب «بله» را بگیرد، آن هم وقتی كه محبوب فقط 15 سال داشته! شهاب حسینی با صداقت متذكر می شود همسرش در تمام سال های اخیر پشتیبان او بوده و تاكید می كند كه برای همه چیزهایی كه دارد از او متشكر است.

با اوج گرفتن شهاب خودم را می بینم

اینكه شاهد باشی همسرت با سرعت و شتاب، همه سرازیری ها را طی می كند و تو در حاشیه ای، یعنی با وجود اینكه همسرش بودی و هستی و شاید نزدیك ترین فرد زندگی، او درست مثل دیگران كه از بیرون شاهد رشد او هستند باید از پشت صحنه تماشاگر صعودش باشی، در ظاهر سخت به نظر می رسد. اما این تنها یك بخش از ماجراست یعنی چیزی كه شاید از بیرون قابل دیدن و تصور و قضاوت است. اما یك بخش دیگر ماجرا تصویری است كه من و شهاب خودمان از زندگی مشترك مان داریم. خیلی ها حتی با نگاهشان بارها از من پرسیدند كه تو چطور نشستی تا شهاب روزبه روز محكم تر بایستد. اما حقیقت برای من چیز دیگری است. با اوج گرفتن شهاب من خودم را می بینم كه رشد می كنم.

از صفر شروع كردیم

شهاب: «من آن زمان سیدشهاب الدین حسینی بودم. فقط همین. خلاصه اینكه ما از صفر و دركنار هم شروع كردیم. البته پدرومادر هردوی ما سعی داشتند كه دستمان را بگیرند. اما ما برنامه گذاشته بودیم كه روی پای خودمان بایستیم و خوشبختانه همین طور هم شد. هرچند، باید اعتراف كنم كه در طول مسیر هرگز از كمك های بی دریغ آنها بی نصیب نماندیم. خلاصه اینكه من سیدشهاب الدین 22ساله و پریچهر 15 ساله زندگی مشتركمان را با تمام كم و كاستی هایش شروع كردیم و تا امروز باوجود همه سختی ها و فراز و نشیب ها در تمام مدت در كنار هم بودیم. اما باید تاكید كنم من پایداری این زندگی دوستانه را مدیون همه بزرگواری های پریچهر هستم. ما هم گاهی به آخر خط رسیدیم اما باز ادامه دادیم! من و پریچهر، لحظات و روزهایی داشتیم كه به نقطه صفر رسیدیم.

پریچهر: ما با هم بزرگ شده ایم با گذشت زمان با همه كم و كیف روحیات هم آشنا شدیم. در طول تمام ای سال ها زیروبم صدای یكدیگر را به خوبی احساس می كنیم. بنابراین حتی در نقطه هایی از زندگی كه احساس می كردیم اینجا و این بار دیگر آخر خط است، همان حس آشنایی كه در وجود هر دوی ما بود، مارا به استقامت و مدارا دعوت می كرد.منبعرقابت فیلم ها برای رسیدن به فجر 92

1:

آخ امت از خنده
قیافه شهاب باش

ولی خب این خبر چندسال پیش شنیده بودم


فیلم سینمایی «عملیات مهدکودک»

2:

من جای پریچهر بودم از حسادت دق کرد بودم و تو سن 22 سالگی دار فانی را وداع فرموده بودم .


گفتگویی با ویشکا آسایش بانوی هنرمند سینمای ایران


زندگی‌ نواده‌ امام‌ حسن‌ (ع) فیلم‌ میشود

3:

شهاب و خیلی دوست دارم

دمش گرم ..


اتفاق خوبی که قرار است در سینما رخ دهد


68 out of 100 based on 43 user ratings 418 reviews

@