سوپر استارهاي دروغگوي سينما


سوپر استارهاي دروغگوي سينماسوپر استارهاي دروغگوي سينما
بازيگران ناآشنا براي بدست آوردن شهرت دست به هر كاري مي زنند. آنها نه تنها روي چهره ، اندام و سابقه خود دست مي برند بلكه «دروغ» هم مي گويند.

سوپر استارهاي دروغگوي سينما

در اين گزارش با بازيگراني آشنا مي شويم كه براي بدست آوردن يك نقش دروغ هاي عجيبي گفته اند و بعدها نسبت به آن دروغ اذعان كرده اند.

رابرت پتينسون
بازيگر «گرگ و ميش» زماني به عنوان دانشجوي آكادمي سلطنتي هنرهاي دراماتيك انتخاب شد. اين در حالي بود كه اگر دانشجويي لهجه انگليسي بريتانيايي داشت از اين آكادمي اخراج مي شد. پتينسون با اين دروغ كه او تحصيلكرده آكسفورد است لهجه بريتانيايي خود را توجيه كرد و به آكادمي راه يافت.

سوپر استارهاي دروغگوي سينما

ساندرا بولاك
در سال 1990 او براي بازي در فيلم «محلول عشق» به دروغ مجبور شد سن خود را بالا عنوان كند. او در آن زمان 26 سال داشت و براي بدست آوردن نقش اول زن تا 3 سال روي سن خود گذاشت كاري كه از كمتر بانويي برمي آيد.

سوپر استارهاي دروغگوي سينما

راشل مك آدامز
او درباره دوست داشتن اسبها دروغ گفت. در حالي كه از اسبها متنفر بود براي آنكه نقش اصلي فيلم (To the wonder) را بدست آورد ، اسبها را موجوداتي دوست داشتني معرفي كرد. در حالي كه به آن آلرژي هم داشت.

سوپر استارهاي دروغگوي سينما

دنيل كريگ
او بازي در فيلمهاي گاوچراني را خيلي دوست داشت . زماني كه به او پيشنهاد بازي در فيلم «گاو چرانها و بيگانگان» داده شد ، در حالي كه اسب سواري نمي دانست خود را به عنوان مربي اسب سواري معرفي كرد.

سوپر استارهاي دروغگوي سينما

ميلا كانيس
او هم براي بدست آوردن نقش دروغ گفت . براي حضور در برنامه تلويزيوني دهه 70 او 4 سال سنش را زياد كرد و در حالي كه 14 سال داشت خود را 18 ساله معرفي كرد.

سوپر استارهاي دروغگوي سينما

جورج كلوني
كلوني دروغ خيلي بزرگي گفته است. او براي حضور در انجمن بازيگران به دروغ گفته بود كه در فيلم (cat people) بازي كرده است. البته دبيران انجمن بازيگران خيلي زود مچ او را گرفتند.

سوپر استارهاي دروغگوي سينما

cinemakhabar.ir74 out of 100 based on 59 user ratings 1234 reviews

@