«زويي سالدانا» در درام شرح حال گونه «ايرتا كيت»


«زويي سالدانا» در درام شرح حال گونه «ايرتا كيت»«زويي سالدانا» در درام شرح حال گونه «ايرتا كيت»
«زويي سالدانا» در درام شرح حال گونه «ايرتا كيت»


«زويي سالدنا» مذاكرات اوليه خود را براي بازي در نقش اول فيلم شرح حال گونه «ايرتاكيت» آغاز كرد. اين فيلم زندگي «اير تاكيت» بازيگر و خواننده معروف دهه 50 است.
«سالدنا» در حال حاضر تنها بازيگر براي ايفاي اين نقش است. سال گذشته او فيلم زندگي «نينا سيمون» ظاهر شد كه به خاطر رنگ پوست سالدنا مورد انتقاد برنامه گرفت. اين فيلم سالدنا تاكنون اكران نشده است.
«سالدانا» به زودي در فيلم «نگهبانان كهكشان» روي پرده مي روند. او برنامه است نقش اول زن فيلم آواتار را بار ديگر تكرار كند.74 out of 100 based on 39 user ratings 814 reviews

@