تصاویر زیبا از برداشت توت فرنگی


تصاویر زیبا از برداشت توت فرنگی


آفرین بر خالق زیبای این موجود مهربان !! ( تصویری )

1:

چرا این آقاهه انقد عصبانی و خفه شو نگاه میکنه به روبروییش؟


عکس: سربازان هخامنشی زیر باران پاییزی!

2:

به به دلم توت فرنگی خواست

البته انشالا این توت فرنگیهای درشت و آبدار و خوشمزه و سرخ همه به اون سوی آبها روانه و صادر میشه

توت فرنگیهایی که میمونه خیلی بیمزه هستن..اصلا مزه آب میدن ...


تصاویر: زیباترین اسب های جهان


56 out of 100 based on 51 user ratings 526 reviews

@