تجمع عجیب جانوارن آب زی +عکس


تجمع عجیب جانوارن آب زی +عکستجمع عجیب جانوارن آب زی +عکس
تاپ ناپ: رودخانه کوپر کریک در ایالت کوئینزلند استرالیا واقع شده است. طول این رودخانه به 1000 کیلومتر میرسد. بر اساس فصل و میزان بارندگی بعضی از فصول سال میزان آب این رودخانه به شدت افت میکند. این افت میزان آب باعث میشود که جانورانی که در این آب ها زندگی میکنند برای زنده مانده در مناطقی از رودخانه که عمق بیشتری دارد تجمع کنند. در این تصاویر نمونه هایی از تجمع انواع خرچنگ و شاه میگو و لاکپشت ها را در کنار هم مشاهده میکنید.

تجمع عجیب جانوارن آب زی +عکس

تجمع عجیب جانوارن آب زی +عکس

تجمع عجیب جانوارن آب زی +عکس

تجمع عجیب جانوارن آب زی +عکس

تجمع عجیب جانوارن آب زی +عکسلحظات حیرت اور از بلع کامل کانگورو توسط مار پیتون!

1:

تجمع عجیب جانوارن آب زی +عکس

تجمع عجیب جانوارن آب زی +عکس

تجمع عجیب جانوارن آب زی +عکس

تجمع عجیب جانوارن آب زی +عکس

تجمع عجیب جانوارن آب زی +عکس


پیرترین اسب دنیا +عکس

2:

تجمع عجیب جانوارن آب زی +عکس

تجمع عجیب جانوارن آب زی +عکس

تجمع عجیب جانوارن آب زی +عکس

تجمع عجیب جانوارن آب زی +عکس


50 out of 100 based on 15 user ratings 1090 reviews

@