تو را من چشم در راهم...! +عکس


تو را من چشم در راهم...! +عکستو را من چشم در راهم...! +عکس
برترین ها: بیشتر مردم اعتقاد دارند گربه ها بی چشم‌ورو هستند و هر چقدر به آنها محبت کنید، قدر نمی دانند. همه از وفا و محبت سگ حرف می زنند. اما ما در این آلبوم برعکس این عقیده غیرمنصفانه را به شما ثابت می کنیم. در وفاداری سگ ها شکی نیست. اما گربه های ملوس و زیبا هم احساس دارند و به صاحبان خود وابستگی و عشق پیدا می کنند.

همه تصاویری که در ادامه مشاهده خواهید کرد، گربه های هستند که مغموم و بی‌برنامه چشم انتظار صاحب خود نشسته اند.

تو را من چشم در راهم...! +عکس

تو را من چشم در راهم...! +عکس

تو را من چشم در راهم...! +عکس

تو را من چشم در راهم...! +عکس

تو را من چشم در راهم...! +عکسColorful and Beautiful Animals

1:

تو را من چشم در راهم...! +عکس

تو را من چشم در راهم...! +عکس

تو را من چشم در راهم...! +عکس

تو را من چشم در راهم...! +عکس

تو را من چشم در راهم...! +عکس

تو را من چشم در راهم...! +عکس


نقاشی طبیعت در سرما + تصاویر

2:

تو را من چشم در راهم...! +عکس

تو را من چشم در راهم...! +عکس

تو را من چشم در راهم...! +عکس

تو را من چشم در راهم...! +عکس

تو را من چشم در راهم...! +عکس


Cuteness Inside Of A Cup

3:

تو را من چشم در راهم...! +عکس

تو را من چشم در راهم...! +عکس

تو را من چشم در راهم...! +عکس

تو را من چشم در راهم...! +عکس

تو را من چشم در راهم...! +عکس


تصاویر باور نکردنی از کوچ دسته جمعی در اقیانوس

4:

تو را من چشم در راهم...! +عکس

تو را من چشم در راهم...! +عکس

تو را من چشم در راهم...! +عکس

تو را من چشم در راهم...! +عکس

تو را من چشم در راهم...! +عکس

تو را من چشم در راهم...! +عکس

تو را من چشم در راهم...! +عکس

تو را من چشم در راهم...! +عکس

تو را من چشم در راهم...! +عکس


74 out of 100 based on 29 user ratings 604 reviews

@