بلندقدترین گاو جهان + عکس


بلندقدترین گاو جهان + عکسبلندقدترین گاو جهان + عکس
بلاسم، نام گاو ۱۳ ساله ای در اورانجویل کانادا است که با قد ۱۹۳ سانتی متری خود به عنوان بلندقدترین گاو جهان شناخته می شود و نامش در کتاب رکوردهای گینس به ثبت رسیده است.
بلندقدترین گاو جهان + عکسبلندقدترین گاو جهان
بلندقدترین گاو جهان + عکس
بلندقدترین گاو جهان + عکسوقتی دریاچه ترک میخورد!

1:

تـائـیـد و انتـقـال بِ این تـالـار » عکس و نقاشی

[ گُل ]


74 out of 100 based on 39 user ratings 364 reviews

@