زیباترین عنکبوت جهان


زیباترین عنکبوت جهانزیباترین عنکبوت جهان
عنکبوت طاووسی زیباترین عنکبوت جهان


این گونه عنکبوت ها به خانواده عنکبوت های پرنده بر می گردند و به دلیل پرش آنها از مکانی به مکان دیگر به آنها عنکبوت های پرنده نیز می گویند.برترین ها: تا کنون 25 گونه از عنکبوتهای طاووسی در جهان کشف شدند که جنگل های سیدنی استرالیا مکان اصلی زندگی آنها است.

این گونه عنکبوت ها به خانواده عنکبوت های پرنده بر می گردند و به دلیل پرش آنها از مکانی به مکان دیگر به آنها عنکبوت های پرنده نیز می گویند.

دلیل نامیدن این عنکبوت های زیبا به طاووس فقط برخورداری آنها به رنگ های زیبا نیست، بلکه همانند طاووس ها رنگ های زیبای خود را نشان می دهند و جفت پاهای خود را به سمت های چپ و راست بلند می کنند همانطوری که یک طاووس پرهای رنگارنگ خود را به معرض نمایش می گذارد.


زیباترین عنکبوت جهان

زیباترین عنکبوت جهان

زیباترین عنکبوت جهان

زیباترین عنکبوت جهان

زیباترین عنکبوت جهان

زیباترین عنکبوت جهان

زیباترین عنکبوت جهان

زیباترین عنکبوت جهان

زیباترین عنکبوت جهانعکس های دیدنی از طلوع خورشید

1:

فتبارک الله احسن الخالقین


تصاویری زیبا با استفاده از حباب

2:به این میگن جنتلمن واقعی ! +

3:

چه نازه ، آدم دلش میخواد یکی داشته باشه


68 out of 100 based on 23 user ratings 898 reviews

@