ام آی آر از میوه ها


ام آی آر از میوه ها


تصاویری از شکوفه‌های بهاری در قزوین

1:

می بخشید این عکسهای میوه ست من اشتباهی گیاه تایپ کردم.

میوه هایی از قبیل انار،اوناناس،پرتقال،...

ام آی آر از میوه ها


عکسهایی از پروانه های بسیار زیبا

2:

کنجکاوی «اندی الیسون» دانشجوی دانشکده پزشکی دانشگاه بوستون میوهها را به زیر دستگاه «ام آر آی» کشانده تا داخل اونها را با این دستگاه تماشا کند.


زمانیکه حیوان رویا می بیند ! (عکس)
نتیجه این کار عکسهای جالبی شده که در زیر میبینید.
ام آی آر از میوه ها

اوناناس
ام آی آر از میوه ها

اوناناس
ام آی آر از میوه ها

گوجه
ام آی آر از میوه ها

هندوانه
ام آی آر از میوه ها

کنگر
ام آی آر از میوه ها

خربزه
ام آی آر از میوه ها

موز
ام آی آر از میوه ها

پیاز
ام آی آر از میوه ها

انار
ام آی آر از میوه ها

خیار
ام آی آر از میوه ها

آگلی(نوعی از مرکبات)


68 out of 100 based on 43 user ratings 118 reviews

@