سفید کمیاب!(تصاویر)


سفید کمیاب!(تصاویر)سفید کمیاب!(تصاویر)
كانگورو سفيد بسيار نادر و كمياب است. كانگورو ها عمدتا خاكستري روشن هستند اما كانگورو كاملا سفيد نیز وجود دارد، در استراليا كه محل اصلي رشد و نمو كانگوروها است تعداد كمي از انها وجود دارد و در کل اروپا نیز تنها یک نمونه در اتریش نگهداری می شود.
منبع: زیست نیوز
سفید کمیاب!(تصاویر)
سفید کمیاب!(تصاویر)68 out of 100 based on 23 user ratings 148 reviews

@