سرو ابر کوه در یزد پیرترین درخت در ایران و جهان


سرو ابر کوه در یزد پیرترین درخت در ایران و جهان



سرو ابر کوه در یزد پیرترین درخت در ایران و جهان
سرو ابرکوه (یزد) با عمر تقریبی ۴۰۰۰ سال که به عنوان پیرترین درخت ایران و دومین درخت پیر جهان به حساب می‌آید.

سرو ابر کوه در یزد پیرترین درخت در ایران و جهان




موش های اسکیت باز

1:

مشرق: «سرو چهار هزار و پانصد ساله»، «مسن ترین موجود زنده ایران»، «دومین درخت کهنسال و ارگانیسم زنده جهان»، «دومین اثر طبیعی ایران ثبت شده در فهرست میراث ملی» تنها چند عنوان مهم سرو کهنسال ابرکوه هست .

سرو ابرکوه یا سرو ابرقو، که با نام «پارسیک» شناخته می شود، در قسمت جنوب غربی شهر ابرکوه واقع شده و شهرت و اهمیت تاریخی به این شهر داده هست.


مراسم قربانی کردن نخل
این درخت چهارهزار و پانصد ساله، سپس قله سرفراز «دماوند» در تهران، دومین اثر طبیعی ایران هست که در فهرست میراث ملی به ثبت رسیده هست.

تنه این درخت، قطری در حدود 5/4 متر دارد که محیط تنه اون در روی زمین به یازده و نیم متر می رسد، همچنین شاخه های اون 85/1 متر قطر دارند وارتفاع اون 35 متر و محیط اون 18 متر هست.

سرو ابر کوه در یزد پیرترین درخت در ایران و جهان

سرو ابر کوه در یزد پیرترین درخت در ایران و جهان

سرو ابر کوه در یزد پیرترین درخت در ایران و جهان

سرو ابر کوه در یزد پیرترین درخت در ایران و جهان

سرو ابر کوه در یزد پیرترین درخت در ایران و جهان

سرو ابر کوه در یزد پیرترین درخت در ایران و جهان

سرو ابر کوه در یزد پیرترین درخت در ایران و جهان


تصاویری از یک زایمان طبیعی در ساحل

2:

جون میده برای خونه ی درختی ساختن

ولی

جدا از شوخی

عجیبه تا حالا سر به نیستش نکردن


56 out of 100 based on 51 user ratings 826 reviews

@