اندیشه های بزرگان


اندیشه های بزرگاناندیشه های بزرگان
این انتهای کفر نیست، آغاز تفکر است: ما خدا را آفریدیم یا خدا مارا؟
نیچهپيسيكومتری

1:

روش هایی وجود دارد که می تواند شما را از تعصب خودتان با خبر کند...


تله کینزی
اگر عقیده مخالف، شما را عصبانی می کند، نشانه اون هست که شما ناخودآگاه می دانید که دلیل مناسبی برای اونچه فکر می کنید، ندارید.....
اگر کسی مدعی باشد که دو بعلاوه دو می شود پنج، یا این که ایسلند در خط هستوا برنامه دارد، شما به جای عصبانی شدن، احساس دلسوزی می کنید، مگر اون که اطلاعات حساب و جغرافی شما اون قدر کم باشد که این حرف ها در افکار شما تزلزل ایجاد کند.....
اغلب بحث های بسیار تند اون هایی هستند که طرفین درباره موضوع مورد بحث دلایل کافی ندارند.


درك و تجربه دائو
شکنجه در الاهیات به کار می رود، نه در ریاضیات؛ زیرا ریاضیات با علم سر و کار دارد، اما در الاهیات تنها عقیده وجود دارد......
بنابراین هنگامی که پی می برید از تفاوت آرا عصبانی هستید، مراقب باشید؛ احتمالن با بررسی بیشتر درخواهید یافت که برای باورتان دلایل تضمین نماينده ای ندارید....

" برتراند راسل "


فنگ شويي چيست ؟

2:

بزرگ ترین دشمنان آزادی ، بردگان خرسند و قانع هستند.
ماری فون اِشِنباخ


چی گنگ چيست ؟

3:

دستم بوی گل میداد، مرا به جرم چیدن گل محکوم کردند، اما هیچکس
فکر نکرد که شاید من یک گل کاشته باشم.
ارنستو چه گوارا


قانون قطبيت

4:

آرامش فكر، بزرگ ترین خوشبختی هست.(بودا)


ماهامودرا

5:

با جسارت وجود خدا را به پرسش بگیر؛
چرا که اگر خدایی باشد،
باید خرد را بیش از ترس کورکورانه ارج نهد.

(توماس جفرسون)


انتقال ری کی به گياه

6:

ابتدا تو را نادیده می گیرند، سپس مسخره ات می نمايند و بعد با تو می جنگند.

ولی در نهایت پیروزی از اون توست.
مهانداس کارامچاند گاندی

7:

فرياد سيماي آغازين هر شورش و رستاخيزيست ، پژواک اون آينده را مي سازد .


حکيم ارد بزرگ

8:

دین بهترین وسیله ‌است برای ساکت نگه‌داشتن امت

ناپلئون بناپارت

9:

امت همیشه در ثروت و آرامش به خدا شک می نمايندولی وقتی که کاسه ها و کیسه ها خالی شد خداپرستی شروع می شود.

ویل دورانت

10:

ما متوجه خواهیم شد كه محكمترین و تعصب آمیزترین باورهای ما اونهایی هستند كه كمترین دلیل ها برای درستی شان در دست هست.

برتراند راسل

11:

فقط یک نوزاد زیبا در دنیا وجود دارد و هر مادری اون را دارد.

12:

عشق، قفل درها را باز میکند و پنجره ها را می گشاید.

درها و پنجره هائی که تاکنون وجود نداشتند.
Mignon McLaughlin

13:

راستش را بخواهید هر تقلیدی خطرناك هست.

برتراند راسل

14:

و البته راسخ ترین بی ایمانان همیشه کسانی هستند که در ابتدا پرشورترین مؤمنان بوده اند.

کالین مکگین

15:

خویشتن و امت را هنگامی می شناسی ، که تنها شوی .

اُرد بزرگ

ارزش هر کس به قدر خرد اوست .

بزرگمهر

16:

دشوارترين قدم، همان قدم اول هست .کوروش کبیر
56 out of 100 based on 41 user ratings 766 reviews

@