یهود و مظلومیت چند هزار ساله


یهود و مظلومیت چند هزار سالهیهود و مظلومیت چند هزار ساله
یه وقت نگید طرف یهودی شده ولی باور کنید قوم یهود مورد ظلم برنامه گرفتن . چه جور؟ میگم اگه کمک کنید به ادامه دادن مطلب.

شاید همه داستانه ت..... فرعون رو شنیده باشید

چه مصیبتهایی که این قوم نکشیدن تا اینکه اقا موسی اومد نجاتشون بدهقلب در قرآن

1:

نوشته اصلي بوسيله jerveso نمايش نوشته ها
شاید همه داستانه ت.....


گفتگو پیرامون " پلورالیسم "
فرعون رو شنیده باشید
نوشته اصلي بوسيله jerveso نمايش نوشته ها
چه مصیبتهایی که این قوم نکشیدن تا اینکه اقا موسی اومد نجاتشون بده
شما به جای این کارا برید و تاریخ یهود رو بخونید
من در تاپیک شناخت صهیونیزم دارم این کار رو میکنم
شما هم بیاین اونجا ببینم حرف حسابت چیه؟


کشتار شیعیان پاچنار

2:

عزیز دل فکر نکنم قومی از قوم یهو ظالم تر دیده باشیم تو تاریخ


74 out of 100 based on 39 user ratings 1114 reviews

@