به امام زمان چی میگی؟!


به امام زمان چی میگی؟!به امام زمان چی میگی؟!
آقا جان ظهور کن که ریشه قصابان تاریخ را از پی بزنیمبررسی دقیق حدیث شریف غدیر در کتب اهل سنت معنی کلمات اولی و مولی

1:

میگم مفتی چی میدی؟


بررسی دقیق حدیث شریف غدیر دلالت بر امامت اهل بیت (ع) در کتب اهل سنت

2:

چی بگم؟ حرفی نمانده که نزده باشم و نشنیده باشند......


به منجی اعتقاد دارید یا آن را یک مساله امیدی می دانید چرا ؟

فقط میگویم امیدوارم شما، این مفاسد و آقایان را تأیید نکنید که اگر اینطور باشد....!


چرا نزول پیامبران متوقف شده؟

3:

می گویم
قبلا وقتی توی خیابان ها حرکت می کردم می دیدم
دو تا ماشین تصادف کرده اند و عده ای خونی و نالان
اون وسط افتاد بودند فورا می دویدم به هوای کمک به اونها
هر چندگاهی برایم گران تمام می شد و دستم بند
ماجرا می گردید ولی مدت هاست دیگه ککم نمی گزد
فکر می کنم اونها می توانند همان هایی باشند
که آمدند توی محله ما با هزار پارتی بازی و کثافت کاری
ساختمان های خیلی بلند ساختند و آفتاب زندگی ما را غروب
کردند من از شر این موجودات خبیث در امان نبوده ام و نیستم
چگونه می توانم این موجودات کثیف را ببخشم و به اونها کمک کنم


74 out of 100 based on 59 user ratings 334 reviews

@