به عقاید دیگران احترام بگذارید


به عقاید دیگران احترام بگذاریدبه عقاید دیگران احترام بگذارید
همه ی مردم همواره در عقاید، دیدگاهها و نظرات خود با دیگران متفاوت هستند و هیچ کس مثل دیگری نیست. امّا این دلیل نمی شود قادر به تعامل و ارتباط با دیگران نباشیم. در اینجا به شرح نکاتی می پردازیم تا با رعایت آنها بتوانیم براحتی به عقاید دیگران احترام بگذاریم و خود را با آنها وقف دهیم.

نکات لازم:

روشن بینی
درک
احترام
گام اوّل:

هرچه قدر هم که به صحّت گفته خود اطمینان دارید، قبل از اینکه حرفی بزنید، خوب فکر کنید. اگر احساس می کنید هیچ نقطه مشترکی از نظر فکری با نفر مقابل خود ندارید، بازهم در نهایت ادب و متانت تعامل کنید.

گام دوّم:

سعی کنید با وی همفکری کنید یا حدّاقل به نوعی وانمود کنید که او را درک می کنید. خود را جای دیگری بگذارید. با خود بگویید: “اگر من افکار او را داشتم، زندگی و دنیای من چه فرقی داشت و چطور بود؟”، با ادای این جمله در ذهن خود، می توانید افکار، احساسات و اعمال وی را بهتر درک کنید.

گام سوّم:

از انتقاد و سرزنش در مورد باورهای قلبی و عقاید دیگران خودداری کنید. این کار نه تنها باعث از دست دادن دوستان شما می شود بلکه منجر به خصومت نیز خواهد شد. اگر به باورهای مذهبی که سالها در درون وی ریشه گرفته است، توهین کنید و آنها را بی معنی بدانید، دیگر انتظار هیچ رابطه دوطرفه یا تفاهم را نداشته باشید. مهّم نیست چقدر آن عقاید را باور دارید، تنها با درک حدّاقل ظاهری می توانید بجای ایجاد دیوار و فاصله، پلی ارتباطی بسازید.

گام چهارم:

عقاید خود را به دیگران تحمیل نکنید، اگر در مورد باورهای خود، قصد متقاعد کردن فردی را دارید، می توانید با روشی مسالمت آمیز شروع کنید. انتظار پیروی وی از خودتان را نداشته باشید، او هم به عنوان یک انسان متفاوت از شما، حق انتخاب دارد. شاید به مرور زمان، با شما هم عقیده شود.

گام پنجم :

هر انسانی، تحت یک فرهنگ خاصّ و ویژگیهای ذاتی متفاوت، رشد کرده است. بنابراین منطقی نیست که در همان ابتدا، براحتی دیگر فرهنگ ها، عقاید مذهبی، باورها، ارزشها، سنت ها، قوانین، منش زندگی و…را قبول کند یا حدّاقل واکنشی نشان ندهد و نمی تواند این تفاوتها را در ذهن خود درک کند، در مقابل او نیز، نیاز به این دارد که دیگران نیز عقاید و باورهای وی را لااقل بشنوند و بدانند. در سایه ی احترام، هر دو طرف می توانند هوّیت های خود را نمایان کنند.

گام ششم:

بدون اظهار مخالفت و جبهه گیری، نظرات دیگران را گوش دهید، این خود بهترین روش برای ادای احترام است، البته که مجبور به پذیرش باورها و نظرات دیگران نیستید، امّا به یاد داشته باشید، در این حال شاید واقعاً نکته یا روشی جدید برای رسیدن به درجه ای بالاتر در زندگی، کسب کنید.چقدر امیدواری خدا رو ملاقات کنی ؟

1:

احترام به عقاید دیگران احتمالا از ترجمه غلط عبارتی که صحیحش تحمل عقاید دیگران بوده وارد فرمودمان ما شده.


ظهور حضرت مهدى(عج) از ديدگاه اسلام و مذاهب و ملل جهان
کلی عقاید احمقانه در این دنیا هست که سزاوار کوچترین احترامی نیستند ولی تحمل تا وقتی که از طرف یه عقیده و طرفدارانش تهدیدی علیه دیگران صورت نپذیرفته بله قابل تحمل اند.


بحث و تبادل نظر پیرامون برخی آیات قرآن


پیشگویی های کتاب مقدس

2:

نه هر عقیده ای
بعضی عقاید رو باید به خاک و خون کشید .


چرا حج ؟


احترام به بزرگان دين یعنى جه؟

3:

این یه مغلطه بسیار مزخرفی هست که تو دهن بعضی ها افتاده که میگن :به عقیده دیگران احترام بذار! من به عقیده هیتلر و چنگیز و اعرابی که به ایدان حمله کردن و داعش و معمرقذافی و صدام نمیتونم احترام بذارم.


خليفه دوم از تولد تا رحلت


56 out of 100 based on 51 user ratings 676 reviews

@