تاریخ قمری یا شمسی ؟؟ محل اختلا ف : کدام یک بهتراست ؟


تاریخ قمری یا شمسی ؟؟ محل اختلا ف : کدام یک بهتراست ؟تاریخ قمری یا شمسی ؟؟ محل اختلا ف : کدام یک بهتراست ؟
تاریخ قمری یا شمسی ؟؟ محل اختلا ف : کدام یک بهتراست ؟بد شانس ترین سرباز تاریخ !

1:

تاریخ قمری را می توان با تاریخ شمسی معادل سازی کرد و سال وقوع بسیاری از وقایع تاریخی را اصلاح نمود

البته تقویم شمسی برای فرایض دینی هم به نظرم مناسب تر هست مثلا امسال ماه رمضان وسط تابستان و در شرایط سختی هست ولی چند سال پیش در زمستان بود و حدود 4 سپس ظهر افطار می شد


76 out of 100 based on 66 user ratings 766 reviews

@