چرا فرهنگ اهميت دارد


چرا فرهنگ اهميت داردچرا فرهنگ اهميت دارد
اگر سیاست، اقتصاد یا هر بخش دیگر از زندگی بایستی متحول شود، بستر این تحول ابتدا باید در حوزه فرهنگ فراهم شود.

از دیدگاه مقام معظم رهبری، سه مؤلفه فرهنگ، علم و اقتصاد، ارکان اقتدار یک ملت را تشکیل می دهند که در این میان، اولویت اساسی با فرهنگ است. به عبارتی، بدون ایجاد تحول فرهنگی نمی‌توان در علم و اقتصاد و سیاست و ... نیز به پیشرفت قابل ملاحظه‌ای رسید، زیرا آن چیزی که به آنان جهت می‌دهد، فرهنگ است. در واقع، همانگونه که معظم له نیز اشاره فرموده اند که نقش فرهنگ در زندگی مانند هوایی است که تنفس می‌کنیم، بایستی گفت که در زندگی اجتماعی، فرهنگ به مثابه ظرف است و دیگر اجزای اجتماع همچون اقتصاد، علم، سیاست و... در حکم مظروف هستند و مسلم است که این ظرف، منطق خود را به مظروفش تحمیل می‌کند. از این رو اینجاست که فرهنگ را جهت دهنده به حرکت یک ملت دانسته‌اند و حتی متفکرانی مانند امام خمینی(ره)، راه اصلاح یک ملت را در اصلاح فرهنگی دانسته‌اند و معتقد بودند که اصلاح باید از فرهنگ شروع شود.

از سوی دیگر، با تمرکز و توجهی که بیگانگان و دشمنان بر روی فرهنگ بومی ما دارند و سعی در تخریب و تهاجم بدان دارند، اهمیت فرهنگ بیشتر خود را به ما می نمایاند. برای پی بردن به نقش فرهنگ در ایجاد ثبات برای جامعه و بسترسازی برای پیشرفت کشور و اینکه فرهنگ چه نقشی می‌تواند در حیات یک جامعه داشته باشد که مقام معظم رهبری آن را مهم تر از اقتصاد دانسته‌اند و حتی معتقدند که رشد اقتصادی بدون رشد فرهنگی نه تنها ممکن نیست بلکه حتی مفید نیز نخواهد بود، بحث خود را به گونه ای دیگر پی می گیریم.

در اهمیت فرهنگ گفته اند که فرهنگ رشته پیوندی است که بدون آن اجزای جامعه از هم پاشیده و هیچ شبکه ارتباطی بین افراد به وجود نمی‌آید تا از طریق آن به تبادل معنا و مفهوم بپردازند. بنابراین نه تنها سیاست و سایر رفتارهای اجتماعی از فرهنگ الهام می‌گیرند بلکه هستی جامعه نیز منوط به آن است. زیرا اساس جامعه‌پذیری فرد را فرهنگی تضمین می‌کند که چرخ زیرین جامعه است. در واقع و مطابق با نظریه سیستمی، فرهنگ یکی از چهار زیر سیستم اجتماعی است که زیر سیستم سیاسی را از دو طریق تحت تأثیر برنامه می‌دهد؛ سیاستمدارانی که خود دست پرورده‌ی نظام فرهنگی جامعه هستند و نهادهای فرهنگی. زیر سیستم فرهنگی نیز از طریق سیاست های فرهنگی، نظارت بر مراجع فرهنگ ساز و فرهنگ پرور، به ویژه مطبوعات و رسانه‌ها و کالاهای فرهنگی میدان سیاست را تحت تأثیر برنامه می‌دهد. بنابراین فرهنگ نقش بسیار مهمی در دگرگونی جامعه ایفا می کند و گویی که تحولات اجتماعی تابعی از تحول در نظام فرهنگی است.

اهمیت فرهنگ در زندگی سیاسی یک جامعه با دقت در مفهوم جامعه پذیری سیاسی بیشتر روشن می‌شود. جامعه پذیری سیاسی فرآیندی آموزشی است که طی آن از یک سو فرد جهت‌گیری‌هایی نسبت به پدیده های سیاسی پیدا می‌کند و از سوی دیگر هنجارها و باورهای سیاسی از یک نسل به نسل دیگر منتقل می‌شود. جامعه پذیری سیاسی را روند حفظ یا دگرگونی فرهنگ‌های سیاسی دانسته اند و فرهنگ سیاسی نیز عبارت از ایستارهایی است که به روند سیاسی نظم و معنی می‌دهند. از این رو جامعه پذیری سیاسی مهم‌ترین پیوندی است که میان نظام سیاسی و نظام اجتماعی وجود دارد که هدف از آن تربیت افراد است به طوری که اعضای کارآمد نظام سیاسی باشند.

حاصل کلام اینکه در حیات اجتماعی، فرهنگ اساس، چرخ زیرین و نقطه آغاز تحول است و به عبارت دقیق تر، سایر جنبه های حیات انسانی نه تنها از فرهنگ مایه می‌گیرند بلکه حتی از فرهنگ نیز متأثر هستند و البته بر آن نیز تأثیر می‌گذارند. از این جهت اگر سیاست، اقتصاد یا هر بخش دیگر از زندگی بایستی متحول شود، بستر این تحول ابتدا باید در حوزه فرهنگ فراهم شود و خود را نشان دهد.

در ارتباط با فرهنگ ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که در شرایط کنونی مرکز ثقل مباحث فرهنگی بر روی مفهومی به نام "سبک زندگی" متمرکز است. در واقع، امروزه تجلی فرهنگی یک جامعه را بایستی در سبک زندگی آن جامعه دید. از این رو، بیشترین هجمه‌ای که در حوزه فرهنگ در حال حاضر متوجه ما می‌باشد، تلاش برای تغییر سبک زندگی ایرانی اسلامی است. به بیان دقیق تر، دنیای غرب به سرکردگی آمریکا که تلاش دارد تا فرهنگ سرمایه‌داری را به عنوان فرهنگ غالب دنیا تعریف و ترویج کند، بیشترین تلاش خود را صرف تغییر سبک زندگی مردم سایر کشورها کرده است و این کار را از طریق مصرف کالاهای روزمره انجام می دهد. زیرا سبک زندگی با مصرف در ارتباط تنگاتنگ است و افراد با تغییر سبک زندگی به مصرف کالاهای جدیدی روی می‌آورند و چون کالا در ذات خود حاوی معنا است و این معنا را به مصرف کننده خود منتقل می کند، براحتی تغییر سبک زندگی امکان پذیر می شود.مردوک

1:

"دین" در لغت به معناى انقیاد، پیروى ، تسلیم ، جزا هست و اصطلاحاً به "مجموعه عقاید، اخلاق و قوانین" اطلاق مى‏گردد که براى "اداره امور جامعه و پرورش انسان‏ها" هست.


دست‌ بوسی در ایران به دور از آزادگی یک مسلمان است؛ فرهنگ زشتی که باید برچیده شود
دین گاهى حق یا باطل گاهى آمیزه‏اى از حق و باطل هست."فرهنگ"، واژه فارسى و مرکب از دو جزء (فر - هنگ) هست.


عکس های ترسناک ترین ابزار شکنجه در طول تاریخ
"فر" به معناى شکوه و عظمت هست و اگر به عنوان پیشوند به کار رود به معناى جلو، پیش و بیرون هست.


چگونه بحران سوریه آغاز شد (3)
"نگ" از ریشه اوستایى سنگ به معناى کشیدن، سنگینى و وقار هست.


اسطوره سازی و اسطوره پرستی
واژه مرکب "فرهنگ" به معناى بیرون کشیدن، بالا کشیدن و برکشیدن هست.اصطلاح فرهنگ داراى معانى متنوع هست به طورى که بررسى دقیق اون، کار بسیار دشوارى هست و مفهوم فرهنگ در سیر تاریخى‏اش معانى مختلفى را به خود گرفته هست از جمله: ادب، تربیت، معرفت، مجموعه آداب و رسوم و آموزش و پرورش، مکتب و ایدئولوژى.گروهى از جامعه‏شناسان عقیده دارند: "فرهنگ" تفکر جمعى جامعه هست که در پدیده‏ها و رفتارهاى اجتماعى تجلى مى‏یابد و تمامى امور اقتصادى، اجتماعى، سیاسى، نظامى، مادى و معنوى را متأثر مى‏سازد.


مطابقت ﻣﻴﺎن اسطوره‌ های مکاتب سامی و اسطوره‌ های یونانی
با توجه به معناى دین و فرهنگ و نظر به مبانى و اهداف اون دو و نیز عملکرد و نقش دین و فرهنگ و وجه مشترکى که بین اون دو وجود دارد؛ به این نتیجه مى‏توان اعتراف نمود که: دین و فرهنگ پیوسته یک رابطه ناگسستنى و تنگاتنگ دارند و همانگونه که دین در تمدن و فرهنگ انسان نقش مؤثرى را ایفا مى‏کند فرهنگ نیز، در بهره‏مندى بایسته و شایسته از فعالیت‏هاى حیات مادى و معنوى انسان‏ها که مستند به طرز تعقل صحیح و احساسات عالى هست، انسان را در حیات معقول کمک مى‏کند و عامل تکامل انسان مى‏گردد، و نیز دین و فرهنگ با ارایه نظام‏هاى سه گانه هدفمندِ خود مى‏توانند در صورت بکارگیرى اونها، عامل تحول گسترده‏اى در مسیر رشد و تکامل انسان باشند.


ازدواج با محارم در تاریخ ایران و جهان


بدترین همسران تاریخ + عکس

2:

25 ارديبهشت روز بزرگداشت فردوسي را گرامي بداريم .نام فردوسي با شاهنامه اي قرين هست .

كه پشتوانه تمدن و فرهنگ و سرمايه عظيم ملي و ميهني بشمار مي آيد .

در باره عظمت شاهنامه زياد فرموده اند و ما به قسمتي از نوشته نظامي عروضي سمرقندي قناعت مي كنيم .

كه مي گايشاند .

استاد ابوالقاسم فردوسی از دهاقین طوس بود ، از ديهی که اون ديه را باژ خوانند و از ناحیت طبران هست .

بزرگ دیهی هست و از وی هزار مرد بیرون آید .

فردوسی در اون دیه شوکتی تمام داشت ، چنانچه به دخل اون ضیاع ( زمین زراعتی ) از امثال خود بی نیاز بود .

فردوسی از عقب یک دختر بیش نداشت و شاهنامه به نظم همی کرد
و همه امید او اون بود که از صله اون کتاب جهاز اون دختر بسازد .


انديشمندان اين جمله را باور ندارند كه شخصيتي چون فردوسي ارزش شاهنامه را به جهاز دختر بفروشد .

در حالي كه او از بزرگان ديار خايشانش بود وشوكتي تمام و املاك فراوان داشت.

ليكن اين عشق ميهن و مهر نياكان بود كه زحمت 30 ساله را بر او هموار كرده .

نه چشم داشت به صله شاه محمود .

*

بیست و پنج سال در اون کتاب مشغول شد که تمام کرد و الحق هیچ باقی نگذاشت و سخن را به آسمان علیین برد ودر عذوبت به ماء معین رسانيد و کدام طبع را قدرت اون باشد که سخن را بدین درجه رساند که او رسانیده هست .


در نامه اي که زال همی نویسد به سام نریمان به مازندران در اون حال که با رودابه دختر شاه کابل پیوستگی خواست کرد :
یکی نامه فرمود نزدیک سام - سراسر درود و نوید و خرام
نخست از جهان آفرین یاد کرد - که هم داد فرمود و هم داد کرد
وزو باد بر سام نیرم درود - خداوند شمشیر و کوپال و خود
چماننده چرمه هنگام گرد - چراننده کرکس اندر نبرد
فزاینده ی باد آوردگاه - فشاننده ی خون ز ابر سیاه
به مردی هنر در هنر ساخته - سرش از هنر گردن افراخته
من در عجم سخنی بدین فصاحت نمیبینم و در بسیاری از سخن عرب هم .

چون فردوسی شاهنامه تمام کرد ،نساخ ( کسی که باخط خوش ، شعر شاعر را پاکنویس میکرده هست و البته در چند نسخه و کار چاپ امروز را انجام میداده .

) او علی دیلم بود و راوی ( کسی که شعر شاعر را با صدای رسا میخوانده هست .) او ابو دلف ووشکر او حی قتیبه ، که عامل طوس بود و فردوسی ایادی داشت نام هرسه بگوید .


از این نامه از نامداران شهر علی دیلم و بودلف راست بهر
نیامد جز احسنتشان بهره ام بکفت اندر احسنتشان زهره ام
حسين قتیبه هست از آزادگان که از من نخواهد سخن رایگان
نیم آگه از اصل و فرع خراج همی غلطم اندر میان دواج
حسين قتیبه عامل طوس بود و اینقدر اورا واجب داشت و از خراج فرو نهاد ، لاجرم نام او تا قیام بماند و پادشاهان همی خوانند .62 out of 100 based on 27 user ratings 52 reviews

@