عکس جعلی اعدام زن بدست 2سرباز آلمانی درجنگ جهانی+تصاویر


عکس جعلی اعدام زن بدست 2سرباز آلمانی درجنگ جهانی+تصاویرعکس جعلی اعدام زن بدست 2سرباز آلمانی درجنگ جهانی+تصاویر
عکس مشکوک به دستکاری از اعدام زن روس به دست سربازان نازی؛در جنگ جهانی دوم ، برخی معتقد اند این تصویر برای محکوم کردن نازی ها توسط شوروی دستکاری شده است. با این همه اعدام این زن به نظر ساختگی نمی رسد.
عکس جعلی اعدام زن بدست 2سرباز آلمانی درجنگ جهانی+تصاویر

عکسی که نسخه اصلی تصویر قبل عنوان شده است.
عکس جعلی اعدام زن بدست 2سرباز آلمانی درجنگ جهانی+تصاویر
فرارو
منبعشوی سالانه «نسل کشی ارامنه»: تحریف تاریخ و هیزم بر تنور نفرت

1:

خو حالا چی به ما میرسه؟


حقایق جالب درباره هنرمندان مشهور

2:

هرچی زن هست مظلومه بیشتر دوست داشتم تو عکس اصلی زیر پایه زنه چهارپایه می بود


74 out of 100 based on 19 user ratings 994 reviews

@