پاپ: تئوری «بیگ بنگ» منکر نقش پروردگار نیست


پاپ: تئوری «بیگ بنگ» منکر نقش پروردگار نیستپاپ: تئوری «بیگ بنگ» منکر نقش پروردگار نیست
رهبر کاتولیک‌های جهان تاکید کرد، تئوری‌های علمی از جمله "مهبانگ" یا "انفجار بزرگ" (Big Bang) که بر این باور استوارند که جهان 13.7 میلیارد سال پیش از یک انفجار بزرگ تشکیل شد و زندگی از طریق روند تکامل توسعه یافت، با آموزه‌های کاتولیکی تضادی ندارند.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک‌های جهان در نشست «آکادمی علوم پاپی» که نهادی مستقل در واتیکان است، گفت: توضیحات علمی برای گیتی، منکر نقش "پروردگار" در خلقت نیست.

وی تاکید کرد: آغاز جهان کار "هرج و مرج" (Chaos) که مبدأ خودش را مرهون چیز دیگری است، نیست بلکه مستقیماً نشأت گرفته از اصول عالی است که از روی عشق ایجاد شده است. مهبانگ که امروز از آن به عنوان مبدأ ایجاد جهان یاد می‌شود، تضادی با اقدام خلاق پروردگار ندارد و به آن نیازمند است.

پاپ گفت: ماهیت تکامل با فرضیه آفرینش تضادی ندارد چراکه تکامل نیازمند آن است که آفرینش موجودات نمود ظاهری پیدا کند.

کلیسای کاتولیک در ابتدا با توضیحات علمی درباره گیتی مخالف بود چراکه آن را مغایر اصل آفرینش در انجیل می‌دانست و در قرن هفدهم گالیلئو گالیله را که از منجمان سرشناس بود، به دلیل اینکه گفته بود زمین به گرد خورشید می‌گردد، محکوم کرده بود.

با این حال کلیسای کاتولیک اخیرا تلاش کرده است تا چهره ستیزه‌جویانه خود را با علم محو کند و سخنان پاپ فرانسیس نیز عمدتا در این راستا مطرح شده است.

پاپ پیوس هفتم در 1950 تکامل را رویکرد علمی معتبر برای ظهور بشر توصیف کرد و پاپ ژان پل در 1996 آن را بار دیگر بازگو کرد.

در سال 2011 نیز پاپ بندیکت گفت تئوری‌های علمی درباره اصل و ماهیت جهان و بشر اگرچه در تضاد با دین نیست، اما بسیاری از سوالات مرتبط با آن بی‌پاسخ است.


تابناکمرتبطین با بابک زنجانی شناسایی می‌شوند

1:

عشقی که فرموده برای من یکی خیلی آشناست


القدس لنا

2:

همین پاپ ها چند سال پیش میفرمودن زمین گرد نیست!!

جدی نگیرید...


رشته علوم سیاسی در مقطع ارشد


62 out of 100 based on 17 user ratings 892 reviews

@