احمدی نژاد محصول یک تفکر خاص در قم است


احمدی نژاد محصول یک تفکر خاص در قم استاحمدی نژاد محصول یک تفکر خاص در قم است
کد مطلب: 74997 احمدی نژاد محصول یک تفکر خاص در قم است آیت الله غرویان: احمدی نژاد محصول یک تفکر خاص در قم استصحبت های چند روز پیش احمدی نژاد که در رسانه ها منتشر شد مبنی بر تلاش غرب برای دستگیری احمدی نژاد. موجب واکنش های متعدد شده است. در حوزه علوم دینی این صحبت ها به چه معناست؟
صحبت های ایشان هیچ گاه بار معنایی، علمی و دینی نداشته است. متاسفانه آقای احمدی نژاد در طول ده سال گذشته در حوزه ای ورود کردند که هیچ گاه تخصص آن را نداشتند من معتقدم صحبت های احمدی نژاد بیش از هر چیز دارای بار سیاسی است ایشان بیش از هر چیز خود و دوستان اش را نماینده امام زمان(عج) می داند به همین دلیل ادعا می کند که می خواهند امام زمان را دستگیر کنند. صحبت های ایشان هیچ گاه بر اساس مستندات علمی نبوده است.
حوزه علمیه قم چرا در مورد حرف های گاه و بیگاه رئیس جمهور سابق سکوت می کند؟
چون بخشی از حوزه علمیه قم، حامی احمدی نژاد و تفکرات ایشان است. باید این واقعیت را پذیرفت که حامیان احمدی نژاد در قم هم حضور دارند. اصلا جریان احمدی نژاد و ادعاهایش برخواسته و حمایت شده ازبرخی تفکرات در قم بود. البته هیچ یک از مراجع عظام تقلید چنین صحبت هایی را در مورد امام زمان نکرده اند و این بحث ها را انحراف می دانند . اما هستند کسانی که این حرف را در سال های گذشته و امروز حمایت کرده و می کنند.
شما این حرف ها را بیشتر سیاسی می دانید؟
من تصور می کنم احمدی نژاد دستگیری خودش و یاران نزدیک اش را به دستگیری امام زمان (عج) تشبیه کرده است و از این راه خواسته پیامی سیاسی را به هوداران منتقل کند. البته امکان این ادعا هم وجود دارد که شخصی را به عنوان نایب امام زمان(عج) در جمع خود معرفی کنند. به هر حال این تفکر منحرف با حمایت برخی از شخصیت های حوزوی 8 سال اداره کشور را بر عهده داشت.
راه برخورد با این دیدگاه چیست؟
حوزه علمیه قم در پالایش افراد و اتخاب افراد دقت کند. این نوع دیدگاه نباید دوباره بتواند مردم را فریب دهد. متاسفانه انحراف در تفکرات احمدی نزاد از همان ابتدا وجود داشت. در طول تاریخ، سوء استفاده‌های زیادی از سوی افراد نامیزان و گروه‌های فرصت طلب، از امام زمان شده است و علمای شیعه همواره در برابر این انحرافات ایستاده و روشنگری کرده اند. آخرین آن پیشگویی، «ظهور در آینده نزدیک» بود. امروز هم بحث بی پایه و اساس و بیشتر سیاسی دستگیری امام زمان را پیش می کشند که بیشتر سیاسی است تا مذهبی.ظریف: همه گزینه‌ها روی میز است، قانون جنگل است

1:

خدايا خدايا تو چه قرني زندگي ميكنيم!


سفر هیات بلندپایه حماس به عربستان سعودی

2:

هاله نوووووور...ههههه


82 out of 100 based on 42 user ratings 742 reviews

@