و برنامه هایی می توان در یک تشکل دانشجویی برای تبلیغ فرهنگ قرآنی و ایمن


و برنامه هایی می توان در یک تشکل دانشجویی برای تبلیغ فرهنگ قرآنی و ایمن
با سلام -
چه پیشنهادات و برنامه هایی می توان در یک تشکل دانشجویی برای تبلیغ فرهنگ قرآنی و ایمن کردن دانشجویان در برابر شبهات بوجود آمده در دانشگاه ها ارائه داد .
پاسخ :
با سلام.


آیه 21 آمده كه "از نشانه های او اینكه همسرانی از جنس خودتان برای شما آفرید..."به
برنامه ریزی در جهت تبیین و آموزش مفاهیم قراونی با هستفاده از کتب تفسیر معتبر در این زمینه و عالمان و اساتید برجسته در این زمینه به همراه پرسش و جواب و نیز انتشار جزوه های کوچک و برگزیده ی مطالب که ضمن تبیین مفاهیم قرانی به طور غیر مستقیم شبهه ها را نیز جواب دهد .


بدانم در روایات و احادیثی که در مورد خودسازی و تهذیب نفس وجود دارد حدیث
همچنین می توانید از کتب پرسش و جواب دانشجویی / نهاد رهبری در دانشگاهها هستفاده کنید.


هایی گفته در گذشته به دیگران و از آن دروغ ها لذت روحی برده و خودش رو جور


68 out of 100 based on 63 user ratings 88 reviews

@