کشی وپر کرده ام حالا میخواستم ببینم چند سال یه بار باید این پرکردن دندان


کشی وپر کرده ام حالا میخواستم ببینم چند سال یه بار باید این پرکردن دندان
دندان هایم را عصب کشی وپر کرده ام حالا میخواستم ببینم چند سال یه بار باید این پرکردن دندان ها رو دوباره انجام بدم .؟ یا اصلا نیاز به پر کردن نیست؟ لطفا جواب را بهalimosali@gmail.com ارسال کنید
پاسخ :
سلام

دچار سایش شیمیایی شده اند ایا خمیر دندان خاصی یادهانشویه ای وجود دارد
پركردگیها تا وقتی كه مشكلی پیدا نكند نیاز به تعویض ندارد البته برای اطمینان از عدم وجود مشكل باید معاینات دوره ای را مد نظر داشته واقدام كنید.


دکتر. فک من به هنگام غذا خوردن به شدت صدا می دهد.همچنین وقتی کاملا دندانهایم


62 out of 100 based on 57 user ratings 982 reviews

@