گردنبندهای غیرعادی و مضحک رَپِـر ها!


گردنبندهای غیرعادی و مضحک رَپِـر ها!گردنبندهای غیرعادی و مضحک رَپِـر ها!
تاپ ناپ: ظاهرا در عالم رپر های آمریکایی انداختن گردنبند های سنگین و پر از جواهر بخشی از مد شده است. در بعضی موارد این گردنبند ها بقدری غیر عادی و سنگین اند که حتی خود این خواننده های رپ هم نمی توانند بیشتر از چند دقیقه آنها را دور گردن خود نگاه دارند.

گردنبندهای غیرعادی و مضحک رَپِـر ها!

گردنبندهای غیرعادی و مضحک رَپِـر ها!

گردنبندهای غیرعادی و مضحک رَپِـر ها!

گردنبندهای غیرعادی و مضحک رَپِـر ها!

گردنبندهای غیرعادی و مضحک رَپِـر ها!

گردنبندهای غیرعادی و مضحک رَپِـر ها!

گردنبندهای غیرعادی و مضحک رَپِـر ها!

گردنبندهای غیرعادی و مضحک رَپِـر ها!

گردنبندهای غیرعادی و مضحک رَپِـر ها!

گردنبندهای غیرعادی و مضحک رَپِـر ها!

گردنبندهای غیرعادی و مضحک رَپِـر ها!

گردنبندهای غیرعادی و مضحک رَپِـر ها!

گردنبندهای غیرعادی و مضحک رَپِـر ها!

گردنبندهای غیرعادی و مضحک رَپِـر ها!طرح شلوار وارد بازارهای جهانی شد!

1:

اینـآ گـردنبنـد نیسـت کـه
قـلاده اس :))))


5 ترفند طراحی دکوراسیون که باید بدانید

2:

اندازه این گردنبندها فقط کمی عجیبه :دی
من از طرح بیشترشون خوشم اومد مثلا این دوتا

گردنبندهای غیرعادی و مضحک رَپِـر ها!


اینم مثل اینکه دیگه جا نشده ادامه بدن

گردنبندهای غیرعادی و مضحک رَپِـر ها!


نمونه هایی از ظروف هنری ویترای

3:

انتقال به تالار مد


56 out of 100 based on 31 user ratings 706 reviews

@