طرز ساخت تابلو دکمه ای


طرز ساخت تابلو دکمه ایطرز ساخت تابلو دکمه ای
طرز ساخت تابلو دکمه ای

طرز ساخت تابلو دکمه ای
طرز ساخت تابلو دکمه ای
یه بوم بردارید و روش یه درخت بکش
طرز ساخت تابلو دکمه ای
طرز ساخت تابلو دکمه ای
با قلم مو رنگش کنید فقط با دقت و تمیز کار شود
طرز ساخت تابلو دکمه ای
طرز ساخت تابلو دکمه ای
رنگ آموس تهیه کنید که به این درخته بیاد مثل عکس میکشید روش
طرز ساخت تابلو دکمه ای
طرز ساخت تابلو دکمه ای
با سلیقه ی خودتان دگمه ها میذاری رو کار البته با چسب که اگر حرارتی باشه بهتره
طرز ساخت تابلو دکمه ای ست کیف و کفش 2013

1:

خیلی زیبا بود ممنون من یک عالمه دکمه دارم ، بوم و رنگ روغن هم دارم ولی نمیدونم رنگ آموس چیه؟


دومین صادرکنندۀ لباس، کدام کشور است؟ دومین صادرکنندۀ لباس، کدام کشور است؟

2:

اموس فکرکنم مارک رنگ باشه


مدل لباس راحتی عربی

3:

هزار تا تنکس
عالی بود
حتما درستش میکنم


68 out of 100 based on 33 user ratings 958 reviews

@