مردان ایرانی آرایش می‌کردند ! (+عکس)


مردان ایرانی آرایش می‌کردند ! (+عکس)مردان ایرانی آرایش می‌کردند ! (+عکس)
وقتی با چشمان امروزی به تاریخمان نگاه می‌کنیم، باور این که مردان ایرانی زمانی در جایی از این سرزمین آرایش می‌کردند، آن هم آرایش‌های غلیظ شاید تکان دهنده باشد اما این تنها شوکی نیست که تاریخ به ما وارد کرده است، ما همیشه در مواجه با تاریخمان شوکه شده‌ایم!
به گزارش خبرگزاری میراث فرهنگی، اما از کجا معلوم که هرودوت یونانی راست گفته و همه این توصیف‌ها دروغی بیش نباشد؟ اینجاست که لیلا پاپلی، باستان شناسی که روی این مسئله مطالعه کرده به دادمان می‌رسد. او می‌گوید که صحه این گزاره‌ها را از روی نگاره‌های هخامنشیان می‌شود، دریافت کرد. دست کم سرمه چشم‌ها و فر موها تا امروز باقی مانده است. جالب اینجاست که آرایش مردان اما به دوران هخامنشیان ختم نمی‌شود، مطالعه روی نقش برجسته‌ها و اشیاء به دست آمده از حفاری‌ها نشان می‌دهد که شاهان ساسانی هم آرایش می‌کردند. این شاهان موهای فرشده‌شان را در تور می‌پیچیدند و بالای سر جمع می کردند و گوشوار و گردن بند به خود می آویختند و این رسم حتی تا دوره قاجاریان نیز ادامه داشته‌است.
مردان ایرانی آرایش می‌کردند ! (+عکس)
اینکه از چه زمانی این هنجار ناهنجار شده، مسئله ا‌ی ست که نیاز به مطالعات جدی جامعه شناسی دارد. سوالی که شاید کلید، قفل راز ثابت قدم ماندن زنان ایرانی در زمینه آرایش را هم بگشاید. اینکه چطور شد، ایران سومین مصرف کننده لوازم آرایش در خاورمیانه و هفتمین کشور مصرف کننده لوازم آرایش در دنیاست؟ از طرف دیگر چرا مردان چنین زنانه آرایش را تلقی می‌کنند و به نوعی آن را جنسیتی کرده و گاهی با استفاده از همین ابزار به تحقیر زنان می‌پردازند.
آیا مردان در دوره‌های مختلف تاریخی ایران آرایش می‌کردند؟ در این زمینه اسناد و مدارکی وجود دارد؟
در تاریخ ما آرایش برای مردان نه تنها ناهنجار قلمداد نمی شده که هنجار بزرگی هم بوده است و هیچ تناقضی با مردانگی یا قدرت محسوب نمی‌شده است. به عنوان مثال هرودت از زبان نمایندگان یونان پارسیان رو مردانی توصیف کرده که تمامی صورت و بدن خود رو آرایش می کردند و از زیور آلات استفاده می کردند و به پوشیدن لباس‌های فاخر علاقه داشتند. شاهان ساسانی هم آرایش می‌کردند.این شاهان موهای فر شده شان را در تور می پیچیدند و بالای سر جمع می کردند و گوشوار و گردن بند به خود می آویختند و این رسم حتی تا دوره قاجاریان نیز ادامه داشته‌است.
مردان ایرانی آرایش می‌کردند ! (+عکس)
سنگ برجسته های برجای مانده از دوران گذشته بهترین سندها برای نشان دادن رسم آرایش پادشاهان ایرانی است
ساسانیان هم نقطه پایان رسم آرایش مردان در ایران نبودند. مردان در دوره قاجار هم سنگ تمام گذاشته و آرایش می‌کردند. از نقاشی‌های به جای مانده از فتحعلی شاه می‌توان یاد می‌کرد. پادشاه کمرباریک قاجار که حرم سرایش شهره خاص و عام است. در آن زمان آرایش کاملی می‌کرده است. از نقاشی‌های این پادشاه خودشیفته کاملا معلوم است. فتحعلی شاه کفش‌های پاشنه‌دار پوشیده، گونه هایش را سرخ کرده و مو و ریشش را پوش داده است. در تصاویر به جای مانده در جای جای چهلستون گویای آن است که شاه عباس هم همین رسم را به نحو احسن به جا می آورده و حتی از کرم پودر هم استفاده می‌کرده است.
به این ترتیب به نظر می‌رسد که چندان مسئله آرایش کردن ربطی به جنسیت نداشته است؟
نکته مهم این هست که جنسیت و جنس (sex and gender) دو مفهوم جدا هستند. من به شدت باور دارم (که به قول باتلر) جنسیت پرفرمنس است. در یک فرایند شاخصه‌های این پرفرمنس یعنی تحمیل جنسیت بر جنس سیال بوده و دچار تغییرات بنیادی شده است. بنابراین مفهوم (concept) آراستن بدن هم دچار تغییرات بنیادی شده، چنانچه می توانسته نشانگان شخصیت، منش، راهکار یا طبقه اجتماعی باشد. در مورد پرفرمنس جنسیت و بدن مردان/زنان در دوران تاریخی می شود به دو گروه داده اول مواد فرهنگی و دوم منابع نوشتاری مراجعه کرد.
به عنوان مثال اگر به نگاره‌های ایران هخامنشی نگاه کنیم، آراستگی بدن مردان هنوز به وضوح قابل مشاهده است. چشم‌های سرمه کشیده و موهای فر شده و همینطور استفاده از زیور آلات. یعنی آراستن بدن رو دست کم از آغازین امپراتوری ایران تا بی اغراق اواخر دوره قاجار می شود، مشاهده کرد. در متون هم توصیف بدن و پرفرمنس جنسیت قابل مشاهده است.
آیا نوع آرایش‌ در میان درباریان همراه با علایم و نشانه‌های خاصی بوده است. مثلا همانطور که در میان پادشاهان مصر رایج بوده، نوعی مخصوصی از خط چشم، مرتبه فرد درباری را نشان دهد؟
در این زمینه اطلاعات کافی در دست نیست و باید مطالعات جدی‌تری صورت بگیرد.
مردان ایرانی آرایش می‌کردند ! (+عکس)
فتحعلی شاه، کفش های پاشنه بلند می پوشید، به چشمانش سرمه می زد و سرخاب از گونه‌هایش پاک نمی‌شد
از نظر کارشناسان آرایش‌ مردان در میان گروه خاص یا طبقه مشخصی رواج داشته یا اینکه آرایش یک اتفاق رایج در میان توده‌های مردم بوده است؟
من فکر می‌کنم که آراستن ظاهر توسط مردان مربوط به قشر خاصی نبوده است. البته مشخص هست که مردان طبقات بالاتر اقتصادی قدرت بیشتری برای خرید و استفاده از پوشاک و وسایل آرایش داشته اند. ولی به نظر می رسد که این هنجار در کلیه سطوح قابل بررسی باشد. در دوره های متاخزتر مثلا در دوره قاجار به ویژه در عکس‌های تاریخی که از کوچه و بازار تهیه شده، مردانی با چشمان سرمه کشیده قابل مشاهده هستند.
یک نکته تاریخی قابل ذکر اما تحمیل رویکرد معاصر و امروزین ما به گذشته است یعنی شناخت ما از ساختار قدرت و جنسیت امروز به عنوان تنها رویکرد ممکن ارائه می شود. این در حالی است که نسبت جنسیت و قدرت در گذشته با شکل امروزینش متفاوت هست. شاه به عنوان عامل سمبلیک قدرت زیبایی مطلق را در مقابل دشمن که شکست خورده است، اجرا می‌کند. به طور مشخص در نگاره‌های دوره ساسانی شاه به مردانه‌ترین شکل ممکن تصویر شده با اندامی بزرگتر از سایرین، ریش پرپشت و در نهایت آراستگی. این آراستگی/مردانگی در حد نهایت را می‌شود با حد نهایت قدرت در یک راستا تلقی کرد.
به نظر شما از چه دوره‌ای این هنجار تغییر کرده و تبدیل به مسئله‌ای ناهنجار شده است؟
تبدیل یک هنجار به ناهنجار ممکن است به دلایل ساختاری مثل تغییر تقسیم کار، تغییر نشانگان جنسی/جنسیتی یا حتی ورود هنجارهای جدید باشد. الگوهای آراستگی بدن در ایران به نظر می رسد در اواخر قاجار تغییر کرده باشند. چرا؟ خب دریافت این مسئله و شناخت فرایندهای مرتبط با آن نیاز به یک تحقیق باستان شناختی با رویکرد بدن/جنسیت (gender archaeology). دارد.
مردان ایرانی آرایش می‌کردند ! (+عکس)
از اواخر دوره قاجار به بعد به نظر می رسد که کم کم رسم آرایش مردان در ایران کمرنگ و کمرنگتر می‌‎شود
اما در مقام بحث، من فکر می‌کنم ما نیاز به یک خوانش دوباره از مواد فرهنگی اواخر قاجار به ویزه عکس‌های تاریخی داریم. اینکه چه رویداد یا فرایندی سبب تغییر الگوهای جنسی/جنسیتی شده و اصولا آیا این الگوها در طول دوره تاریخی شکل ثابتی داشتهاند یا متغیر بوده اند نکاتی نیست که بشود بدون تحقیق جواب داد. در این مرحله تنها می توانم بگویم که به نظر می‌رسد، جنسیت/جنس همواره یک دغدغه برای ایرانی ها بوده است.
در متون تاریخی فقهی از دوره ساسانی مثل ارداویراف نامه ( که ترکیبی از یک داستان معراج و دیدن عاقبت اعمال است و در آن حدود ۴۰ درصد اعمال شرح داده شده مسائل جنسی است) تا متون سده های میانه اسلامی جنسیت یک دغدغه تاریخی است.
در آن زمان وضعیت زنان چگونه بوده است، آیا زنان نیز آرایش می‌کردند؟
از دوره نوسنگی تا امروز در کاوش‌های باستان شناختی مواد مرتبط با آرایش در فضاهای مسکونی به دست آمده است مثلا شیئی موسوم به بزک ساب که به نظر می رسد برای سابیدن سنگ‌های معدنی یا گیاهان رنگی برای رنگ آمیزی بدن استفاده می شود، با توجه به قرارگیری این اشیا در فضای مسکونی نسبت دادنش به زن یا مرد یا جنسیت‌های دیگر عملا ممکن نیست.
در مورد اشیای داخل قبر هم یک مسئله خیلی اساسی وجود دارد که خانم «رزماری جویس: در کتاب باستان شناسی بدن به آن اشاره کرده و آن نکته این است که اکثر باستان شناسان با دیدگاهی کاملا امروزی به توضیح و خوانش اشیای درون قبر پرداختند. مثلا جنسیت یک اسکلت را از روی اشیای داخل قبر زن/مرد تعیین کرده‌اند، پیشنهاد او این است که فقط با آزمایش دقیق دی ان ای باید به جنسیت اسکلت اشاره کرد در غیر این صورت اکثر تعیین جنسیت‌ها از روی اشیای درون قبر با مشکلی اساسی مواجه است و این مشکل همان تحمیل نگاه امروز در مورد جنسیت به گذشته است.مـــرد هم قــــلب دارد :)

1:

چه جالب
و بسیار عالی چه قلیونی دستشه میکشی برا ریه هااا ضرر دارهااا فرموده باشم


اگر زنی را دوست داری ....

2:

آرایش از قدیم در مردها هم رواج داشته و سنت پیامبر و اجدادمان کورش و داریوش بوده
در قراون هم سفارش شده
ولی نه درحدی که خود را مانند زن درست کنیم


مردخوب یعنی آشپز خوب لباس شوی خوب خانه دار خوب

3:

واژه ي "مخنث" از همون جا توليد شده ديگه!!!


ارتباط ازدواج و چاقی شکم آقایان

4:

یعنی چی ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


آیا صبح ها به سختی از خواب بیدار می شوید؟

5:

در گذشته که آرایش می کردن الان هم که زیر ابرو بر می دارن...!
یعنی چه که مردان آرایش میکردند میخواهید بگویید که آرایش کردن جوانهای امروز کار درستیست؟!
جوانهایی که خود را شبیه دختران کرده اند!


در ۵ دقیقه از هیچ‌کس به همه‌کس تبدیل شوید

6:

ولی نه درحدی که خود را مانند زن درست کنیم
موافقم
آرایش به معنی شکل دختران در آوردن نیست
آرایش به معنی مرتب بودن سر و وضع ، شانه زدن ، دورکردن سیاهی و نشانه های کثیفی از پوشش و تن ،خزاب زدن مو و خلاصه اونچیزی که دیگران را موقع برخورد از خود متنفر نکند.


پشت کادوی هر مرد چه رازی پنهان است؟


با 10 قدم بهترین شوهر دنیا شوید!!!

7:

شدیدا تکذیب میکنم! این وصله ها به ما نمیچسبه.


8:

این عکس رو که گرفتم یاده این جمله افتادم:
اون قدیما پسرا با ذغال برای خودشون سیبیل میذاشتن تا
شکل باباهاشون بشن اما الان زیر ابرو برمیدارن تا شکل ماماناشون بشن!

مردان ایرانی آرایش می‌کردند ! (+عکس)

9:

آره در همین حد درسته نه زیاده روی در اون

10:

چقدر جالب بود مطالب
ممنون دوست مهربان که برای تهیه این موضوع زحمت کشیدی
تشکر

11:

بهداشت سر وصورت خوبه ولی باید بین زن ومرد باشه .یه جوری نباشه که فردا موچین بدیم دست خانم وبگیم ابروهامو درست کن .


12:

مخنث یعنی یعنی که جنسیتش خنثی هست.


13:

اوکی همیشه همینطوربوده که هنجار و ناهنجاری در چرخش بودند مخصوصا در پوشش و آرایش سنت ها

14:

آرایش کردن کلا خوبه هم برای مرد و هم برای زن

اما آقایونی که الان آرایش میکنن یه جورایی خیلی خانم میشن واینه که بحث و جدل ایجاد میکنه

قدیمیها هم به خوش تیپی علاقه داشتن که این امر خیلی پسندیده ای بوده اما هیج وقت نخواستن که شخصیت مردارو زیر سوال ببرن

15:

اصلاح کردن وخوش تیپی برای مردان بهترین ارایش هست

جالب بود

16:

اگه با لذت بکشی هر قیلیون 5 دقیقه به عمر اضافه می کنه ها
آخه لذت باعث افضایش عمیر میشه دیگه نه ؟

17:

یه چیزی بگم آواتارتون چقدر شبیه خودتون فقط شما یه ذره تپل ترین

18:

صد در صد

19:

هاننننننننننننننننننااااا ااااااااااااااااااااااااا ااااااااا
یعنی من اینقدر جدی هستم و اخمو؟
کچل؟
ریش م ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
واییییییییییییییی

20:

قبول ندارم

21:

نه فرمودم شبیه ولی شما تو اون عکسی که من دیدم خنده رو یه ذره تپل تر ریش و سیبل هم داشتین

22:

منظورت اینه که اخمو هستیم دیگه

23:

از راه به در نکون بچه مردومه ...راستی شنیدم دیشب زدن لهت کردن

24:

نه بابا دلت میاد بچه به این مهربونی کجاش شبیه اواتارشه

25:

نه اتفافا اونجا خیلی قشنگ لبخند زده بودی بعدش تایپیک رو منحرف نکن آها یادم رفت چه آرایش خوشگلی کرده بودی تو عکس

26:


چسبید رفت

برو فکر دگر کن !!!

27:

این نشانه اعتماد به نفس پایین در بین جوانان ما هست.

آرایش دختران در جامعه هم اونقدر زیاد وغلیظ هست که اگر یک روز اونها را بدون آرایش ببینید نمیشناسید.وای به حال آینده این جامعه که نسل جوانش که همان پدر و مادر های آینده هستند این گونه اند.


28:

چه جالب راجع به همه چیز صحبت میشه الا تاپیک!

29:

خب اول تعریف ارایشه بعد نوعش
فک نکنم مردی که ریششو بزنه و کت شلوار و کفش اونچنانی بپوشه بهش بگن آرایش کرده وقتی زیر ابروشو برداره شلوار لی تنگ بپوشه بهش اینو میگن نه؟؟؟


74 out of 100 based on 39 user ratings 514 reviews

@