نیازها و احساسات یک مرد


نیازها و احساسات یک مردنیازها و احساسات یک مرد
مرد باید نان آور اصلی خانواده باشد.
به گزارش نیک صالحی به نقل از سریعتر ؛ هر مرد باید در نبرد و در جبهه ای پیروز شود تا به این باور برسد که می تواند اژدها را بکشد. مراقبت…
نیاز مرد است که احساس کند قوی و قدرتمند است. او می خواهد حامی زنش باشد. مرد می خواهد که دد و دیو را بکشد و زن را نجات بدهد.
مرد به این نیاز دارد که زنش نشان دهد به قدرت او برای رسیدن به خواسته هایش در زندگی احتیاج دارد.
مردها از زنان شان می خواهند به آنها احساس قدرتمند بودن بدهند. مردها می خواهند رئیس خانواده باشند. منظورم آن نوع ریاست مردان در دوران غارنشینی نیست که موی زنان را می گرفتند و آنان را با خود روی زمین می کشیدند. اما مرد احتیاج دارد که رهبر خانواده باشد.
یک مرد از زنش احترام، مهربانی، عشق و محبت می خواهد.
مرد می خواهد در نظر زنش مهمترین شخص مورد علاقه ی او باشد.
مرد به این نیاز دارد که زنش نشان دهد به قدرت او برای رسیدن به خواسته هایش در زندگی احتیاج دارد.
عضله ای قوی در کنار استخوانی محکم
مرد باید نان آور اصلی خانواده باشد. هر مرد باید در نبرد و در جبهه ای پیروز شود تا به این باور برسد که می تواند اژدها را بکشد. مراقبت از خانواده و تامین افراد خانواده اش در حکم جبهه های نبرد مرد هستند.
مرد به این احتیاج دارد که تایید شود، مورد قدردانی واقع گردد، زنش به او احترام بگذارد، آن هم به این دلیل که او مردی واجد شرایط است، شوهر و پدر واجد شرایط است.
یک مرد از زنش احترام، مهربانی، عشق و محبت می خواهد.
مرد به این احتیاج دارد که زن به علائق او علاقه نشان بدهد.
مرد به این احتیاج دارد که وقتی از سر کار به خانه می آید، زنش با روی خوش از او استقبال کند.
مرد به این احتیاج دارد که زنش به روزی که او پشت سر گذاشته علاقه نشان دهد.
مرد به تشویق های زنش احتیاج دارد تا یک مرد باشد.علامت علاقه مندی يک مرد ( غير ارادي )

1:

همه ی اینا باید متقابل باشه! یه خانوم وقتی دوست داشته بشه و احترام ببینه مریض نیست که این حسو منتقل نکنه!


نشانه های علاقه های واقعی !

2:

خودمونیما موضوعاتم دیگه داره تکراری و آبکی میشه!
بعضی از دوستان که فقط میان کل کل راه میندازن آمارشون بره بالا اصلا به محتوا کاری ندارن.........


نشانه های مردی که شما را فقط برای رابطه‌ جنسی می‌خواهد


76 out of 100 based on 86 user ratings 736 reviews

@