انجمن حمایت از حقوق مردان!


انجمن حمایت از حقوق مردان!انجمن حمایت از حقوق مردان!
اگر این عنوان را در گوگل سرچ کنید به سایت ها و وبلاگ هایی برمیخورید که با این عنوان دارند فعالیت میکنند.. و با نگاهی به محتوایشان میبینید به جای حمایت از حقوق مردها دارند تنفر از زنها و زن ستیزی رو رواج میدهند.. به طور نمونه به لینک زیر مراجعه کنید

انجمن حمایت از حقوق مردان


این هم نمونه هایی از تصاویرشان:


انجمن حمایت از حقوق مردان!انجمن حمایت از حقوق مردان!


همان طوری که دیده میشه از روایات اسلامی هم برای تخریب شخصیت زنان استفاده میکنند.

درگذشته مردسالاری بود و حقوق زنان تضییع میشد که در نتیجه آن و تحت عنوان حمایت از حقوق زنان فمنیسم به وجود آمد و حالا همم زمزمه های حمایت از حقوق مردان شنیده میشود.. و دو جنس انسان ها دارند رو در روی هم برنامه میگیرند..

به نظر شما چرا هر دو جنس این جور با هم به ستیز افتاده اند...؟

آیا اگر وجود این همه تفاوت بین زن و مرد را به انسان ها تلقین نمیکردند این همه از هم دور میشدند.. اگر بپذیریم که زن و مرد هر دو انسان هستند و تفاوت فاحشی ندارند این گونه که دو جنس کاملا مجزا در نظر گرفته شوند و یکی را مریخی بنامند و دیگری را ونوسی این مشکلات ایجاد میشد.. به نظر شما آیا زن و مرد جز کمی تفاوت در طبع و فیزیک تفاوت فاحشی دارند این گونه که این قدر مجزا شوند... یعنی تفاوت در جنسیت این قدر تفاوت در هویت انسانی ایجاد میکند..؟! به نظر شما راه گریز از این مشکلات وستیزها جز این هست که بپذیریم زن و مرد هر دو انسان هستند و تفاوت فاحشی ندارند و تعامل فقط در بستر احترام متقابل هست.. نظر شما چیست..؟فکر کردن به دوست دخترانم زندگی ام را تباه کرده(همفکری)

1:

فواری شده مسلمانان دیروزن اینا


یک مرد واقعی دارای چه خصوصیاتی باید باشد

2:

مشکل پايه ی مسئله قدرت طلبی انسانهاست
برخی مردها واقعا سختشان هست از قله های رفیع
قدرت طلبی یک اپسیلون پا عقب گذاشته و اقلا حقوق
زنها را به خودشان واگذار نمايند و عجالتا به همان حق و حقوق
خودشان بسنده نمايند
و قاعدتا در این راه از چنگ اندازی به روایت و حدیث و ...هم فروگذار
نمی نمايند.
اونها همواره خود را آقا بالاسر زنها تلقی کرده اند و تصور مینمايند من
بعد هم خواهند توانست چنین تلقی هایی را در سر بپرورانند!
در حالیکه طبیعتا زنهای عصر حاضر در مقابل این قدرت طلبی صرف و
خودخواهانه اونها از خود مقاومت به خرج خواهند داد و نتیجه تمام این
کشمکش ها تبدیل به دنیایی که امروزه روز بنا کرده ایم خواهد شد.
یکی برای حقوق خود می جنگد و دیگری برای واگذار نکردن حقوق
دیگری به خودش!

بماند که در این بین الزاما تمام مردان ظالم و تمام زنها هم مظلوم
نیستند ولی اونچه که عمومیت دارد بیشتر بر مظلوم بودن زن صحه
گذاشته هست


عاقبت مردی که از دست پخت همسرش ایراد میگرفت

3:

دقیقا همون الفاظی که به ما حمایت نمايندگان ازجنس زن نسبت میدهند درصورتی که مامردستیزی راتبلیغ وتایید نمی کنیم
عقده تاکجا؟؟


56 out of 100 based on 21 user ratings 46 reviews

@