در گوشی با مردان ....آنچه زنان دوست دارن در مورد مردها ....


در گوشی با مردان ....آنچه زنان دوست دارن در مورد مردها ....در گوشی با مردان ....آنچه زنان دوست دارن در مورد مردها ....
آنچه خانمها دوست دارند که مردان بدانند

1.هنگامي که مردان تلاش نمي کنندتازن خودرادرک کنند به رفتارهاي نامطلوبي ازجانب اودامن مي زنندکه تحملش راندارند.

۲.زنها به عشق به عنوان شغلشان مي نگرند و عشق رابرهرچيزمقدم ميدانند.
نکته :هنگامي که زنها عشق رابرهرچيزمقدم بدارندچه مي کنند؟
الف:دوست دارند بطور مداوم همه چيز را بهتر کنند و در رابطه شان نزديک ترو صميمي ترشوند.
ب:دوست دارند از مشکلات آگاه شوند و آنهارا برطرف کنند.
ج.دوست دارند زماني که احساس مي کنند مردشان ازآنان راضي نيست ازاحسسات اوباخبرشوند.(ممکن است مردان ازاين رفتارخانمهاسوءبرداشت کنند)
سوءبرداشت مردان:
فکر مي کنند خانمها بيش ازحداحساساتي هستند و بيش ازحداز خود واکنش نشان ميدهند.
فکر مي کنندخانمها مدام ازآنها انتقاد مي کنند.
فکر مي کنندخانمها سعي دارندآنهارا کنترل کنند و به آنهادستور دهندکه کارها را چگونه بايدانجام دهند.
۳.چون عشق مهمترين بخش زندگي زنهاست و در قبال آن احساس مسوليت مي کنند لذا همواره مواظبند تا مشکلي براي آن پيش نيايد.
۴.تمام ترس خانمهاازاين است که مبادا چيزي رابطه آنهارابامردشان موردتهديدقراردهد.
۵.خانمها دوست دارند مردان بخاطر اهميت آنهابه کيفيت رابطه شان با ايشان وسعي دررفع مشکلات وتنش هاازآنان سپاسگذارباشند.(خانمهادوست دارنداين تلاش را مردان به معناي عشق به خود تعبير کنند نه وسواس يااشتغال ذهني ياپرتوقع بودن ويا...
۶.جشن گرفتن بعضي ايام ومناسبتهاي ويژه يکي ازراههايي است که زنهابه آن احساس خوشبختي مي کنند.
۷.سلام هاوخداحافظي هاو...براي خانمهااهميت ويژه اي دارد.(صبح بخيروشب بخيربگوييد سلام وخداحافظي کنيد)
۸.خانمهانيازدارنداحساس ارزشمند بودن بکنندوازمردان بشنوندکه نقش مهمي درزندگيشان دارندواين مسئله رادرعمل نيزببينند.
*چهارروش براي دادن احساس امنيت دادن به خانمها:
الف:به اوثابت کنيدخوشحالي اواولويت اول شماست.
ب:به اونشان دهيدبه زندگيش علاقمنديد.
ج:به اونشان دهيدکه به اونيازداريدوبراي نظرات وافکاراوارزش قائليد.
د:به اوثابت کنيدهرگزبرايتان عادي نشده.
۹.بسياري ازرفتارهای ناخوشایند خانمهاریشه دراحساس ناامنی آنهادارد.
*احساس ناامنی بیشترخانمهابه محض دریافت اندکی عشق ومحبت،توجه وآسودگی خاطرسریعاازبین میرود .....

روشهای ابراز علاقه به همسر .....

به او بگوييد که دوستش داريد
اطمينان پيدا کردن از اين موضوع که به اندازه کافي براي او احترام و ارزش قائليد
بوسيدن هنگاميکه ديگران در حال نگاه کردن به شما هستند
بوسيدن زمانيکه مردم شما را نگاه نمي کنند
به او بگوييد که برايش ارزش قائل هستيد
دست هاي يکديگر را بگيريد
رفتن به يک دوچرخه سواري طولاني مدت
تهيه يک هديه ويژه
هر زمان که نياز به يک دوست خوب داشت، شما در دسترس باشيد
وقت گذراندن در کنار يکديگر
رفتن به سينما
قدم زدن در جنگل، شانه به شانه هم
ضبط کردن يک نوار پر از آهنگ هاي عاشقانه
صحبت کردن در مورد احساساتتان
روياهايتان را با يکديگر در ميان بگذاريد
يکديگر را با تمام وجود در آغوش بگيريد
با هم روي نيمکت پارک بنشينيد
با هم قدم بزنيد
براي صرف غذا بيرون برويد
پيک نيک برويد
با هم فريزبي بازي کنيد
از هم تعريف کنيد
با هم داخل جکوزي ريلکس شويد
استخر برويد
با هم به خريد وسايل خانه برويد
فقط نزديک هم باشيد
با کمک هم غذا درست کنيد
يکديگر را با عشق و علاقه لمس کنيد
تکاليفتان را با هم انجام دهيد
براي يک سفر تفريحي برنامه ريزي کنيد
با هم به مهماني برويد
کيک بپزيد
به کتابخانه برويد
داخل موزه بچرخيد
فقط در کنار او باشيد
ببينيد چه چيز براي دیگری جالب است - و آنرا انجام دهید
با هم ورزش کنید
به یکدیگر خیره شوید
اتومبیل های یکدیگر را بشویید ( یا دوچرخه!)
با هم به ماهیگیری بروید
با هم صحبت کنید
به نگرانی های یکدیگر گوش دهید
ناخن انگشت پای یکدیگر را بگیرید
آهنگ مورد علاقه او را انتخاب کنید
به شادی های هم گوش دهید
یکدیگر را در نزدیکی خود نگه دارید
با چشم های او صحبت کنید
برای هم نامه بنویسید
تماس تلفنی داشته باشید
به هم اعتماد کنید
به او یک حلقه، کادو بدهید
خانواده های یکدیگر ملاقات کنید
با هم به کوهپیمایی بروید
در حق هم از خودگذشتگی نشان دهید
برای هم شکلات بفرستید
به هم احترام بگذارید
زیر نور ماه قدم بزنید
یادداشت عاشقانه ای بنویسید و آنرا را در جایی پنهان کنید که او پیدا کند
نگاه های تحریک کننده به هم کنید
شعر بنویسید
گل بفرستید
شام را در روشنایی شمع صرف کنید
کنسرت بروید
طلوع خورشید را با هم نگاه کنید
سالگرد ها را فراموش نكنید
روی یکدیگر اسم های مستعار بگذارید
به دیدن مناظر زیبا بروید
یک فیلم اجاره کنید و با هم به تماشای آن بنشینید
بدون سؤال برای هم کاری انجام دهید
برنامه ازدواج بریزید
یک جمله زیبا در گوش دیگری زمزمه کنید
دوستان خوبی برای هم باشید
با هم خوش بگذرانید
برقصید
موزیک گوش کنید
با هم شوخي كنيد
با هم به یک چیز بامزه بخندید
نسبت به هم با وفا باشید
همدیگر را تحت تاثیر برنامه دهید
لیستی از چیزهایی که در مورد یکدیگر دوست دارید، تهیه کنید
کتاب بخوانید و در مورد آن با هم بحث کنید
دوستان یکدیگر را ملاقات کنید
اسب دوانی کنید
غذای مورد علاقه دیگری را برای او درست کنید
ببنید چه چیزی او را خوشحال می کند
برای هم هدیه درست کنید
موهای او را بشویید
غروب خورشید را تماشا کنید
با اتوبوس به سفر بروید
درخواست کنید تا آهنگ مورد علاقه او را از رادیو برایش پخش کنند
یک کارت جالب و بامزه برایش بفرستید
رویاهای آینده را با او در میان بگذارید
با هم بازی کنید
برای هم جوک تعریف کنید
به هم فکر کنید
ببینید چه چیز اورا عصبانی می کند
با هم اسکیت کنید
حلقه رد و بدل کنید
با هم از یک بستنی بخورید
عکس دو نفری بیندازیدخانمها مایلند با چه مردانی زندگی كنند

1:

شوهر خوبي باشيد!
( اموزش همسرداری و زندگی ارام )


در گوشی با مردان ....اونچه زنان دوست دارن در مورد مردها ....
تجربه نشان مي‌‌دهد که با دو نوع شوهر رو به رو هستيم.


چند موضوع درباره مغز مردان

نوع اول شوهري هست که زياد فکر مي‌کند، زياد گوش مي‌دهد، کم حرف مي‌زند، بيشتر تمرکز مي‌کند، تشکر مي‌کند، صادق هست، از کلمات خوب و دل‌نشين هستفاده مي‌کند و...


وظایف شرعی قانونی و عرفی و اخلاقی مردان در مقابل همسرانشان چیست؟
هر کسي که فاقد اين کيفيات باشد، يا از بعضي از اين‌ها برخوردار نباشد، شوهر نوع دوم هست.


مهریه فقط تا ۱۱۰ سکه زندان دارد
در نتيجه بهتر هست مترصد عادات خوب باشيم.


شرم آور ترین نوع گدایی
براي خوب شدن هرگز دير نيست.

اگر فرض را بر اين بگذاريم که با ده سال کم و زياد 75 سال عمر کنيد و باز اگر فرض را بر اين بگذاريم که در 25 سالگي ازدواج کنيد، مي‌توانيم نتيجه بگيريم که حدود 50 سال با همسرتان زندگي خواهيد کرد.


عکس های سوراخ کردن پلک برای حلقه انداختن !
البته با 10 سال بيشتر يا کمتر.


بیچاره پسراااااااااا

در اين مقاله به شما مردان محترم حقايقي را مي گوئيم که نتيجه ي عمل به اون ، ايجاد احساس خوشبختي در خانم هاي محترم هست.


ازدواج همزمان مردی با 4 دختر جوان !
وقتي زنتان را شاد و خوشبخت مي‌کنيد ، خودتان هم به شادي و خوشبختي مي‌رسيد.

اين حقيقت شماره يک هست.حقيقت دوم اين هست که مي‌توانيد از اشتباهات ديگران درس بياموزيد.

بعضي از شوهرها گمان مي‌نمايند که به هيچ‌وجه نمي‌توانند زن‌شان را خوشبخت نمايند.

اما اين‌طور نيست.

قبل از ين که ميهمان دعوت کنيد موضوع را با زن‌تان در ميان بگذاريد.

به او موقعيت کافي براي تدارک ميهماني بدهيد.

حقيقت سوم اين هست که بايد همه روزه براي شاد کردن زن‌تان کاري صورت دهيد.

بعضي از زن‌ها روزي چند بار از فرزندان، همسر، اقوام و خدمتکاران منزل ناراحت مي‌شوند.

اين در واقع حقيقت چهارم هست.
حال سپس توجه به اين حقايق، مي‌توانيم براي شاد کردن زن‌هايمان کارهايي صورت دهيم.

براي اين کار بايد در خود عادات بهتري ايجاد کنيد.

با او موافقت کنيد

هر کاري را که مي‌خواهيد بکنيد، اما اگر زن‌تان در مقام اعتراض به شما حرفي زد از او پوزش بخواهيد.

توجه داشته باشيد که شاد کردن زن‌تان علم نيست بلکه هنر هست.
اگر با زن‌تان موافقت کنيد، زندگي‌تان به مراتب بهتر و شادمانه‌تر مي‌شود.


ابتدا هر کاري را که او مي‌گايشاند، بکنيد

خيلي ساده هست.

از عقل سليم پيرايشان کنيد.

براي زن شما سر زدن به مدرسه دخترتان مهم‌تر از اين هست که به کسي زنگ بزنيد و شش تراکتور به او بفروشيد.

توجه داشته باشيد که سپس کشتن همه شيرهاست که مي‌توانيد ببر را شکار کنيد.

شخصاً به اين نتيجه رسيده‌ام که بسياري از خانواده‌ها به علت تاخيري که در انجام دادن کاري صورت مي‌گيرد با هم اختلاف پيدا مي‌نمايند.

بسياري از کارها را زودتر از موعد اجرا کنيد.

اگر مي‌بينيد کاري هست که بايد اجرا کنيد و موقعيت انجام دادن اون را نداريد، اون کار را به ديگران واگذار کنيد اما بگذاريد که کار انجام شود.

ببينيد که افراد خانواده ي شما چه خواسته‌هايي دارند.

اون‌ها را رايشان برگه‌اي بنايشانسيد و هر چه سريع‌تر اجرا کنيد.


توجه داشته باشيد که گاه تبسمي که بر چهره ي دختر شما مي‌نشيند، از فروش يک دوچرخه ارزشمندتر هست.

لبخندي که بر لبان زن شما ظاهر مي‌شود، احتمالاً مهم‌تر از اين هست که يک اتومبيل، بفروشيد.


اشتباهات خود را بپذيريد

قول مي‌دهم که شما اشتباه نمي‌کنيد.

راستي بگايشانيد بدانم اگر زن‌تان اشتباه کرد، چه تفاوتي مي‌کند اگر به او بگايشانيد که اشتباه کرده‌ايد؟ چه اشکالي دارد اگر بگايشانيد متاسفم.

حتي اگر نود و نه % اشتباه کرد باز هم مي‌توانيد از او عذرخواهي کنيد، مطمئن باشيد که خيلي زود به اشتباهاتش پي مي‌برد.

در زندگي زناشايشاني تنها چيزي که مهم نيست اين هست که چه کسي اشتباه کرده هست زيرا هر کدام که اشتباه نمايند هر دو ناراحت مي‌شوند.

اگر زن‌تان در برابر عذرخواهي شما معذرت خواست، آيا به راستي احساس بهتري پيدا نمي‌کنيد؟

بگايشانيد که متاسفيد، عذر بخواهيد چه تقصير شما باشد، چه نباشد، اشتباه بهترين آموزگار انسان هست.

از هر حادثه‌اي که شما را ناخشنود مي‌کند درس بگيريد.دليل اصلي ناخشنودي را پيدا کنيد.

به احتمال زياد مي‌تواند دليل احمقانه‌اي داشته باشد.
توجه داشته باشد که ناراحتي مي‌تواند ناشي از حسادت يا دلخوري باشد.

2:

ايا اين امور انسان را همسرى خوب خواهد كرد

به نظرم همسرى پسنديده ميكند

اما خوب ؟


94 out of 100 based on 44 user ratings 1294 reviews

@