عکس های دیدنی از مردانی که زن شدند


عکس های دیدنی از مردانی که زن شدند


چه تلخ است روابطمان اين روزها

1:جالب بود ....


ادمها 4 دسته هستند..!!!
ولی دیدنی نبود ....

دیدنی عکس مردهایی هستش که تا اخر مرد موندند ....چی!!!!؟؟؟؟ .... چی!!؟ ... یه بار دیگه بگو!

2:

رویا
جالب بود این عكسها مرسی ...


مربی مرد برای دختران فوتبالیست
ولی مرد به اون كسی میگن كه تا اخرین روز مرگش مرد باشه .


فرزندم....گفته بودم دوستت دارم..!!


نگاه یک مرد به خانواده همسر !

3:

جالب بود.


کادویی عجیب برای معشوقه!

میگم اونی که راهبه شده بود واسه چی تغییر جنسیت داد؟ اون که میخواست راهبه بشه میرفت کشیش میشد خب


خانه سالمندان

4:

عکس های دیدنی از مردانی که زن شدندعکس های دیدنی از مردانی که زن شدند
بلا به دوره
این چقد مو هاش شبیه موهای منه

عکس های دیدنی از مردانی که زن شدند
اینو می شناسم! این یه مدل معروف کره ایه که تازگیا لو رفته که پسره

عکس های دیدنی از مردانی که زن شدند
این دفه دیگه رسما بلا به دورهبه جامعه نسوان توهین کردی؟


5:

جالب بودن
جالبه توایران همه دلشون میخودمردباشن تا آزادی داشته باشن!

6:

بعضیاشون جذاب تر بودن وقتی مرد بودن
بعضیاشون جذابتر شدن وقتی خانم شدن


7:

خیلی با حال بود

8:

بعضياشون زن شدن خيلي جذابتر شدن...


50 out of 100 based on 15 user ratings 940 reviews

@