انتظارات آقایون از خانوما.......


انتظارات آقایون از خانوما.......انتظارات آقایون از خانوما.......
يک روز با من برنامه ملاقات مي گذاريد و در طي اين جريان، متوجه مي شويد که من آنقدرها هم که تصور مي کرديد، وحشتناک به نظر نمي رسم و در عين حال کمي خوش مشرب هم به نظر مي رسم. آيا تنها يک ويزيت کافي است تا عقيده کلي شما نسبت به من تغيير پيدا کند؟ البته که نه!

اما اگر به طور مکرر با خوش رفتاري ها و فروتني هاي من نسبت به خودتان آگاه شويد، کم کم نظرتان در مورد من شروع به تغيير پيدا کردن مي کند.

مهرباني که شما در طي چند هفته آخر، از جانب من دريافت کرده ايد با چيزهايي که قبلاً در مورد من شنيده بوديد، مطابقت ندارد. تمام شايعاتي که در مورد بدجنسي من شنيده بوديد، رفته رفته از ذهنتان محو مي شود. با گذشت زمان از طريق اعمال من، افکار منفي شما در مورد شخصيت من عوض خواهد شد.

آقايون مطلع باشند که وقتي خانم ها ببينند رفتارتان دقيقاً مطابق با گفته هايتان است، آنوقت حس اعتماد، خود به خود رشد پيدا مي کند. زمانيکه به گفته هايتان عمل نکنيد، همسرتان از شما قدري بيمناک مي شود.

او از ديدگاه خودش احساس مي کند که شما را دوست مي دارد و مي خواهد به شما اعتماد پيدا کند. فقط نيازمند کمک است تا چيزي را که شما مي خواهيد نثارتان کند.يك پسر خوب ........

1:

از اونجايي که اعتماد تنها از جايگاه قدرت ايجاد مي شود، در آينده که اين دختر بچه ها تبديل به خانم هاي بالغ مي شوند، بازهم جايگاه آسيب پذير خود را حفظ مي نمايند.


شوهران بخوانند
وقتيکه احساس مي نمايند ممکن هست از جايي به اونها آسيب برسد، ترجيح مي دهند که به طرف مقابل اعتماد ننمايند.

بنابراين آقايون بايد بدانند وقتيکه از همسر دلخواه خود تقاضا مي نمايند تا به اونها "اعتماد" کند، نبايد تصور نمايند که اونها توانايي انجام چنين کاري را ندارند، بلکه بايد درک کنيد که بانوان قدري آسيب پذيرتر از آقايون هستند.


8 رفتار مردانه مورد پسند خانم ها
اگر از او انتظار داريد که اعتمادش نسبت به شما جلب شود، بايد کارهايي اجرا کنيد که به واسطه اون به ايجاد چنين حسي کمک کرده باشيد.

البته لوازم و موقعيت هايي هستند که مي توانيد براي گسترش اعتماد، رايشان اونها "حساب کنيد".


مردها زنان خود را چطور انتخاب می کنند؟
خوشبختانه اکثر خانم ها با چنين لوازم و موقعيت هايي آشنا هستند و به راحتي اونرا قبول مي نمايند.


ماجرای تامل برانگیزو جالب من گاو هستم !
امري که سبب مي شود خانم ها راحت تر به آقايون اعتماد نمايند اين هست که آقايون بر طبق فرموده هايشان عمل نمايند.


نامه زن و جواب مرد
قول دادن در واقعياتي که به اون عمل نکنيد، براي خانم ها بي معناست.

يک خانم بايد ببيند که همسرش به قول هايش عمل مي نمايد، چراکه هميشه ديدن، تاثير بيشتري نسبت به شنيدن از خود باقي مي گذارد.


مردانی که خانومها نمیتوانند از آنها بگذرند
اجازه دهيد تا بيشتر برايتان توضيح دهم؛ به عنوان مثال تصور کنيد *****ي به شما مي گايشاند که من بد جنس ترين آدمي هستم که اونها تا به حال ديده اند.


سرمایه‌گذاری شاهزاده سعودی
براي ماهها تنها چيزي که به گوش شما ميرسد اين هست که من تا چه اندازه با خانواده و دوستانم بدرفتاري مي نمايم.


2:

انتظارات آقايون از خانمها

در حقيقت خيلي ساده هست.

در اعماق قلب هر مردي اين آرزو وجود دارد که همسرش با تمام وجود به او اعتماد داشته باشد.

چند بار شده مردي را ببنيد که به همسر خود مي گايشاند: "فقط اگر به من اعتماد داشتي..."

بيشتر آقايون در عجب هستند که چرا انجام چنين کار ساده اي براي بيشتر خانم ها دشوار هست.

جواب اين سوال در تفاوت هاي فيزيولوژيک موجود ميان جنسيت هاي مختلف نهفته هست.

اين امر از همان آغاز تولد معنا پيدا مي نمايد.

پسر بچه ها داراي هورمون تستسترون هستند.

مزيتي که دختر بچه ها فاقد اون مي باشند.

با توجه به دارا بودن تستسترون، آقايون مي توانند به راحتي در برابر مشکلات از خود دفاع نمايند و در صورت نياز هنگام مواجهه با خطر پا به فرار بگذارند.

بيشتر دختر خانم ها داراي چنين توانايي نيستند.

اونها نمي توانند از لحاظ بدني در مواقع خطر از خود دفاع نمايند.

اگر پسرها به فردي اعتماد نمايند که نهايتاً به اونها صدمه بزند، باز هم توانايي دفاع کردن از خودشان را دارند (و يا مي توان فرمود که از هيچ تلاشي در اين زمينه مضايقه نمينمايند).

از سايشان ديگر دختر خانم ها در واقعيات مشابه خلع سلاح شده و قدرت برخورد فيزکي را ندارند.


3:

لطفا از بالا بخونید برید پایین

4:

baiad begi az bala bekhon bia paiin
ma ke entezar khasi nadarim

5:

nemishe az khanoma entezari dasht


74 out of 100 based on 39 user ratings 214 reviews

@