آقایون جواب بدین خواهشا


آقایون جواب بدین خواهشاآقایون جواب بدین خواهشا
بعد اینکه خوندین فقط خواهشا به این فکر کنید که زنها چه قلب بزرگی دارن !


بر بالای تپه ای در شهر وینسبرگ آلمان، قلعهای قدیمی و بلند وجود دارد که مشرف بر شهر است. اهالی وینسبرگ افسانه ای جالب درمورد این قلعه دارند که بازگویی آن مایه مباهات و افتخارشان است
افسانه حاکی از آن است که در قرن 15، لشکردشمن این شهر را تصرف و قلعه را محاصره می کند. اهالی شهر از زن و مرد گرفته تا پیر و جوان، برای رهایی از چنگال مرگ به داخل قلعه پناه می برند.
فرمانده دشمن به قلعه پیام می فرستد که قبل از حمله ویران کننده خود حاضر است به زنان و کودکان اجازه دهد تا صحیح و سالم از قلعه خارج شده و پی کار خود روند.
پس از کمی مذاکره، فرمانده دشمن به خاطررعایت آیین جوانمردی و براساس قول شرف، موافقت می کند که هر یک از زنان دربند،گرانبها ترین دارایی خود را نیز از قلعه خارج کند به شرطی که به تنهایی قادر به حمل آن باشد.
ناگفته پیداست که قیافه حیرت زده و سرشار ازشگفتی فرمانده دشمن به هنگامی که هر یک از زنان شوهر خود را کول گرفته و از قلعه خارج می شدند بسیار تماشایی بود!
به نظرشما اگه قضیه بر عکس بود آقایان چه کار می کردند؟
آقایون جواب بدید خواهشاآقایون جواب بدین خواهشاهوسرانی مردان از كجا ریشه می گیرد؟

1:

من واقعا همینکارو میکردم ولی برعکسش دیگه ....


خانم ها عاشق این هفت تیپ آقایون هستند

2:

به نظر من این افسانه رو یک زن ساخته.


مردان بیش‌تر از زنان از جدایی آسیب می‌بینند


7 مورد از نیازهای اولیه خانم ها

3:

مسلما فرقی نمیکرد مردها هم اینکارو میکردند


56 out of 100 based on 41 user ratings 766 reviews

@