چرا مردها از خرید رفتن با زنان بیزارند!


چرا مردها از خرید رفتن با زنان بیزارند!چرا مردها از خرید رفتن با زنان بیزارند!چرا مردها از خرید رفتن با زنان بیزارند!

تعداد همسرانی که عادات مشابهی برای خرید دارند و این کار را با هم انجام میدهند، زیاد نیست حتی پژوهشگران هم این موضوع را تایید میکنند که زنان و مردان، یک دنیا تفاوت در خرید کردن دارند؛ و حتی نگاه آنها به این موضوع، زمین تا آسمان متفاوت است.

این تفاوتها گاهی دلیل بحثهای زن و شوهری میشود و گاهی هم باعث میشود که مُهر "خسیس" یا "بیحوصله" را روی همسرتان بچسبانید.

اگر میخواهید همسرتان را در خریدها با خود همراه کنید، باید با این تفاوتها بیشتر آشنا شوید و قبل از بردن او به مراکز خرید، به این موضوع از دریچه دید او نگاه کنید.

برای مردها خرید رفتن تفریح نیست، وظیفه است!

شاید وقتی چند روز تعطیل هستید و حوصلهتان در خانه سر رفته است، معمولاً نخستین راهی که برای آرام کردن خودتان به آن فکر میکنید، پاساژ گردی است.
احتمالاً برای شما هم مثل برخی زنان، خرید کردن یک تفریح و راهی برای بیرون آمدن از فشار فكری است.
بسیاری از زنها در زمانی که استرس زیادی را تجربه میکنند، دوست دارند با خرید کردن، خودشان را آرام کنند و خوشحالی از دست رفته را، حتی به شکلی موقت به زندگیشان برگردانند، اما همسرتان احتمالاً مثل مردهای دیگر به این موضوع نگاه کرده و با این تفاوت شما را آزرده میکند.

مردها ترجیح میدهند روز تعطیل شان را با خانواده، دوستان یا حتی تنها بگذرانند و به معنای واقعی استراحت یا تفریح کنند.

برای آنها، خرید کردن وظیفه و راهی برای برطرف کردن نیاز است و نه یک فعالیت تفریحی.
اگر از یک مرد بپرسید که دوست دارد آخر هفتهاش را چطور بگذراند، احتمالاً پیشنهاد بازی کردن فوتبال، فیلم دیدن یا خوابیدن را مطرح میکند، در حالیکه برای زنان، پاساژ گردی و خرید کردن، میتواند یکی از اولین گزینهها باشد.
زنان گمان میکنند در مسافرت، حتماً باید زمان قابل توجهی را به خرید کردن اختصاص دهند، در حالیکه مردها دوست دارند به دیدن آثار باستانی یا رفتن به مکانهای تفریحی بپردازند.
اگر با همسرتان به مغازهای که حسابی تخفیف میدهد هم بروید، هیچ تلاشی برای چانه زدن نمیکند و در ایدهآلترین شرایط، به گفتن اینکه "تخفیفش را هم لحاظ کنید" اکتفا میکند.

با دیدن این اتفاقها عصبانی نشوید و بیهوده تنش ایجاد نکنید.

مردها کمتر از زنان خرج نمیکنند

در حالیکه بسیاری از مردها همسرشان را به ولخرج بودن متهم میکنند، بررسیها نشان میدهند که مردها کمتر از همسرشان پول خرج نمیکنند، بلکه تنها به شیوهای متفاوت خرید میکنند.

در حالیکه شما در 6 ماه، ممکن است 4 میلیون برای خریدن لباس خرج کنید، همسر شما در پایان این مدت، با خریدن یک سینمای خانگی، مقدار زیادی آچار و ابزار یا تعویض اتومبیلش، ممکن است بیشتر از این میزان، پول خرج کند.

روانشناسان میگویند تفاوت زنان و مردان در میزان خرج کردن شان نیست، بلکه در نوع آن است.

از نظر آنها، مردها در تمام مدتی که همسرشان به خریدن چیزهای کوچک مشغول است، برای خرید کالای گرانقیمتی که به آن احتیاج دارند، تحقیق و پس انداز میکنند و معمولاً دوست دارند كه حسابی استقامت و پسانداز کنند و سپس گزینهای که در بازار موجود است را بخرند.مردها به برچسب قیمت نگاه میکنند

بله! برای همسرتان مهم است که شما چقدر پول خرج میکنید.

اگر چنین برخوردی را از او دیدید، عصبانی نشوید و به خساست متهمش نکنید، در حالیکه شما قبل از دیدن برچسب، به زیبایی و تناسب آن لباس توجه میکنید، همسرتان قبل از دیدن خود لباس، به این فکر میکند که آیا قدرت خریدش را دارد یا نه، در حالیکه شما ممکن است برای خریدن چیزی که دوستش دارید، از احتیاجات ضروری دیگرتان صرفنظر کنید.

مردها معمولاً برای خریدن یک کالای گرانقیمت، مدتی پسانداز کرده و از چند ماه قبل، مقدمات تهیه آن را فراهم میکنند.

شاید همسرتان به این دلیل دیگر با شما خرید نمیآید که پیش از این، با دیدن این رفتار، او را به خساست متهم و بساط قهر و دعوا را فراهم کردهاید.

مردها برای خریدهای کوچک وقت زیادی نمیگذارند

اگر به همسرتان بگویید "امروز برویم خرید! به یک گوشواره بدلی سیاه احتیاج دارم" قطعاً شوکه میشود! از نظر یک مرد، وقت گذاشتن برای خرید، یعنی تهیه کالاهای ضروری.

کمتر مردی حاضر میشود تنها برای دیدن مغازهها و نشان کردن جنسها برای آینده به مغازه برود.
اگرچه شما تهیه یک جوراب را هم خرید به حساب میآورید، اما همسرتان ترجیح میدهد كه نیازهایش را روی هم جمع کند و بعد برای خرید کردن وقت بگذارد.
شاید شما برای خرید یک دست لباس، چندین روز وقت صرف کنید، اما همسرتان معمولاً کل خریدهایش را روی هم جمع میکند و در یک یا دو روز، آنها را انجام میدهد.

مردها برای خرید کردن، غرورشان را نمیشکنند

اگر از همسرتان بخواهید چند عدد گوجه بخرد و تاکید کنید که به میزان بیشتری نیاز ندارید، مطمئن باشید اتفاقی که انتظارش را دارید، نمیافتد! همسر شما این بار هم با دو کیلو گوجه و چند پاکت میوه دیگر به خانه برمیگردد و به اینکه به آنها نیازی ندارید، توجهی نمیکند.

اگر با او به مغازهای که حسابی تخفیف میدهد هم بروید، هیچ تلاشی برای چانه زدن نمیکند و در ایدهآلترین شرایط به گفتن اینکه "تخفیفش را هم لحاظ کنید" اکتفا میکند.

با دیدن این اتفاقها عصبانی نشوید و بیهوده تنش ایجاد نکنید.
مردها گمان میکنند کم خریدن به معنای بیپولی، و چانهزدن به معنای شکستن غرور است.
درحالیکه بسیاری از مردها همسرشان را به ولخرج بودن متهم میکنند، بررسیها نشان میدهند که مردها کمتر از همسرشان پول خرج نمیکنند، بلکه تنها به شیوهای متفاوت خرید میکنند.

آنها گاهی به دلیل رودربایستی با مغازهداری که بسیاری از لباسها را برایشان از قفسه بیرون کشیده، لباسی که نه به آن علاقه و نه نیاز دارند را میخرند تا شرمنده صاحب مغازه نشوند! در مقابل، شما هنگام میوه خریدن، قطعاً نیاز خود را بررسی میکنید و هنگام لباس خریدن، تنها چیزی را میخرید که با دل و جان دوستش دارید و معمولاً اهمیتی به احساسات مغازهدار هم نمیدهید.درحالیکه شما برای خرید یک مانتو، گروهی از دوستان تان را جمع میکنید و از این اتفاق به عنوان یک برنامه تفریحی یاد میکنید، همسرتان معمولاً دوست دارد كه به تنهایی یا تنها با حضور شما به خرید برود.

اگرچه شما دوست دارید چند نظر را برای لباسی که امتحان کردهاید، بپرسید و مطمئن شوید که بهترین انتخاب را کردهاید، اما همسرتان معمولاً اولین چیزی که چشمش را گرفته است میخرد و به اینکه ممکن است انتخابهای بهتری هم وجود داشته باشد، فکر نمیکند.

مردها خرید گروهی را دوست ندارند و از اینکه نظرهای متفاوت آنها را گیج کند و به خریدن چیزی که دوستش ندارند مجبورشان کند، بیزارند.
خرید

مردها به فصل حراج توجهی نمیکنند

اگر به خاطر حراجهای پایان فصل، همسرتان را موظف کردهاید که هر روز با شما در پاساژها قدم بزند، احتمالاً تنشهای زیادی را در این چند روز به او وارد کردهاید.

واقعیت این است که مردها به فصل حراج اهمیتی نمیدهند.

آنها فقط زمانی خرید میروند که به چیزی احتیاج داشته باشند و این تفکر که شاید در یکی از پاساژها، یک جنس غیرضروری ارزان پیدا کنند و بعد از چند روز گشتن، همراه با سرگردانی، آن را بخرند را نادرست و حتی آزاردهنده میدانند، پس اگر همسرتان در مقابل این خواسته شما، واکنش ناخوشایندی نشان داد، ناراحت نشوید.

مردها از خرید بیهدف و غیرضروری بیزارند.

مردها از پاساژ رفتن بیزارند

درحالیکه شما دوست دارید برای انتخاب یک لباس یا کالا، مغازههای بسیاری را ببینید و تکتک چیزهایی که از نظرتان ارزش خریدن را دارد امتحان کنید، همسرتان دوست دارد كه سادهترین و کوتاهترین راه را برای خرید کردن انتخاب کند.

او ترجیح میدهد كه وسایل مورد نیازش را اینترنتی بخرد یا به مغازهای که همیشه از آن خرید میکند، برود و با اینکه انتخابش محدود باشد هم مشکلی ندارد.

آنها حاضر نیستند با این "احتمال" که ممکن است کالای مورد نظرشان را پیدا کنند، یک روز تمام را به خریدن یک وسیله اختصاص دهند.

اعترافهای مردانه: چرا خیانت کردم؟

1:

چرا مردها از خرید رفتن با زنان بیزارند!
خيلي عکس باحاليه
کلي خنديدم


چرا مردها در برابر حرف زنها سکوت میکنند

2:

بجز تعداد کمی کلامردها از خرید بیزارند..


اسرار مردان دست یافتنی است
از بس که تنبلن


یه سوال

3:

خير تنبل نيستند بلكه از موجودي جيبشون مراقبت ميكنند !


رسوم عجیب

4:

نخواستم بگم خسیسن وکلمه محترمانه بکار بردم..ولی حالا که خودتون فرمودید من بی تقصیرم


تسبیح اسرار آمیز

5:

آخه بانو اگر مراقب جيبمون ( بقول شما خسيس ! ) نباشيم كه خانمها ورشكستمون ميكنند


عامل اصلی ناباروری مردان

6:

یانباید زن گرفت یاوقتی گرفتین دیگه جیب من وجیب اون نداره
زن خرج داره.الکیه مگه


با این هدایای هیجان انگیز و خاص آقایان سرحال می شوند

7:

خو چرا مردا اینطورین ؟

چرا نمیان خرید ؟


برای زنها واقعا خرید رفتن یه تفریحـــه

8:

سلام
خوب این تفریح نیازمند موجودی هست
وقتی مرد موجودی نداشته باشه
خوشش نمیاد جلوی خانمش زبانی یا هر صورتی خرد بشه
مثلا خانم بگه از این کفش خوشم میاد و ...
-=-=
مقاله خوبیه مرسی هستارتر

9:

البته كه جيب من و اون داره ! چطور نداره ! پولي كه با هزار زحمت دراورديم همينجوري بديم خرج يللي تللي حاج خانم بشه !

نوشته اصلي بوسيله RiRa نمايش نوشته ها
خو چرا مردا اینطورین ؟

چرا نمیان خرید ؟


برای زنها واقعا خرید رفتن یه تفریحـــه
والله ريرا خانم براي مردها خريد رفتن تفريح نيست و تازه حوصله شونم كلي سر ميره خب ديگه اينم از تفاوتهاي دنياي مردها و زنهاست

10:

شما تجربه داری بگوو واقعا علت خرید نیامدنشون چیه
من خودم عاشق دیدن اجناس بخصوص دستفروش ها هستم حتی اگرچیزی هم نخرم

11:

من که دوست دارم به خانمم برم خرید تنهایی حوصلم سر میره تازه به قیمتها نگاه نمیکنم ولی خانمم نگاه میکنه

12:

حوصلش سرمیره پول بده خودش تنهایی بره خزید
کسی که پول نداره بشینه وردل مامان جونش خب

13:

سلام

نه همیشه اینطوری نیست درسته یکی از علتها میتونه این باشه
ولی نه همیشه
گاهی اوقات خانم ها فقط دوست دارند همسرشون همراهشون باشه هرچند چیزی هم نخرند
و بازهم دراینجور موارد مردها فراریند

14:

سلام
خوب به ندرت این مسئله پیش میاد
وقتی خانم ها تو شرایط خرید برنامه میگیرند مسئله همراهی کمی کم رنگ به نظر میاد و میزان علاقه جهت خرید بیشتر بوجود میاد و این مسئله در صورت عدم وسعت مالی مرد میتونه در صورت عدم مدیریت باعث بروز اختلاف بین زوجین بشه


15:

عزیزم مردها عاشق دراز کشیدن پای تلویزیون ویللی تللی وخروپف کردن هستند.

ازاین موجودات تنبل چه انتظارهایی داری تو

16:

نه ، ربطی نداره اصلا !

مردها وختی جیبشون پر پول هم هست حوصله خرید ندارن

+ زنها خیلی وختها بدون هیش پولی هم میرن خرید ، مجبور نیستی بخری که ، نیگا کنی هم خوبه

نوشته اصلي بوسيله marde_barani نمايش نوشته ها
البته كه جيب من و اون داره ! چطور نداره ! پولي كه با هزار زحمت دراورديم همينجوري بديم خرج يللي تللي حاج خانم بشه !والله ريرا خانم براي مردها خريد رفتن تفريح نيست و تازه حوصله شونم كلي سر ميره خب ديگه اينم از تفاوتهاي دنياي مردها و زنهاست

آره ، حق با شماست ، این تفاوتهای زن و مرد ه واقعا .


من وختی عصبیم یا از چیزی خیلی ناراحتـــم ، اگه برم گشتی تو بازار بزنم و یه گل سر و یدونه جوراب بخرم ، حالم خوب میشه


این موضو برای هیش مردی قابل درک نیس


نوشته اصلي بوسيله shadab نمايش نوشته ها
شما تجربه داری بگوو واقعا علت خرید نیامدنشون چیه
من خودم عاشق دیدن اجناس بخصوص دستفروش ها هستم حتی اگرچیزی هم نخرم

همسر من که عذابه باهاش خرید رفتن

اگه بخوام خدایی نکرده باهاش برم خرید ، باید از تو خونه معلوم کنم که دقیقـــا چی میخوام بخرم ، چند تا میخوام بخرم ، از کجا میخوام بخرم و چقدر وقت لازم دارم برای خرید !


عین یه لیدر تور مسافرتی باید براش برنامه ریزی ارایه کنم


اگه خدایی نکرده خواستم مانتو بخرم ، ولی از یه شال هم خوشم اومد ، بحث پیش میاد که مگه مانتو نمیخوای ؟ چرا وختتو اینجا تلف میکنی ؟


خلاصه که دیه تنها میرم خرید ، نمیبرمش

به اعصابش فشار میاد بیچاره

17:

نوشته اصلي بوسيله lifetime نمايش نوشته ها


سلام
خوب به ندرت این مسئله پیش میاد
وقتی خانم ها تو شرایط خرید برنامه میگیرند مسئله همراهی کمی کم رنگ به نظر میاد و میزان علاقه جهت خرید بیشتر بوجود میاد و این مسئله در صورت عدم وسعت مالی مرد میتونه در صورت عدم مدیریت باعث بروز اختلاف بین زوجین بشهبله درسته
ولی با همراهی نکردن هم مشکل حل نشده و بازهم اختلاف بوجود میاد

18:

تسلیت عرض میکنم بانو

19:

بله خوب قبول هست که زن نیاز به حضور داره حضور برای خرید صرفا مشاهده و ..
ایشالا که روزی نرسه نیاز به خرید برسه و مرد جیب خالی

20:

دقیقااا تنبلی خودشون رو پشتِ پول نداشتنشون مخفی مینمايند
ما حتی حاضریم چیزی هم نخریم
اما بازم نمیان

21:

اين قسمت خيلي جالب بود .


22:

پس چرا مردا همراهی نمی نمايند؟
ایشالله البته بازم اگه تنبل نباشند میتونند شرمنده کم تر بشوند

23:

ای بابا داداش بزار مزدوج بشی بعد ناله بزن

24:

دقيقا توصيف درستي كرديد بانو .

من يكي كه واقعا پا تلايشانزيون دراز كشيدن و ميوه و تخمه خوردن را دوس دارم .


25:

باید مدیریت کرد مسئله رو
نوشته اصلي بوسيله Zahra نمايش نوشته ها
پس چرا مردا همراهی نمی نمايند؟
ایشالله البته بازم اگه تنبل نباشند میتونند شرمنده کم تر بشوند
من مزدوج شدم همراهی میکنم

26:

شما متاهلی خدای نکرده؟

27:

بازم جای شکرش باقیه قصدِ تبلی نداری
مسیرِ سعادت رو به جای شقاوت انتخاب کردی

نوشته اصلي بوسيله shadab نمايش نوشته ها
شما متاهلی خدای نکرده؟
زبونم لال
نه خدا نکنه

28:

ما چندتایی توخونه داشتیم که مامان ردشون کرد رفتن و حالا درمنزل خودشون حسابی تربیت شدن و جرات ندارن یه پوست تخمه بریزن چون نهایتا باید خودشون تمیز کنن..دست زن برادرام درد نکنه
ولی خوشبختانه درسالهای اخیر این موجودات تنبل نسلشون رو به انقراض رفته و حسابی تربیت شدن

نوشته اصلي بوسيله LifeTime نمايش نوشته ها

باید مدیریت کرد مسئله رو

من مزدوج شدم همراهی میکنم
بزار هروقت گرفتیش مدیریتش کن

29:

جالب اینه ما مجردا بیشتر از متاهلین توپمون پره

30:

عزیزم مردها عاشق دراز کشیدن پای تلویزیون ویللی تللی وخروپف کردن هستند.

ازاین موجودات تنبل چه انتظارهایی داری تو

31:

نه ، ربطی نداره اصلا !

مردها وختی جیبشون پر پول هم هست حوصله خرید ندارن

+ زنها خیلی وختها بدون هیش پولی هم میرن خرید ، مجبور نیستی بخری که ، نیگا کنی هم خوبه

نوشته اصلي بوسيله marde_barani نمايش نوشته ها
البته كه جيب من و اون داره ! چطور نداره ! پولي كه با هزار زحمت دراورديم همينجوري بديم خرج يللي تللي حاج خانم بشه !والله ريرا خانم براي مردها خريد رفتن تفريح نيست و تازه حوصله شونم كلي سر ميره خب ديگه اينم از تفاوتهاي دنياي مردها و زنهاست

آره ، حق با شماست ، این تفاوتهای زن و مرد ه واقعا .


من وختی عصبیم یا از چیزی خیلی ناراحتـــم ، اگه برم گشتی تو بازار بزنم و یه گل سر و یدونه جوراب بخرم ، حالم خوب میشه


این موضو برای هیش مردی قابل درک نیس


نوشته اصلي بوسيله shadab نمايش نوشته ها
شما تجربه داری بگوو واقعا علت خرید نیامدنشون چیه
من خودم عاشق دیدن اجناس بخصوص دستفروش ها هستم حتی اگرچیزی هم نخرم

همسر من که عذابه باهاش خرید رفتن

اگه بخوام خدایی نکرده باهاش برم خرید ، باید از تو خونه معلوم کنم که دقیقـــا چی میخوام بخرم ، چند تا میخوام بخرم ، از کجا میخوام بخرم و چقدر وقت لازم دارم برای خرید !


عین یه لیدر تور مسافرتی باید براش برنامه ریزی ارایه کنم


اگه خدایی نکرده خواستم مانتو بخرم ، ولی از یه شال هم خوشم اومد ، بحث پیش میاد که مگه مانتو نمیخوای ؟ چرا وختتو اینجا تلف میکنی ؟


خلاصه که دیه تنها میرم خرید ، نمیبرمش

به اعصابش فشار میاد بیچاره

32:

نوشته اصلي بوسيله lifetime نمايش نوشته ها


سلام
خوب به ندرت این مسئله پیش میاد
وقتی خانم ها تو شرایط خرید برنامه میگیرند مسئله همراهی کمی کم رنگ به نظر میاد و میزان علاقه جهت خرید بیشتر بوجود میاد و این مسئله در صورت عدم وسعت مالی مرد میتونه در صورت عدم مدیریت باعث بروز اختلاف بین زوجین بشهبله درسته
ولی با همراهی نکردن هم مشکل حل نشده و بازهم اختلاف بوجود میاد

33:

تسلیت عرض میکنم بانو

34:

بله خوب قبول هست که زن نیاز به حضور داره حضور برای خرید صرفا مشاهده و ..
ایشالا که روزی نرسه نیاز به خرید برسه و مرد جیب خالی

35:

دقیقااا تنبلی خودشون رو پشتِ پول نداشتنشون مخفی مینمايند
ما حتی حاضریم چیزی هم نخریم
اما بازم نمیان

36:

اين قسمت خيلي جالب بود .


37:

پس چرا مردا همراهی نمی نمايند؟
ایشالله البته بازم اگه تنبل نباشند میتونند شرمنده کم تر بشوند

38:

ای بابا داداش بزار مزدوج بشی بعد ناله بزن

39:

دقيقا توصيف درستي كرديد بانو .

من يكي كه واقعا پا تلايشانزيون دراز كشيدن و ميوه و تخمه خوردن را دوس دارم .


40:

باید مدیریت کرد مسئله رو
نوشته اصلي بوسيله Zahra نمايش نوشته ها
پس چرا مردا همراهی نمی نمايند؟
ایشالله البته بازم اگه تنبل نباشند میتونند شرمنده کم تر بشوند
من مزدوج شدم همراهی میکنم

41:

شما متاهلی خدای نکرده؟

42:

بازم جای شکرش باقیه قصدِ تبلی نداری
مسیرِ سعادت رو به جای شقاوت انتخاب کردی

نوشته اصلي بوسيله shadab نمايش نوشته ها
شما متاهلی خدای نکرده؟
زبونم لال
نه خدا نکنه

43:

ما چندتایی توخونه داشتیم که مامان ردشون کرد رفتن و حالا درمنزل خودشون حسابی تربیت شدن و جرات ندارن یه پوست تخمه بریزن چون نهایتا باید خودشون تمیز کنن..دست زن برادرام درد نکنه
ولی خوشبختانه درسالهای اخیر این موجودات تنبل نسلشون رو به انقراض رفته و حسابی تربیت شدن

نوشته اصلي بوسيله LifeTime نمايش نوشته ها

باید مدیریت کرد مسئله رو

من مزدوج شدم همراهی میکنم
بزار هروقت گرفتیش مدیریتش کن

44:

جالب اینه ما مجردا بیشتر از متاهلین توپمون پره

45:

چون داریم تو زندگی ها میبینیم
متاهلین بنده خدا ها دیگه نمیتونند بیشتر اعتراض نمايند
ما ولی باید حقشونو بگیریم

46:

موافقم جانم..بریم کمپیون یک میلیون امضا درست کنیم واسه گرفتن حقشون از این ظالمان

47:

واقعـــــــــــــآآآآآآآآ آآآآآآآآ موافقم
هر وقت خواستی هستم + گروهی که همراهیم مینمايند

48:

عکس جالبی بود

49:

سلام
ببخشید من پا برهنه اومدم و
ولی چرا جیب خانما مال خودشون
اما جیب آقایون نه مال جفتشون زرنگید

این تجربه رو من داشتم که میگم ها از خودم نمیگم
بله

50:

هرکاری هم بکنید اگه یه مرد ذاتاً علاقه ای به خرید نداشته باشه عوض بشو نیست که نیست
خب دیگه اینم یکی از اون تفاوت های زن و مردِ که قبولش و کنار اومدن باهاش واسه هردوجنس یه کم سخته
فقط چیزی که پیشنهاد میدم اینه : "خانمها عادت کنید بدون آقایون و به تنهایی برید خرید"
اینجوری هم اعصاب خودتون راحت تره هم اون بنده خدا
البته خانمها دوست دارند گاهی و واسه بعضی خریدها با همسرشون برن بیرون
چقد خوبه که آقایون هم این مسئله رو گاهی درک کنن و کمی از خودخواهی شون دست بردارن
حالا سالی یه مرتبه توی مغازه ها و خیابون بهشون سخت بگذره اتفاقی نمیفته !

51:

همه که مثل هم نیستن / یا هر پنچ انگشت یکی نیستن
یکی مثل من خوشم میاد از خرید کردن ینی دوست دارم همش خرید کنم یا بابا جونم خودش دوست داره خرید کنه

52:

خیلی دلشونم بخواد چرا مثل روزای اول آقایون ذوق وشوق خرید ندارند چرا مردها از خرید رفتن با زنان بیزارند!

53:

مرد مسئول خانواده و نفقه زن هست و اسلام فرموده حقوق زن دراختیار خودشه
و زن وظیفه ای نداره ولی با این احوال بندرت زنی پیدا میشه جیبش مال خودش باشه

54:

شما درست میفرماید خرج خونه با مرد
ولی عزیزم زندگی مشترک یعنی مشترک بودن در همه مسائل
به خدا اگه زن خوب باشه مرد زندگی که هیچ جونشم به پاش میریزه

55:

اولا که مشترک بودن به معنی این نیست که زن خرج خونه بده
زن حتی وظیفه نداره کارمنزل انجام بده ولی بدون هیچ منتی کارطاقت فرسای منل را انجام میئه
چرا دراینجا کسی حرف از اشتراک رکارمنزل نمیده
یابدتر ازاون وقتی که خانم علاوه برکارمنزل .شاغل هم باشه و چندین برابر فرسوده تر بشه باز اقایون حاضر نیستند در کارمنزل مشارکت نمايند
کلا کار خانه داری به نظز اقایون بسیار پیش افتاده و سطح پایین دیده میشه و اصلا به چشم شغل دیده نمیشه .
لدرصورتی که جز مشاغل سخت فراخوان شده و متاسفانه شغلی هست بدون مزد و با ساعت کاری بالا بدون مرحصی و بازنشستگی..


56:

شاداب جون برو اداره کار یا بیمه شکایت کن ...
خودتم که ماشاالله یه پا وکیلی واسه خودت !

57:

اینکه خرج خونه بله حتمی با مرد خونست حق کاملا با شما
اما خانم عزیز کار در خانه از قبیل پخت و پز و تمیز کردن خانه وظیفه نیست یک عشق
که نشون دهنده علاقه زن به زندگیش
تو این زمونه هم که قبول دارید با وجود تکنولیژی خانما دیگه کمتر کار خونه انجام میدن
من خودم به شخصه معتقدم مرد باید در کار خونه کمک کنه
اگه خانم شاغل هم باشن که دیگه واقعا باید بهش کمک بشه
اگه زن احساس کنه مرد نسبت به کار منزل بی تفاوت نیست
علاقش به زندگی بیشتر و به همسرش دو چندان میشه
کلا زندگی یعنی کمک به همدیگر در تمام مسائل

58:

این کلمات (گاهی) و (سالی یک بار) خیلی به دلم نشست !

59:

خدایی این مطلبو هرکی فرموده خیلی کار درست بوده !
اصن انگار از زبون من فرموده (ما مردا)
من خودم توی اولین بوتیک پوشش نخرم دومی دیگه قطعیه مگه اینکه با مغازه دار بحثم بشه و بزنمش 1
زیاد گشتن دنبال پوشش و زیاد پوشش دیدن واسه خرید مثه خرید ادکلن میمونه که بعداز بو کردن چند تا بو بینی دیگه قاطی میکنه و بوهارو خوب تشخیص نمیده !
ولی اینارو به کی بگی آخه...اصن کو گوشش بدهکاره...

60:

چون داریم تو زندگی ها میبینیم
متاهلین بنده خدا ها دیگه نمیتونند بیشتر اعتراض نمايند
ما ولی باید حقشونو بگیریم

61:

موافقم جانم..بریم کمپیون یک میلیون امضا درست کنیم واسه گرفتن حقشون از این ظالمان

62:

واقعـــــــــــــآآآآآآآآ آآآآآآآآ موافقم
هر وقت خواستی هستم + گروهی که همراهیم مینمايند

63:

عکس جالبی بود

64:

سلام
ببخشید من پا برهنه اومدم و
ولی چرا جیب خانما مال خودشون
اما جیب آقایون نه مال جفتشون زرنگید

این تجربه رو من داشتم که میگم ها از خودم نمیگم
بله

65:

هرکاری هم بکنید اگه یه مرد ذاتاً علاقه ای به خرید نداشته باشه عوض بشو نیست که نیست
خب دیگه اینم یکی از اون تفاوت های زن و مردِ که قبولش و کنار اومدن باهاش واسه هردوجنس یه کم سخته
فقط چیزی که پیشنهاد میدم اینه : "خانمها عادت کنید بدون آقایون و به تنهایی برید خرید"
اینجوری هم اعصاب خودتون راحت تره هم اون بنده خدا
البته خانمها دوست دارند گاهی و واسه بعضی خریدها با همسرشون برن بیرون
چقد خوبه که آقایون هم این مسئله رو گاهی درک کنن و کمی از خودخواهی شون دست بردارن
حالا سالی یه مرتبه توی مغازه ها و خیابون بهشون سخت بگذره اتفاقی نمیفته !

66:

همه که مثل هم نیستن / یا هر پنچ انگشت یکی نیستن
یکی مثل من خوشم میاد از خرید کردن ینی دوست دارم همش خرید کنم یا بابا جونم خودش دوست داره خرید کنه

67:

خیلی دلشونم بخواد چرا مثل روزای اول آقایون ذوق وشوق خرید ندارند چرا مردها از خرید رفتن با زنان بیزارند!

68:

مرد مسئول خانواده و نفقه زن هست و اسلام فرموده حقوق زن دراختیار خودشه
و زن وظیفه ای نداره ولی با این احوال بندرت زنی پیدا میشه جیبش مال خودش باشه

69:

شما درست میفرماید خرج خونه با مرد
ولی عزیزم زندگی مشترک یعنی مشترک بودن در همه مسائل
به خدا اگه زن خوب باشه مرد زندگی که هیچ جونشم به پاش میریزه

70:

اولا که مشترک بودن به معنی این نیست که زن خرج خونه بده
زن حتی وظیفه نداره کارمنزل انجام بده ولی بدون هیچ منتی کارطاقت فرسای منل را انجام میئه
چرا دراینجا کسی حرف از اشتراک رکارمنزل نمیده
یابدتر ازاون وقتی که خانم علاوه برکارمنزل .شاغل هم باشه و چندین برابر فرسوده تر بشه باز اقایون حاضر نیستند در کارمنزل مشارکت نمايند
کلا کار خانه داری به نظز اقایون بسیار پیش افتاده و سطح پایین دیده میشه و اصلا به چشم شغل دیده نمیشه .
لدرصورتی که جز مشاغل سخت فراخوان شده و متاسفانه شغلی هست بدون مزد و با ساعت کاری بالا بدون مرحصی و بازنشستگی..


71:

شاداب جون برو اداره کار یا بیمه شکایت کن ...
خودتم که ماشاالله یه پا وکیلی واسه خودت !

72:

اینکه خرج خونه بله حتمی با مرد خونست حق کاملا با شما
اما خانم عزیز کار در خانه از قبیل پخت و پز و تمیز کردن خانه وظیفه نیست یک عشق
که نشون دهنده علاقه زن به زندگیش
تو این زمونه هم که قبول دارید با وجود تکنولیژی خانما دیگه کمتر کار خونه انجام میدن
من خودم به شخصه معتقدم مرد باید در کار خونه کمک کنه
اگه خانم شاغل هم باشن که دیگه واقعا باید بهش کمک بشه
اگه زن احساس کنه مرد نسبت به کار منزل بی تفاوت نیست
علاقش به زندگی بیشتر و به همسرش دو چندان میشه
کلا زندگی یعنی کمک به همدیگر در تمام مسائل

73:

این کلمات (گاهی) و (سالی یک بار) خیلی به دلم نشست !

74:

خدایی این مطلبو هرکی فرموده خیلی کار درست بوده !
اصن انگار از زبون من فرموده (ما مردا)
من خودم توی اولین بوتیک پوشش نخرم دومی دیگه قطعیه مگه اینکه با مغازه دار بحثم بشه و بزنمش 1
زیاد گشتن دنبال پوشش و زیاد پوشش دیدن واسه خرید مثه خرید ادکلن میمونه که بعداز بو کردن چند تا بو بینی دیگه قاطی میکنه و بوهارو خوب تشخیص نمیده !
ولی اینارو به کی بگی آخه...اصن کو گوشش بدهکاره...

75:میگم حالا اینجا، یکدفعه دستورات و احکام اسلامی چه خوب شد ها!!!
همون اسلام فرموده زن بدون اجازه شوهر اجازه نداره بره بیرون.

بره خارج از کشور و ...

.

چطور توی یه تاپیکی میفرمودی این دستورات اسلامی نیست.

یا میفرمودی غلطه.

خوب شد وضع قوانین و احکام دست اهلش بود ها.

وگرنه اگه میدادن دست یکی مثل تو، معلوم نبود چی از آب در میومد.

76:

نیاز به شکایت نیست چه اگر شکایت بشه قانون دقیقا همینی میگه که من فرمودم
میگه مرد باید کلفت بگیره و حتی بابت شیر دادن به بچه هم پول دریافت کنه
اونوقت خربیار و باقالی بار کنپس بهتره کدخدامنشی حل بشه

77:

آخه میترسم ضرر کنید...
حالا اگه بگه کلفت بیاره که خوبه...شاید بگه بره یه زن دیگه بگیره !

78:

ببین اگر بجای قیلم دیدن مثل من پای حرفهای روحانیون و کارشناسان دینی مشستی متوجه میشدی بیرون رفتن زن با اجازه شوهر فقط وقتی میتونه اجرابشه که زن جایی بر خلاف شئونات خانواده بره
بله جانم .برو کمی اطلاعاتت بالا ببر

79:

نه دیگه مطمئن باشید چیزی که من میگم میگه
قبول ندارید از مستر پرزیدنت که حقوق میخونه بپرس
من کلا هرچی مربوط به زن باشه فوت آبم

80:

پس خدا به داد شوهرت برسه....صداش بیاد بالا با ماده و تبصره زدی تو دهنش دیگه ؟؟؟

81:

چه جور عشقی که با اجبار باید انجام بشه
زن ایرانی بدلیل فقر فرعنگی و دینی کارمنزل را وظیفه خود میدونه و مطمئن باشید اگر متوجه خیلی قضایا بشه جریان فرق میکنه
ااگر عشق دوطرفه هست چرا مرد از خستگی و فرسودگی همسر ناراحت نمیشه و حتی کارهای شخصی خود راهم گردن زن میندازه
تکنولوژی هرچقدر پیشرفت کنه کارمنزل بازم سخته
تکنولوژی بیشتر در پوشش شستن وظرف شستن و جارو کمک زن کرده
ولی همون ظرفشویی میدونید چقدر وقت میبره تا ظروف تمیز و اماده برای گذاشتن در ماشین بشه
یا جاروبرقی .ایا جارو خودش کار میکنه یا کسی باید مدتها وقت بگذاره تا جارو انجام بشه
تقریبا به همون اندازه جارو دستی زدن وقت میبره
ولی کارمنزل فقط این سه تا نیست..اگر زن بودین متوجه میشدید من چی میگم
متاسفانه این عدم درک زن و مرد ازهم باعث تمام مشکلات زندگیه

82:

ابدا
من شوهری انتخاب میکنم که زن رو درک کنه.


83:

شاداب الان توی چند تا جبهه درگیری ها...مواظب خودت باش !

84:

منظور از درک اینه که ظرفارو بشوره و جارو پارو کنه و کهنه بچه بچه عوض کنه دیگه !؟

85:

به نظرتون اشکال داره؟
فکر نمی کنید این تفکر شما و تمسخرکردن کارمنزل بدلیل عقب موندگی کشورهای جهان سومی مثل ماست
چطور در همه مسائل الگوی ما امریکا و کشورهای غربی و اروپاییه
ولی در اشتراک کارمنزل که میرسه اونا اخ و بد و نفهم میشن
میدونید اگر این کارهایی که بهنظر شما خیلی پیش پاافتاده هست انجام نشه چه اتفاقی میفته؟
لطفا به سوال اخرم با ذکر مصداق ها جواب بدین

86:

سلام
نوشته اصلي بوسيله zahra نمايش نوشته ها

زبونم لال
نه خدا نکنه
این جوک هارو زیاد شنیده ایم خیلی قدیمی شده
نوشته اصلي بوسيله shadab نمايش نوشته ها
مرد مسئول خانواده و نفقه زن هست و اسلام فرموده حقوق زن دراختیار خودشه
و زن وظیفه ای نداره ولی با این احوال بندرت زنی پیدا میشه جیبش مال خودش باشه
اولا که مشترک بودن به معنی این نیست که زن خرج خونه بده
زن حتی وظیفه نداره کارمنزل انجام بده ولی بدون هیچ منتی کارطاقت فرسای منل را انجام میئه
چرا دراینجا کسی حرف از اشتراک رکارمنزل نمیده
یابدتر ازاون وقتی که خانم علاوه برکارمنزل .شاغل هم باشه و چندین برابر فرسوده تر بشه باز اقایون حاضر نیستند در کارمنزل مشارکت نمايند
کلا کار خانه داری به نظز اقایون بسیار پیش افتاده و سطح پایین دیده میشه و اصلا به چشم شغل دیده نمیشه .
لدرصورتی که جز مشاغل سخت فراخوان شده و متاسفانه شغلی هست بدون مزد و با ساعت کاری بالا بدون مرحصی و بازنشستگی..

خوبه که اعتراف کردین برای همین انقدر به احکام اسلامی گیر میدین؟
و فکر میکنید اسلام حقوق زن رو زیر پا گذاشته؟!
اسلام شیر دادن زن به فرزند خود رو وظیفه زن ندونسته حتی زن میتونه طلب پول کنه
و خیلی از مزایای دیگه
خوشحالم که به همتون ثابت شده ولی امان از بنده نا شکر خدا مدام اعتراض و قُر زدن...


87:

من ازپس همتون برمیام نگران نباشید

88:

من به همه اجکام گیر ندادم
فقط میگم بعضی احکام مختص وقت عرب 1400 سال قبل بوده
چون مصادیقش وجود داشته
این حرف من نیست بلکه تغیرر بسیاری از اجکام در سالهای اخیر دقیقا تایید نماينده تفکر من هست

89:

لابد این حرف حق سرنوشت هم چون به مذاق شما نمیاد احکام عرب 1400 سال فبلِ؟!
نوشته اصلي بوسيله sarnavesht نمايش نوشته ها


میگم حالا اینجا، یکدفعه دستورات و احکام اسلامی چه خوب شد ها!!!
همون اسلام فرموده زن بدون اجازه شوهر اجازه نداره بره بیرون.

بره خارج از کشور و ...

.

چطور توی یه تاپیکی میفرمودی این دستورات اسلامی نیست.

یا میفرمودی غلطه.

خوب شد وضع قوانین و احکام دست اهلش بود ها.

وگرنه اگه میدادن دست یکی مثل تو، معلوم نبود چی از آب در میومد.

90:میگم حالا اینجا، یکدفعه دستورات و احکام اسلامی چه خوب شد ها!!!
همون اسلام فرموده زن بدون اجازه شوهر اجازه نداره بره بیرون.

بره خارج از کشور و ...

.

چطور توی یه تاپیکی میفرمودی این دستورات اسلامی نیست.

یا میفرمودی غلطه.

خوب شد وضع قوانین و احکام دست اهلش بود ها.

وگرنه اگه میدادن دست یکی مثل تو، معلوم نبود چی از آب در میومد.

91:

نیاز به شکایت نیست چه اگر شکایت بشه قانون دقیقا همینی میگه که من فرمودم
میگه مرد باید کلفت بگیره و حتی بابت شیر دادن به بچه هم پول دریافت کنه
اونوقت خربیار و باقالی بار کنپس بهتره کدخدامنشی حل بشه

92:

آخه میترسم ضرر کنید...
حالا اگه بگه کلفت بیاره که خوبه...شاید بگه بره یه زن دیگه بگیره !

93:

ببین اگر بجای قیلم دیدن مثل من پای حرفهای روحانیون و کارشناسان دینی مشستی متوجه میشدی بیرون رفتن زن با اجازه شوهر فقط وقتی میتونه اجرابشه که زن جایی بر خلاف شئونات خانواده بره
بله جانم .برو کمی اطلاعاتت بالا ببر

94:

نه دیگه مطمئن باشید چیزی که من میگم میگه
قبول ندارید از مستر پرزیدنت که حقوق میخونه بپرس
من کلا هرچی مربوط به زن باشه فوت آبم

95:

پس خدا به داد شوهرت برسه....صداش بیاد بالا با ماده و تبصره زدی تو دهنش دیگه ؟؟؟

96:

چه جور عشقی که با اجبار باید انجام بشه
زن ایرانی بدلیل فقر فرعنگی و دینی کارمنزل را وظیفه خود میدونه و مطمئن باشید اگر متوجه خیلی قضایا بشه جریان فرق میکنه
ااگر عشق دوطرفه هست چرا مرد از خستگی و فرسودگی همسر ناراحت نمیشه و حتی کارهای شخصی خود راهم گردن زن میندازه
تکنولوژی هرچقدر پیشرفت کنه کارمنزل بازم سخته
تکنولوژی بیشتر در پوشش شستن وظرف شستن و جارو کمک زن کرده
ولی همون ظرفشویی میدونید چقدر وقت میبره تا ظروف تمیز و اماده برای گذاشتن در ماشین بشه
یا جاروبرقی .ایا جارو خودش کار میکنه یا کسی باید مدتها وقت بگذاره تا جارو انجام بشه
تقریبا به همون اندازه جارو دستی زدن وقت میبره
ولی کارمنزل فقط این سه تا نیست..اگر زن بودین متوجه میشدید من چی میگم
متاسفانه این عدم درک زن و مرد ازهم باعث تمام مشکلات زندگیه

97:

ابدا
من شوهری انتخاب میکنم که زن رو درک کنه.


98:

شاداب الان توی چند تا جبهه درگیری ها...مواظب خودت باش !

99:

منظور از درک اینه که ظرفارو بشوره و جارو پارو کنه و کهنه بچه بچه عوض کنه دیگه !؟

100:

به نظرتون اشکال داره؟
فکر نمی کنید این تفکر شما و تمسخرکردن کارمنزل بدلیل عقب موندگی کشورهای جهان سومی مثل ماست
چطور در همه مسائل الگوی ما امریکا و کشورهای غربی و اروپاییه
ولی در اشتراک کارمنزل که میرسه اونا اخ و بد و نفهم میشن
میدونید اگر این کارهایی که بهنظر شما خیلی پیش پاافتاده هست انجام نشه چه اتفاقی میفته؟
لطفا به سوال اخرم با ذکر مصداق ها جواب بدین

101:

سلام
نوشته اصلي بوسيله zahra نمايش نوشته ها

زبونم لال
نه خدا نکنه
این جوک هارو زیاد شنیده ایم خیلی قدیمی شده
نوشته اصلي بوسيله shadab نمايش نوشته ها
مرد مسئول خانواده و نفقه زن هست و اسلام فرموده حقوق زن دراختیار خودشه
و زن وظیفه ای نداره ولی با این احوال بندرت زنی پیدا میشه جیبش مال خودش باشه
اولا که مشترک بودن به معنی این نیست که زن خرج خونه بده
زن حتی وظیفه نداره کارمنزل انجام بده ولی بدون هیچ منتی کارطاقت فرسای منل را انجام میئه
چرا دراینجا کسی حرف از اشتراک رکارمنزل نمیده
یابدتر ازاون وقتی که خانم علاوه برکارمنزل .شاغل هم باشه و چندین برابر فرسوده تر بشه باز اقایون حاضر نیستند در کارمنزل مشارکت نمايند
کلا کار خانه داری به نظز اقایون بسیار پیش افتاده و سطح پایین دیده میشه و اصلا به چشم شغل دیده نمیشه .
لدرصورتی که جز مشاغل سخت فراخوان شده و متاسفانه شغلی هست بدون مزد و با ساعت کاری بالا بدون مرحصی و بازنشستگی..

خوبه که اعتراف کردین برای همین انقدر به احکام اسلامی گیر میدین؟
و فکر میکنید اسلام حقوق زن رو زیر پا گذاشته؟!
اسلام شیر دادن زن به فرزند خود رو وظیفه زن ندونسته حتی زن میتونه طلب پول کنه
و خیلی از مزایای دیگه
خوشحالم که به همتون ثابت شده ولی امان از بنده نا شکر خدا مدام اعتراض و قُر زدن...


102:

من ازپس همتون برمیام نگران نباشید

103:

من به همه اجکام گیر ندادم
فقط میگم بعضی احکام مختص وقت عرب 1400 سال قبل بوده
چون مصادیقش وجود داشته
این حرف من نیست بلکه تغیرر بسیاری از اجکام در سالهای اخیر دقیقا تایید نماينده تفکر من هست

104:

لابد این حرف حق سرنوشت هم چون به مذاق شما نمیاد احکام عرب 1400 سال فبلِ؟!
نوشته اصلي بوسيله sarnavesht نمايش نوشته ها


میگم حالا اینجا، یکدفعه دستورات و احکام اسلامی چه خوب شد ها!!!
همون اسلام فرموده زن بدون اجازه شوهر اجازه نداره بره بیرون.

بره خارج از کشور و ...

.

چطور توی یه تاپیکی میفرمودی این دستورات اسلامی نیست.

یا میفرمودی غلطه.

خوب شد وضع قوانین و احکام دست اهلش بود ها.

وگرنه اگه میدادن دست یکی مثل تو، معلوم نبود چی از آب در میومد.

105:

بله بله...کاملا مشخصه...

106:

به سرنوشت جواب دادم میتونید دربالا ملاحظه کنید

107:

نوشته اصلي بوسيله shadab نمايش نوشته ها
ببین اگر بجای قیلم دیدن مثل من پای حرفهای روحانیون و کارشناسان دینی مشستی متوجه میشدی بیرون رفتن زن با اجازه شوهر فقط وقتی میتونه اجرابشه که زن جایی بر خلاف شئونات خانواده بره
بله جانم .برو کمی اطلاعاتت بالا ببر
ببخشید این تکست رو ندیده بودم به شما عرض کنم خیر این نیست
احکام اسلامی کاملاً واضح و روشن هستن زن باید برای
رفتن از خانه از شوهر خود اجازه بگیرد
حتی اگر بخواهد به خانه اقوام که نزدیکی خانه خود باشد
برود و رفتن بیرون کارِ هر روزش باشد با این حال موظف هست
بار دیگر برای رفتن بیرون اجازه بگیرد احکام اسلامی را نمیتوان عوض کرد

اولاً باید عرض کنم، نفس اطاعت دلیل بر تحقیر نیست و
در اطاعت زن از مرد تحقیری مشاهده نمی شود .


کما اینکه خداوند به امت خود دستور داده که از رسول و اولیاء اطاعت نمايند .


" اطیعوا الله واطیعوا الرّسول واولی الامرمنکم ‌" {سوره نساء،آیه59}
بنابراین بحث اطاعت فی حد نفسه مفهوم تحقیر را ندارد

زن ممكن هست مورد تعرض بیگانگان برنامه بگيرد و مرد به خاطر حفظ ناموس خايشانش اجازه نمى‏دهد
همسرش بدون اطلاع او از خانه خارج شود.

مرد براى اطمينان خاطر خايشانش و براى مصونيت
زن بايد در جريان آمد و شد همسرش به خانه و خارج از اون برنامه بگيرد.
با توجه به آسيب‏پذيرى زن در محافل و همنشينى‏ها، به مرد اين حق داده شد،
تا براى كنترل همسر خايشانش به او اجازه خروج از خانه را بدهد يا ندهد.

اين كه خروج زن
از منزل با اجازه شوهر باشد به خاطر حفظ و صيانت زندگى خانوادگى هست
تا خداى ناكرده در زندگى مشترك زناشايشانى مخاطراتى پيش نيايد كه موجب
از هم پاشيدگى زندگى مشترك شود و البته ممكن هست شخصى از اين مطلب سوء هستفاده كند
و زن را تحت فشار برنامه دهد كه در اين صورت اين ربطى به اصل حكم ندارد.


اصل حكم براى تضمين سلامت خانواده هست.


108:


مشخصه ازاحکاام جدیدبی اطلاعید

109:

خانم شاداب چطور کارهای منزل رو وظیفه زنان نمیدونید حالا تا اینجا درست
مشکلی نیست احکام درستِ اسلامه نمیشه ایراد بگیریم
ولی احکامی که میبینید به نفعتون نیست اعتراض میکنید؟
شما چجور مسلمانی هستید که اطلاع از احکام اسلامی ندارید؟
مگر خداوند نفرموده هر شخصه مسلمانی موظفه راجب به تمام ادیان تحقیق کنه؟؟
آیا مسلمانی شما فقط از روی تقلیدِ؟

110:

احکام جدید؟ مگر میشه احکام خدا رو عوض کرد؟ چرا مردها از خرید رفتن با زنان بیزارند!
با این حرف شما نعوذبالله دین اسلام کامل نیست و باید به حال شیعه زار زار گریه کنیم
و دو دستی بر سر فرق خود بکوبیم که این نمیتونه دین خوبی باشه

111:

میدونستیدخبرگان رهبری وخودرهبری اجازه دارن اجکام رابنابرمصلحت عوض نمايند؟

112:

من دیگه بحث رو ادامه نمیدم فقط ختم کلام به شما بگویم افکار شما از ریشه و بن مشکل داره
و این راهی که شما میری پايه اً اشتباهه
موفق باشید

113:

به خدا من هیچ وقت این طرز تفکر ندارمک که فکر کنم زن کلفت خونست
نه خیر همونقدر که مرد احترام داره زن هم داره
من همیشه به همسرم اگه ازدواج کنم کمک میکنم
خدای نه از سر وظیفه از سر علاقه و دوستی
دوست ندارم به تنهایی همه کارا رو انجام بده
جدی این واقعیت که اگه ما همدیگر درک کنیم خیلی از مشکلات حل میشه

114:


ببین خودت شروع کردی ها.

میدونی که من جواب کوبنده میدم ها.
پس سر به سر من نزار.

حتما تو عقل کل هستی و فقط خودت احکام رو بلدی.

:

اطاعت زن از شوهر در چه امورى واجب نيست؟ ج.

فقط در امر هستمتاعات و خروج از منزل واجب هست.


به اعمال دينى و مراسم مذهبى ـ مثل نماز جمعه و راهپيمايى ـ علاقه دارم، لكن شوهرم رضايت نمى دهد، تكليف من چيست؟ ج.

نمى توانيد برايشاند.آيا زن بدون اجازه شوهر مى تواند براى فعاليت هاى سياسى و اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى از منزل خارج شود؟ ج.

خير، نمى تواند.
---------

مرد باید کار کنه و خرج زنشو بده.

براش کنیز بگیره که کار منزل نکنه.

اگه احیانا خانم خواست که یه بچه هم بدنیا بیاره، باید خرج شیر دادنش و غیره رو بده.
خب همه ی اینا قبول.

اسلام فرموده.


ولی طبق فرمایش سرکار حجت اسلام و مسلمین خانم شاداب ()، همون یه ذره حقی که مرد بر زن هم داشت، برداشته شد.

همگی بفرستید اون صلوات قشنگه رو.
اینجور در ازدواج، مرد حکم بردگی رو هم میگیره.

فقط باید کار بکنه و هی حقی نداره.


115:

پس نفقه و کنیز گرفتن برای زن و پول دادن به زن برای شیر دادن به بچه هم مال اعراب 1400 پیش بوده.

بابا مگه احکام دینی اسلام بچه بازیه.اگه بعضی از احکام در سال های اخیر (البته در تمامی وقت های بعضی از احکام تغییر میکرده و نه فقط در این سال اخیر) تغییر کرده، از روی هول هولکی یا تفکر تو امثال تو نبوده که.

یه عده نشستن و مدت زیاد روی احکام بحث و فرمودگو کردن تا بتونن یه حکم رو تغییر بدن.

اینجور که با افکارت آشنا شدیم، تو کلا عدالت در احکام رو از بین میبری.


توی حکم دادن هم اصلا انصاف داشتن رو عایت نمیکنی.

پس صلاحیتشو نداری.


چون این چیزا کار هر کسی نیست.

کار من هم نیست.


116:

اگر واقعا طرز فکرتون این باشه خیلی خوبه

117:

بعضی ازمجتهذین وروحانیون نظرشون غیرازاینه
ختماشماخیلی عادلی که اززن انتظاربردگی داری وازمرد انتظارریاست و...استغفرالله

118:

عجب!!!

حالا من که قوانین اسلامی رو میگم، بردگی میشه، ولی تو که طبق میل خودت احکام رو تغییر میدی و حق و حقوق مرد رو ازش میگیری، بردگی نیست؟

من کی فرمودم زن برده باشه؟!!! من فرمودم اسلام اون حق و حقوق رو به زن و مرد داده.

تو حالا میای میگی اون چیزایی که به مرد داده، مال 1400 سال پیش اعرابه و باید برداشته بشه، ولی بقیه احکام که به زن داده، خیلی هم خوب هستن و عالی.

اشکالی هم نداره که مال 1400 سال پیش هستن.

تو کلا هیچ حقی برای مردا قایل نمیشی، بردگی نیست؟

شاداب با بچه که صحبت نمیکنی که متوجه نشه منظورت چیه.

-----

اون بعضی از مجتهدین هم اسم ببر و نمونه بیار.

البته از مجتهدین واجد شرایط، نه مجتهد الکی آبکی.


119:

اگرفرمودم وظیفه زن کار منزل نیست برای کسانی بود که وظایف سنگین کارمنزل را به عهده زن میدونند دررصورتی که درکشورهای غیرمسلمان هم مرداننن دوشادوش زن کارمنزل وبچه داری انجام میدن وبه چشم بردهه وکلفت به زن نگاه نمیشه
مجتهد وقتی اسم مجتهد خورد ورساله چاپ کرد یعنی واجداالشرایط
متاسفماعتراض به غیردینی برخورد کردن مسئولان باعث کنارگذاشتن مجتهد روشنفکر میشه
دیانت باسیاست یکی شدن یعنی این

120:

بله بله...کاملا مشخصه...

121:

به سرنوشت جواب دادم میتونید دربالا ملاحظه کنید

122:

نوشته اصلي بوسيله shadab نمايش نوشته ها
ببین اگر بجای قیلم دیدن مثل من پای حرفهای روحانیون و کارشناسان دینی مشستی متوجه میشدی بیرون رفتن زن با اجازه شوهر فقط وقتی میتونه اجرابشه که زن جایی بر خلاف شئونات خانواده بره
بله جانم .برو کمی اطلاعاتت بالا ببر
ببخشید این تکست رو ندیده بودم به شما عرض کنم خیر این نیست
احکام اسلامی کاملاً واضح و روشن هستن زن باید برای
رفتن از خانه از شوهر خود اجازه بگیرد
حتی اگر بخواهد به خانه اقوام که نزدیکی خانه خود باشد
برود و رفتن بیرون کارِ هر روزش باشد با این حال موظف هست
بار دیگر برای رفتن بیرون اجازه بگیرد احکام اسلامی را نمیتوان عوض کرد

اولاً باید عرض کنم، نفس اطاعت دلیل بر تحقیر نیست و
در اطاعت زن از مرد تحقیری مشاهده نمی شود .


کما اینکه خداوند به امت خود دستور داده که از رسول و اولیاء اطاعت نمايند .


" اطیعوا الله واطیعوا الرّسول واولی الامرمنکم ‌" {سوره نساء،آیه59}
بنابراین بحث اطاعت فی حد نفسه مفهوم تحقیر را ندارد

زن ممكن هست مورد تعرض بیگانگان برنامه بگيرد و مرد به خاطر حفظ ناموس خايشانش اجازه نمى‏دهد
همسرش بدون اطلاع او از خانه خارج شود.

مرد براى اطمينان خاطر خايشانش و براى مصونيت
زن بايد در جريان آمد و شد همسرش به خانه و خارج از اون برنامه بگيرد.
با توجه به آسيب‏پذيرى زن در محافل و همنشينى‏ها، به مرد اين حق داده شد،
تا براى كنترل همسر خايشانش به او اجازه خروج از خانه را بدهد يا ندهد.

اين كه خروج زن
از منزل با اجازه شوهر باشد به خاطر حفظ و صيانت زندگى خانوادگى هست
تا خداى ناكرده در زندگى مشترك زناشايشانى مخاطراتى پيش نيايد كه موجب
از هم پاشيدگى زندگى مشترك شود و البته ممكن هست شخصى از اين مطلب سوء هستفاده كند
و زن را تحت فشار برنامه دهد كه در اين صورت اين ربطى به اصل حكم ندارد.


اصل حكم براى تضمين سلامت خانواده هست.


123:


مشخصه ازاحکاام جدیدبی اطلاعید

124:

خانم شاداب چطور کارهای منزل رو وظیفه زنان نمیدونید حالا تا اینجا درست
مشکلی نیست احکام درستِ اسلامه نمیشه ایراد بگیریم
ولی احکامی که میبینید به نفعتون نیست اعتراض میکنید؟
شما چجور مسلمانی هستید که اطلاع از احکام اسلامی ندارید؟
مگر خداوند نفرموده هر شخصه مسلمانی موظفه راجب به تمام ادیان تحقیق کنه؟؟
آیا مسلمانی شما فقط از روی تقلیدِ؟

125:

احکام جدید؟ مگر میشه احکام خدا رو عوض کرد؟ چرا مردها از خرید رفتن با زنان بیزارند!
با این حرف شما نعوذبالله دین اسلام کامل نیست و باید به حال شیعه زار زار گریه کنیم
و دو دستی بر سر فرق خود بکوبیم که این نمیتونه دین خوبی باشه

126:

میدونستیدخبرگان رهبری وخودرهبری اجازه دارن اجکام رابنابرمصلحت عوض نمايند؟

127:

من دیگه بحث رو ادامه نمیدم فقط ختم کلام به شما بگویم افکار شما از ریشه و بن مشکل داره
و این راهی که شما میری پايه اً اشتباهه
موفق باشید

128:

به خدا من هیچ وقت این طرز تفکر ندارمک که فکر کنم زن کلفت خونست
نه خیر همونقدر که مرد احترام داره زن هم داره
من همیشه به همسرم اگه ازدواج کنم کمک میکنم
خدای نه از سر وظیفه از سر علاقه و دوستی
دوست ندارم به تنهایی همه کارا رو انجام بده
جدی این واقعیت که اگه ما همدیگر درک کنیم خیلی از مشکلات حل میشه

129:


ببین خودت شروع کردی ها.

میدونی که من جواب کوبنده میدم ها.
پس سر به سر من نزار.

حتما تو عقل کل هستی و فقط خودت احکام رو بلدی.

:

اطاعت زن از شوهر در چه امورى واجب نيست؟ ج.

فقط در امر هستمتاعات و خروج از منزل واجب هست.


به اعمال دينى و مراسم مذهبى ـ مثل نماز جمعه و راهپيمايى ـ علاقه دارم، لكن شوهرم رضايت نمى دهد، تكليف من چيست؟ ج.

نمى توانيد برايشاند.آيا زن بدون اجازه شوهر مى تواند براى فعاليت هاى سياسى و اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى از منزل خارج شود؟ ج.

خير، نمى تواند.
---------

مرد باید کار کنه و خرج زنشو بده.

براش کنیز بگیره که کار منزل نکنه.

اگه احیانا خانم خواست که یه بچه هم بدنیا بیاره، باید خرج شیر دادنش و غیره رو بده.
خب همه ی اینا قبول.

اسلام فرموده.


ولی طبق فرمایش سرکار حجت اسلام و مسلمین خانم شاداب ()، همون یه ذره حقی که مرد بر زن هم داشت، برداشته شد.

همگی بفرستید اون صلوات قشنگه رو.
اینجور در ازدواج، مرد حکم بردگی رو هم میگیره.

فقط باید کار بکنه و هی حقی نداره.


130:

پس نفقه و کنیز گرفتن برای زن و پول دادن به زن برای شیر دادن به بچه هم مال اعراب 1400 پیش بوده.

بابا مگه احکام دینی اسلام بچه بازیه.اگه بعضی از احکام در سال های اخیر (البته در تمامی وقت های بعضی از احکام تغییر میکرده و نه فقط در این سال اخیر) تغییر کرده، از روی هول هولکی یا تفکر تو امثال تو نبوده که.

یه عده نشستن و مدت زیاد روی احکام بحث و فرمودگو کردن تا بتونن یه حکم رو تغییر بدن.

اینجور که با افکارت آشنا شدیم، تو کلا عدالت در احکام رو از بین میبری.


توی حکم دادن هم اصلا انصاف داشتن رو عایت نمیکنی.

پس صلاحیتشو نداری.


چون این چیزا کار هر کسی نیست.

کار من هم نیست.


131:

اگر واقعا طرز فکرتون این باشه خیلی خوبه

132:

بعضی ازمجتهذین وروحانیون نظرشون غیرازاینه
ختماشماخیلی عادلی که اززن انتظاربردگی داری وازمرد انتظارریاست و...استغفرالله

133:

عجب!!!

حالا من که قوانین اسلامی رو میگم، بردگی میشه، ولی تو که طبق میل خودت احکام رو تغییر میدی و حق و حقوق مرد رو ازش میگیری، بردگی نیست؟

من کی فرمودم زن برده باشه؟!!! من فرمودم اسلام اون حق و حقوق رو به زن و مرد داده.

تو حالا میای میگی اون چیزایی که به مرد داده، مال 1400 سال پیش اعرابه و باید برداشته بشه، ولی بقیه احکام که به زن داده، خیلی هم خوب هستن و عالی.

اشکالی هم نداره که مال 1400 سال پیش هستن.

تو کلا هیچ حقی برای مردا قایل نمیشی، بردگی نیست؟

شاداب با بچه که صحبت نمیکنی که متوجه نشه منظورت چیه.

-----

اون بعضی از مجتهدین هم اسم ببر و نمونه بیار.

البته از مجتهدین واجد شرایط، نه مجتهد الکی آبکی.


134:

اگرفرمودم وظیفه زن کار منزل نیست برای کسانی بود که وظایف سنگین کارمنزل را به عهده زن میدونند دررصورتی که درکشورهای غیرمسلمان هم مرداننن دوشادوش زن کارمنزل وبچه داری انجام میدن وبه چشم بردهه وکلفت به زن نگاه نمیشه
مجتهد وقتی اسم مجتهد خورد ورساله چاپ کرد یعنی واجداالشرایط
متاسفماعتراض به غیردینی برخورد کردن مسئولان باعث کنارگذاشتن مجتهد روشنفکر میشه
دیانت باسیاست یکی شدن یعنی این

135:


یه نکته هم من بگم اگه یه نگاهی به سوره های جز 1 و 5 بندازیم (تفسیرش)متوجه میشین که زن به جز نقش همسر داری وظیفه دیگه ای نداره و وظیفه تربیت فرزندان که مشترکه
حالا این خانم ها بزرگوارن که کارا های خونه رو بدون چشم داشت انجام میدن

136:

ممنون.از سخن ارزشمند وبسیار سنجیده شما
در قران خطاب به مرد امده ما ازجنس خودتان همسری افریدیم که شمادرکنارش ارامش یابی

البته ارامش بخشی مال هردوجنسه وبرکسی پوشیده نیست این نقش درزن بسیارقوی تره

137:

نکنه شما هم شبیه همسر ِ من هستی ؟

138:

اقایون فکر میکنن که چیزهایی که خانمها میخرن پول خراب کردن هست ..

برای همین مدام غرغر میکنن

البته خسیس بودن اکثر یت اقایون هم بی تاثیر نیست

139:

اگه آقایون خریدم بیان توقع دارن از اولین مغازه همه چیزو بخریم وتموم کنیم خریدو
همون بهتر که نمیان!

140:

وقتی بدون آقایون بری خرید غرغر نمیشنوی.
درضمن آقایون زیاد خرید نمیان چون تحمل اینو ندارن که جلوچشمشون جیبشون خالی شه.
برعکس بنیه قوی که دارن زود خسته میشن آخه تنبلن نمیتونن دوقدم راه برن ازبس باماشین اینورواونور میرن.

141:

منم موافقم اما نه با این لحن
اگه متاهل شدی مسئولی که به نیازهای همسر رسیدگی کنی، خرید کردن هم یک نیاز هستش
مشکل اصلی من به شخصه مشکلات مالی هست که برادر قطره هم اشاره داشتند وگرنه من از خریدهایی که بودجه توی اون ها مشخص شده هستقبال میکنم و مخصوصا خریدهایی که فقط باید همراهی کنم و پول ندم


نوشته اصلي بوسيله shadab نمايش نوشته ها
جالب اینه ما مجردا بیشتر از متاهلین توپمون پره
بانو کم کم میخواستم بهتون سال دهم ازدواجتون رو تبریک بگم چقد تو پتون از شوهر نداشته تون پره

142:تیکه ی ِ اول ِ حرفات تو حلقم واقعا

اما تیکه ی ِ دوم رو اشتباه می کنی ! من این موضوع رو خوب میدونم !
البته من خودم هم اصلا تو خرید خوش اخلاق نیستم ..
برای ِ خودم هم یه مغازه نشون کردم ، رفیق شده باهام ، سلیقه و تیپی که میخوام رو میدونه ، هر وقت میرم دیگه فقط سلام علیک می کنیم و مثلا میگم کاپشن می خوام ، بعد اون خودش میره میاره ، منم خب یقینا می پسندم و بعدشم خودش با خودش چونه میزنه برا قیمت
آخه خداییش کی حال داره خرید با این تایم ِ کم رو ، با دو ساعت چرخش ِ الکی - که امکان داره در بینش یک مسابقه ی ِ مهم ِ فوتبال رو هم از دست بدی :دی - عوض کنه ؟

جدای ِ از شوخی ؛ پارت ِ دوم ِ حرفات خیلی برای ِ آقایون می تونه مفید باشه ..
اگر این رو بفهمن ، خیلی وقتا زندگیشون قشنگتر میشه ..


143:

خب تو اطرافیانم دیدم که میگم و در برنامه های تلویزیونی
کلا اکثر اطلاعات من از فرمودگوهای خانوادگی ومصاحبه با خانواده ها و توصیه های روانشناسی و دینیو کتب و مجلات بدست میاد بدست میاد
درمورد شماهم باید دید اینده چی میگه .فعلا این حرفا درحد شعاره
همسرتون همچین با پنپه سرخواهد برید که خودتم نفهمی چی شد

144:

نامرد 4سالهسرکارمون گذاشتی و خودتو دختر جا زدی بازم ادای دخترارو درمیاری
جنسیتت تو میت لو رفت بسه دیگه
نوشته اصلي بوسيله hani74 نمايش نوشته ها
اگه آقایون خریدم بیان توقع دارن از اولین مغازه همه چیزو بخریم وتموم کنیم خریدو
همون بهتر که نمیان!
نوشته اصلي بوسيله shahpari نمايش نوشته ها
وقتی بدون آقایون بری خرید غرغر نمیشنوی.
درضمن آقایون زیاد خرید نمیان چون تحمل اینو ندارن که جلوچشمشون جیبشون خالی شه.
برعکس بنیه قوی که دارن زود خسته میشن آخه تنبلن نمیتونن دوقدم راه برن ازبس باماشین اینورواونور میرن.
ولی من به شخصه تصور میکتم خساست کمتر مطرحه و بیشتر کم حوصلگی اقایون برای گذاشتن وقتی برای خرید باعث عدم همراهی اونها میشه(البته از دیروز تاحالا باتفکر بیشتر به این نظریه رسیدیم)
واقعیتش اینه لذتی که ما حامها از دیدن و خریدن اجناس مختلف می بریم بسیار بیشتر از مردهاست و طبیعیه وقتی کسی لذتی از کاری نبره نسبت به اون عمل بی توجه میشه مگر درمواردعلاقه شدید به همراهی همسر یا نامزد یا ....
شاید ماهم جای اقایون بودیم همین کارو می کردیم
قبلا هم فرمودم مشکل از عدم درک متقابله

145:

بعضي مردها

146:

مردها توی اولین مغازه ای که رفتن خریدشون رو مینمايند از خانم ها هم انتظار دارن که اونا هم همین کارو بکنن

147:

بخدا اینبار منظوری نداشتم ..از دید یه اقا نوشتم چرا مردها از خرید رفتن با زنان بیزارند!

چهار سال ؟؟!!! نه!!!چرا مردها از خرید رفتن با زنان بیزارند!

148:

به نظر من، مشکل اینجا پیش میاد که هر دوجنس، طرف مقابلشون رو با خودشون مقایسه نمايند و روحیات و وضعیت طرف مقابلو در نظر نگیرند....، مشاالله هم که هیچ کدوم کوتاه بیا نیستن!!!!!!!!!!!!!!!!!
من خودم از خرید کردن بدم میاد و همیشه هم اگه برم خرید، انگاری زجرکشم مینمايند و با هزار اصرار میبرنم خرید...!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! حتی حاضرم بشینم خونه و مامانم مطابق با سلیقم چیزی بخره و بیاره برام%
با این همه، مثلا وقتی میبینم که داییم, علی رغم میل باطنیش، برا خانومش وقت میذاره و تحمل میکنه و باهاش میره خرید، لذت میبرم%
منم از این مردا میخوام%:fa v16:

149:

واقعا که ابلیسی

150:


یه نکته هم من بگم اگه یه نگاهی به سوره های جز 1 و 5 بندازیم (تفسیرش)متوجه میشین که زن به جز نقش همسر داری وظیفه دیگه ای نداره و وظیفه تربیت فرزندان که مشترکه
حالا این خانم ها بزرگوارن که کارا های خونه رو بدون چشم داشت انجام میدن

151:

ممنون.از سخن ارزشمند وبسیار سنجیده شما
در قران خطاب به مرد امده ما ازجنس خودتان همسری افریدیم که شمادرکنارش ارامش یابی

البته ارامش بخشی مال هردوجنسه وبرکسی پوشیده نیست این نقش درزن بسیارقوی تره

152:

نکنه شما هم شبیه همسر ِ من هستی ؟

153:

اقایون فکر میکنن که چیزهایی که خانمها میخرن پول خراب کردن هست ..

برای همین مدام غرغر میکنن

البته خسیس بودن اکثر یت اقایون هم بی تاثیر نیست

154:

اگه آقایون خریدم بیان توقع دارن از اولین مغازه همه چیزو بخریم وتموم کنیم خریدو
همون بهتر که نمیان!

155:

وقتی بدون آقایون بری خرید غرغر نمیشنوی.
درضمن آقایون زیاد خرید نمیان چون تحمل اینو ندارن که جلوچشمشون جیبشون خالی شه.
برعکس بنیه قوی که دارن زود خسته میشن آخه تنبلن نمیتونن دوقدم راه برن ازبس باماشین اینورواونور میرن.

156:

منم موافقم اما نه با این لحن
اگه متاهل شدی مسئولی که به نیازهای همسر رسیدگی کنی، خرید کردن هم یک نیاز هستش
مشکل اصلی من به شخصه مشکلات مالی هست که برادر قطره هم اشاره داشتند وگرنه من از خریدهایی که بودجه توی اون ها مشخص شده هستقبال میکنم و مخصوصا خریدهایی که فقط باید همراهی کنم و پول ندم


نوشته اصلي بوسيله shadab نمايش نوشته ها
جالب اینه ما مجردا بیشتر از متاهلین توپمون پره
بانو کم کم میخواستم بهتون سال دهم ازدواجتون رو تبریک بگم چقد تو پتون از شوهر نداشته تون پره

157:تیکه ی ِ اول ِ حرفات تو حلقم واقعا

اما تیکه ی ِ دوم رو اشتباه می کنی ! من این موضوع رو خوب میدونم !
البته من خودم هم اصلا تو خرید خوش اخلاق نیستم ..
برای ِ خودم هم یه مغازه نشون کردم ، رفیق شده باهام ، سلیقه و تیپی که میخوام رو میدونه ، هر وقت میرم دیگه فقط سلام علیک می کنیم و مثلا میگم کاپشن می خوام ، بعد اون خودش میره میاره ، منم خب یقینا می پسندم و بعدشم خودش با خودش چونه میزنه برا قیمت
آخه خداییش کی حال داره خرید با این تایم ِ کم رو ، با دو ساعت چرخش ِ الکی - که امکان داره در بینش یک مسابقه ی ِ مهم ِ فوتبال رو هم از دست بدی :دی - عوض کنه ؟

جدای ِ از شوخی ؛ پارت ِ دوم ِ حرفات خیلی برای ِ آقایون می تونه مفید باشه ..
اگر این رو بفهمن ، خیلی وقتا زندگیشون قشنگتر میشه ..


158:

خب تو اطرافیانم دیدم که میگم و در برنامه های تلویزیونی
کلا اکثر اطلاعات من از فرمودگوهای خانوادگی ومصاحبه با خانواده ها و توصیه های روانشناسی و دینیو کتب و مجلات بدست میاد بدست میاد
درمورد شماهم باید دید اینده چی میگه .فعلا این حرفا درحد شعاره
همسرتون همچین با پنپه سرخواهد برید که خودتم نفهمی چی شد

159:

نامرد 4سالهسرکارمون گذاشتی و خودتو دختر جا زدی بازم ادای دخترارو درمیاری
جنسیتت تو میت لو رفت بسه دیگه
نوشته اصلي بوسيله hani74 نمايش نوشته ها
اگه آقایون خریدم بیان توقع دارن از اولین مغازه همه چیزو بخریم وتموم کنیم خریدو
همون بهتر که نمیان!
نوشته اصلي بوسيله shahpari نمايش نوشته ها
وقتی بدون آقایون بری خرید غرغر نمیشنوی.
درضمن آقایون زیاد خرید نمیان چون تحمل اینو ندارن که جلوچشمشون جیبشون خالی شه.
برعکس بنیه قوی که دارن زود خسته میشن آخه تنبلن نمیتونن دوقدم راه برن ازبس باماشین اینورواونور میرن.
ولی من به شخصه تصور میکتم خساست کمتر مطرحه و بیشتر کم حوصلگی اقایون برای گذاشتن وقتی برای خرید باعث عدم همراهی اونها میشه(البته از دیروز تاحالا باتفکر بیشتر به این نظریه رسیدیم)
واقعیتش اینه لذتی که ما حامها از دیدن و خریدن اجناس مختلف می بریم بسیار بیشتر از مردهاست و طبیعیه وقتی کسی لذتی از کاری نبره نسبت به اون عمل بی توجه میشه مگر درمواردعلاقه شدید به همراهی همسر یا نامزد یا ....
شاید ماهم جای اقایون بودیم همین کارو می کردیم
قبلا هم فرمودم مشکل از عدم درک متقابله

160:

بعضي مردها

161:

مردها توی اولین مغازه ای که رفتن خریدشون رو مینمايند از خانم ها هم انتظار دارن که اونا هم همین کارو بکنن

162:

بخدا اینبار منظوری نداشتم ..از دید یه اقا نوشتم چرا مردها از خرید رفتن با زنان بیزارند!

چهار سال ؟؟!!! نه!!!چرا مردها از خرید رفتن با زنان بیزارند!

163:

به نظر من، مشکل اینجا پیش میاد که هر دوجنس، طرف مقابلشون رو با خودشون مقایسه نمايند و روحیات و وضعیت طرف مقابلو در نظر نگیرند....، مشاالله هم که هیچ کدوم کوتاه بیا نیستن!!!!!!!!!!!!!!!!!
من خودم از خرید کردن بدم میاد و همیشه هم اگه برم خرید، انگاری زجرکشم مینمايند و با هزار اصرار میبرنم خرید...!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! حتی حاضرم بشینم خونه و مامانم مطابق با سلیقم چیزی بخره و بیاره برام%
با این همه، مثلا وقتی میبینم که داییم, علی رغم میل باطنیش، برا خانومش وقت میذاره و تحمل میکنه و باهاش میره خرید، لذت میبرم%
منم از این مردا میخوام%:fa v16:

164:

واقعا که ابلیسی

165:

من که راضیم برم خرید همه مغازه ها رو بگردم دیگه چرا سرم رو ببره؟
چرا تفرقه میندازی بین دو عاشق؟

166:

تا وقتی زاضین مشکلی نیست

167:

جدای ولخرجی ها
بابا آدم یه جای از یه کاری خسته می شه
شما خانم ها هر چی بیشتر می گردید بیشتر مشتاق می شید
بعدشم سپس اون همه پیاده روی ماراتن روزانه دو قلم کالا می خرین تا فردا هم برای خرید بیاید بیرون
هر روز بیرون
اه
اه
اه

168:

پدر من قبلا وقتی باهامون میومد بازار گاهی زود خسته میشد و میفرمود زود انتخاب کنید.
یکبار در موردش مفصل حرف زدیم الان هر موقع بریم ممکنه مادرم خسته بشه ولی پدرم
میگه بذارید همه جا رو ببینیم بعد انتخاب کنیم

169:

من که راضیم برم خرید همه مغازه ها رو بگردم دیگه چرا سرم رو ببره؟
چرا تفرقه میندازی بین دو عاشق؟

170:

تا وقتی زاضین مشکلی نیست

171:

جدای ولخرجی ها
بابا آدم یه جای از یه کاری خسته می شه
شما خانم ها هر چی بیشتر می گردید بیشتر مشتاق می شید
بعدشم سپس اون همه پیاده روی ماراتن روزانه دو قلم کالا می خرین تا فردا هم برای خرید بیاید بیرون
هر روز بیرون
اه
اه
اه

172:

پدر من قبلا وقتی باهامون میومد بازار گاهی زود خسته میشد و میفرمود زود انتخاب کنید.
یکبار در موردش مفصل حرف زدیم الان هر موقع بریم ممکنه مادرم خسته بشه ولی پدرم
میگه بذارید همه جا رو ببینیم بعد انتخاب کنیم


62 out of 100 based on 17 user ratings 442 reviews

@